Uutiset

Uusi Tuoteryhmä-taso apuna varastonhallinnassa

Effectoriin on kehitetty uusi toiminnallisuus, jonka avulla laitteiden ja apuvälineiden varastonhallinta on helpompaa. Varastonhallintaan on luotu uusi Tuoteryhmä-taso. Tuoteryhmällä niputetaan tietyn tyyppiset laitteet yhteen tuotemerkistä riippumatta. Tuoteryhmä voi olla esimerkiksi Matalat kävelytelineet tai 40 cm leveät peruspyörätuolit. Tuoteryhmä voi olla luokituskohtainen, mutta se voi niputtaa yhteen myös eri luokkiin kuuluvat laitteet.

Tuoteryhmästä voidaan luoda varastokohtainen saldohälytys, jossa järjestelmä valvoo tuoteryhmän määrää kyseisessä varastossa. Kun määrä laskee hälytysrajan alle, järjestelmä luo automaattisesti uuden tilausehdotuksen, josta luodaan tilaus esim. kulloinkin voimassa olevan kausisopimuksen mukaan.

Kun laitteita tilataan, ne voidaan liittää jo tilausvaiheessa tuoteryhmään. Liitos voidaan tehdä myös silloin, kun laitteita vastaanotetaan. Näin yksilöityjen laitteiden laitekortilla nähdään, mihin tuoteryhmään ne kuuluvat. Järjestelmässä voidaan hakea laitteita rajaamalla haku vain tietyn tuoteryhmän laitteisiin.

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Vastaanottotarkastustyömääräysten linkitys

Effector tukee työmääräyksen erityisenä lajina vastaanottotarkastustyömääräystä, jota on tarkoitus käyttää uutta laitetta ensi kertaa järjestelmään kirjattaessa. Vastaanottotöille on tunnusomaista, että niitä tehdään urakkana saman toimituksen monille samanlaisille laitteille. Niinpä toisin kuin viankorjauksissa, työt ovat usein niin samankaltaisia, että toistuvan kirjaamisen työmäärää on helpotettu omalla moduulillaan. Toiminnallisuuteen on tehty tuoreimmassa versiossa 4.0.134 parannuksia, jotka vähentävät rutiinikirjaamisen määrää entisestään.

Moduuli mahdollistaa yhden vastaanottotarkastustyömääräyksen ja siihen liittyvien vastaanottopöytäkirjojen kopioinnin usealle saman saapumisen laitteelle. Luonnollisesti mahdolliset ruodusta poikkeavat tapaukset voidaan vielä käsitellä erikseen. Linkitetyssä työmääräyksessä on yksi päätyömääräys, johon muut saman saapumisen laitteiden vastaanottotarkastustyömääräykset linkitetään alityömääräyksiksi.

Kopioitujen työmääräysten huoltorivejä pääsee vielä muuttamaan, mutta selkeyden vuoksi uusien rivien luominen on estetty, mikäli linkitys päätyömääräykseen on yhä voimassa. Vastaanottopöytäkirjat kopioidaan myös soveltuvin osin – perustiedot pysyvät samoina, mutta laitekohtaiset tunnistetiedot luonnollisesti muuttuvat.

Vastaavaa logiikkaa sovelletaan myös sähköturvallisuusmittausten linkittämiseen. Koska nämä ovat aina laiteyksilökohtaisia tietoja, ei mittaustuloksia voida kopioida vastaanottotarkastustyömääräysten kyljessä vaan niitä käsitellään aina itsenäisesti. Mikäli sähköturvallisuusmittaus vaaditaan, on sellaiset toteutettava ennen kuin linkitettykään vastaanottotarkastustyömääräys voidaan kirjata valmiiksi.

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Effector Mobile tukee hoitotarvikejakelutoiminnan kehittämistä

Polycon on kehittänyt yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa hoitotarvikejakeluprosessia entistä asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Yhtenä keskeisenä kehityskohteena on ollut Effector Mobile -sovelluksen toiminnot. Effector Mobile -sovellukselle on luotu alusta organisaation tai kunnan työntekijöiden käyttötarpeisiin.

Effector Mobile -sovelluksella voidaan kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia, tarkastella asiakkaiden hoitotarvikejakelupäätöksiä, kirjata hoitotarvikejakeluja sekä käyttää mobiletoimintoja apuna hoitotarvikepakettien kuljetuksessa. Effector Mobile -sovellukseen kirjaudutaan Effector-tunnuksilla ja kaikki sovelluksessa tehdyt toiminnot päivittyvät reaaliaikaisesti Effector-järjestelmään.

Effector Mobile -sovelluksen voivat ottaa käyttöön esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijät. Työntekijät voivat kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia kotikäynnin yhteydessä. Työntekijät näkevät tilausta tehdessä, kuinka paljon hoitotarvikepäätöksellä on jäljellä tuotteita, joka taas mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin esimerkiksi tuotteiden jäljellä olevaan määrään. Kaikki Effector Mobilella tehdyt toiminnot tallentuvat asiakkaan tietoihin Effector-järjestelmään.

Effector Mobile tukee viivakoodin lukemista ja mahdollistaa sovelluksen käyttämisen myös mm. varasto- ja kuljetusprosesseissa. Hoitotarvikepakettien viivakoodi luetaan Effector Mobilella kuljetukseen noudon ja vastaanoton yhteydessä. Viivakoodin lukeminen päivittää asiakastilauksen tilan hoitotarvikejakeluprosessin mukaisesti Effector-järjestelmään ja asiakkaalle portaaliin nähtäville.

Kunnan tai organisaation työntekijät voivat käyttää joustavasti mobilen eri mahdollisuuksia omassa työympäristössä. Mobile-käyttäjän käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan Effector-järjestelmässä, jossa jokaiselle käyttäjälle räätälöidään omaan työnkuvaan tarvittavat oikeudet Effector Mobilen toimintoihin.

Lue lisää hoitotarvikejakelusta www-sivuiltamme ja ota yhteyttä!

https://www.polycon.fi/ratkaisut/hoitotarvikejakelu