Uutiset

Hoitovälineet -moduuli käyttöön myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Effectorin Hoitovälineet-moduulin käyttäjäkunta on laajentumassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Satakunnan sairaanhoitopiiriin vuoden 2020 käyttöönottoprojektien myötä. Hoitovälineet-moduulin hyödyt näyttäytyvät erityisesti siinä, että moduulin myötä hoitovälineitä ei tarvitse enää kirjata apuvälineinä ja siten niille pystytään paremmin luomaan omia ohjaussääntöjätaustaohjauksia. 

Sairaalan omistamat, mutta kuitenkin potilaalle lainattavat lääkintälaitteet, eli Hoitovälineet, ovat sairaanhoitopiireissä tyypillisesti kirjattu vaihtelevin periaattein, mutta Effectoriin mahdollistetun Hoitovälineet -lajin myötä Hoitovälineitä pystytään kirjaamaan, lainaamaan ja palauttamaan hallitusti apuvälineiden tavoin, mutta kuitenkin omana lajinaan. Moduulin myötä Effectoriin tulee Lajit-ohjaustaulukkoon uusi laji hoitovälineille, jonka myötä on mahdollista määritellä Hoitovälinekohtaisia ominaisuuksia ja saada siten koordinoitua paremmin myös näiden lainaamista. 

Hoitovälineet-moduulin myötä pystytäänkin lainaamaan ja raportoimaan lainattavia lääkintälaitteita turvallisesti ilman riskiä sekoittumisesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kanssa. Kaikki asiakkaalla lainassa olevat laitteet, niin apuvälineet kuin hoitovälineetkin, näkyvät Effectorissa asiakkaan henkilötiedoissa yhdessä listassa, mikä mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen asiakkaalla lainassa olevista laitteista. Lisäksi palauttamattomia hoitovälineitä voidaan Effectorissa karhuta kirjeitse apuvälineiden tapaan.

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy , p. 0400 853 147,

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector-hoitotarvikejakelujärjestelmän suoratoimitukset

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) aloitti Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytön kesällä 2020. Tämä tukee uutta toimintaa, jossa hoitotarvikkeiden jakelu keskitetään Essoten Logistiikkaan. Käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön myös hoitotarvikejakelun suoratoimituksen toiminnallisuudet.

Asiakas tilaa hoitotarvikkeet pääsääntöisesti palse.fi -portaalin kautta. Palse.fi -portaalissa on valittavana ne hoitotarvikkeet, joista asiakkaalla on hoitotarvikejakelusuunnitelma (eli päätös). Logistiikka toimittaa hoitotarvikkeet hänelle Posti-pakettina tilaamaansa asiamiespostiin tai Postin automaattilokerikkoon. Asiakas saa Postilta tiedon, kun paketti on noudettavissa.

Hoitotarvikkeiden suoratoimitukset

Effectoriin tuodaan myös ne hoitotarvikejakelut, jotka hoitotarviketoimittajat toimittavat asiakkaille suoraan kotiin, suoratoimituksena. Se tapahtuu siten, että Effectoriin tuodaan toimittajien laskut, joissa jokainen kotiin jaettu hoitotarvike, esim. tietyn tyyppinen vaippa, on asiakaskohtaisesti omana rivinään. Effector on opetettu lukemaan toimittajien laskuja ja se tunnistaa asiakkaan, mikäli nimi ja osoite täsmäävät Effectorissa oleviin tietoihin. Mikäli ne eivät täsmää, laskuriville tulee valita asiakas, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan ja osaa tuoda sen valmiina seuraavalle laskulle. Laskurivillä tulee liittää myös laskutettu hoitotarviketuote järjestelmässä olevaan hoitotarvikkeeseen. Tämäkin liitäntä tarvitsee tehdä vain kerran, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan.

Kun lasku on hyväksytty, järjestelmä luo kaikille laskun asiakkaille automaattisesti hoitotarvikejakelusuunnitelmat laskun hoitotarvikkeista, mikäli kyseisillä asiakkailla ei ole laskun hoitotarvikkeille vielä suunnitemaa ennestään. Samalla järjestelmä luo asiakaskohtaiset hoitotarvikejakelurivit, joissa jakelijana näytetään toimittajan nimi.  

Asiakkaan hoitotarviketiedot keskitetysti samassa järjestelmässä

Näin myös asiakkaille suoraan kotiin toimitettujen hoitotarvikkeiden tiedot ovat näkyvissä samassa järjestelmässä muiden hoitotarvikejakelujen kanssa. Henkilöt, joille on annettu näkyvyydet Effectorin hoitotarviketapahtumiin, saavat paremman kokonaiskuvan ja voivat hyödyntää jakelu- ja päätöstietoja suunnitellessaan asiakkaan jatkohoitoa. Kun kaikkien ilmaisjakelun piirissä olevien hoitotarvikkeiden jakelumäärät ja kokonaiskustannukset ovat yhdessä järjestelmässä, se helpottaa raportointia ja auttaa hoitotarvikejakelutoiminnan talousseurantaa sekä budjetointia. Myös ulkokuntalaisten asiakkaiden (vapaavalinta) hoitotarvikekustannusten laskutusta varten saadaan kaikki kustannukset yhdellä raportilla.

 

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy , p. 0400 853 147,

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Effector Laitehuolto käyttöön Itä-Savossa ja Kanta-Hämeessä

Effector Laitehuollon käyttäjäkunta laajenee jälleen, kun Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ottavat Effector Laitehuolto -kokonaisuuden käyttöönsä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (KHSHP) Effector Laitehuolto tulee koskettamaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää, Hämeenlinnan kaupunkia, Janakkalan kuntaa ja Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Käyttöönoton tarkoituksena on KHSHP:ssä saada asianmukainen seurantajärjestelmä laitteille ja tarvikkeille niin, että lääkintälaiterekisterin pitäminen on nopeaa, keskitettyä ja käytännöllistä. Käyttöönottoja tehdään KHSHP:ssa porrastetusti kevään 2021 aikana.

Myös Sosterin nykyinen Effector-järjestelmä laajenee, kun siihen lisätään Effector Laitehuolto -kokonaisuus. Sosterin osalta laiterekisterin ottaa aluksi käyttöön Savonlinnan keskussairaala. Sosteri ottaa Effector Laitehuollon käyttöönsä tammikuussa 2021 ja näin ollen uusi vuosi päästäänkin aloittamaan uuden, entistä monipuolisemman ja turvallisemman laitehuoltojärjestelmän kanssa.

Tehokkutta prosesseihin Laitehuollon kokonaisratkaisuista ja lääkintälaiterekisteristä

Effector Laitehuolto on täysin sähköinen lääkintälaiterekisteri ja laitehuollon kokonaisratkaisu. Effector Laitehuolto -järjestelmä on rakennettu vastaamaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (TLT-laki) vaatimuksiin. Järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen lääkintälaiterekisterin ylläpidon, sillä kaikki tilaus-, inventaario-, huolto- ja poistotiedot löytyvät keskitetysti järjestelmästä. Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella.

Effector Laitehuolto -järjestelmän keskeisiin toimintoihin kuuluu muun muassa laitteiden sähköinen tilaus toimittajilta; laitteen elinkaaren hallintatoiminnot; huollon toiminnot kuten työmääräysten, varaosien ja huoltosopimusten hallinta sekä huollon sisäisen ja ulkoisen laskutusaineiston tuottaminen ja raportointi. Järjestelmästä on mahdollista tehdä liittymiä asiakkaan muihin järjestelmiin kattavan kokonaisuuden muodostamiseksi.

Effector Laitehuollon myötä laiteturvallisuus paranee, sillä laitteiden ja niiden elinkaaren tapahtumien seuranta on keskittynyttä, järjestelmällistä ja ajantasaista. Järjestelmän käyttö on sujuvaa niin teho- kuin satunnaiskäyttäjille ja tieto on helposti ylläpidettävää.

 

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy , p. 0400 853 147,

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksut ja asiakasmaksuliittymä

Jyväskylän kaupungin palse.fi -maksusitoumusten käyttöönoton yhteydessä kehitettiin Effectoriin uutta toiminnallisuutta asiakasmaksujen osalta. Tämän toiminnallisuuden avulla palse.fi -maksusitoumukselle kirjattava asiakasmaksu voidaan jakaa useampaan osa-alueeseen, kuten esimerkiksi ateriamaksuun, hoitomaksuun ja tukipalvelumaksuun. Toiminnallisuuden avulla jokaisen osa-alueen taustalle voidaan määritellä eri poissaolosäännöt eli asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa kunkin asiakasmaksuosa-alueen muodostumiseen eri tavalla. Effector laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja poissaolopäivien perusteella oikean suuruisen asiakasmaksun asiakkaalta laskutettavaksi.

Asiakasmaksuliittymä

Asiakasmaksujen siirtyminen Effectorista SAP:iin halutaan automatisoida, jotta asiakasmaksujen laskuttaminen on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa.

Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Monetran ja CGI:n kanssa kehitetään parhaillaan asiakasmaksuliittymää Effectorista SAP:iin. Liittymä on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2021. Asiakasmaksuliittymä siirtää asiakasmaksujen laskuttamista varten tarvittavat tiedot, kuten asiakasmaksuosa-alueiden toteutuneet summat sekä asiakkaan poissaolot Effectorista SAP:iin, jossa asiakkaiden laskut muodostetaan.

Palveluntuottajat muodostavat kuukausittain asiakkaistaan kuukausiraportin, johon kirjataan asiakkaan poissaolopäivät. Muodostetun kuukausiraportin perusteella lasketaan automaattisesti asiakkaan toteutunut asiakasmaksu osa-alueittain. Jyväskylän kaupunki tarkastaa Effectorin raporteilta, että asiakkaan kuukausiraportti ja asiakkaille muodostuneet asiakasmaksut ovat oikein. Tämän jälkeen Effectorista käynnistetään ajo, joka muodostaa ja siirtää SAP:iin tarvittavan asiakasmaksuaineiston, jonka perusteella asiakkaiden laskut saadaan tehtyä.

Asiakasmaksuliittymän käyttöönoton yhteydessä Effectoriin tehdään järjestelmäkehitystä, jonka avulla mahdollistetaan useamman asiakasmaksuajon ajaminen, esimerkiksi palveluittain. Jyväskylän kaupunki voi tämän ansiosta muodostaa erilliset asiakasmaksuaineistot mielenterveyskuntoutujien sekä ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluista ja jatkossa myös tarvittaessa uusista käyttöönotettavista palse.fi -ostopalveluista.

Lisätietoja:

Eveliina Sirviö

Palvelupäällikkö

Polycon

puh. 050 361 1410

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Mia Lindberg

Erityisasiantuntija, palvelusetelitoiminta

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

puh. 014 266 8631 tai 040 511 8325

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ostopalveluvaltuutus palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnassa

Kevään aikana ostopalveluvaltuutuksen käyttö Effectorissa on laajentunut valinnanvapauskokeilun jäljiltä myös ensimmäisiin terveydenhuollon palvelusetelipalveluihin.  

Effectorin Kanta –integraatio mahdollistaa palveluseteleiden ja maksusitoumusten perusteella automaattisesti luotavan ostopalveluvaltuutuksen arkistoinnin Kantaan. Ostopalveluvaltuutus voidaan kytkeä Effectorissa päälle palvelukohtaisesti, jolloin ostopalveluvaltuutus luodaan automaattisesti, kun palveluseteli tai palse.fi-maksusitoumus aktivoidaan tietylle tuottajalle. Ostopalveluvaltuutusta käytetään tällä hetkellä yleislääkärin vastaanottokäyntiä varten myönnettävässä palvelusetelissä. Palvelusetelin aktivoinnista muodostuneen ostopalveluvaltuutuksen avulla palveluntuottaja pystyy hakemaan potilasta koskevaa ajantasaista tietoa Kannasta hoitoa varten ja tekemään hoitoon liittyviä kirjauksia suoraan Kantaan palvelun järjestäjän rekisteriin.  

Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittyvää manuaalista kirjaamista, papereiden arkistointia ja ns. tuplatyötä sekä järjestäjän, että palveluntuottajan toiminnassa. Käyttöönoton myötä potilastiedon siirtäminen molempiin suuntiin muuttuu automatisoidummaksi sekä turvallisemmaksi, ja tiedot saadaan siihen rekisteriin, johon ne kuuluvat. Myös potilas hyötyy tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. 


Lisätietoja: Annika Veid, palvelupäällikkö, Polycon Oy , p. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

Jyväskylän kaupungin palse.fi -ostopalveluiden käyttöönotto

Jyväskylän kaupunki on ottanut kevään 2020 aikana Effector palveluseteleiden rinnalle palse.fi -ostopalvelut käyttöön. Ostopalvelut otettiin käyttöön ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa sekä mielenterveyskuntoutujien pitkä- ja lyhytaikaisessa kuntouttavassa palveluasumisessa ja asumispalvelussa sekä liikkuvan asumisen tuessa.

Palse.fi -ostopalvelut mahdollistavat koko ostopalveluprosessin hallinnan ostopalveluntuottajien sopimuksista ja maksusitoumuksien myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen, maksusitoumusten laskuttamiseen ja toteutuneiden asiakasmaksujen raportointiin. Palse.fi -portaali mahdollistaa asiakkaalle oman maksusitoumuksensa tietojen sekä toteutuneiden tapahtumien ja asiakasmaksun suuruuden tarkastelun.

Käyttöönoton yhteydessä kehitettiin myös järjestelmää vastaamaan Jyväskylän tarpeisiin entistä paremmin. Jyväskylän kaupungin ostopalveluntuottajat on tuotu nähtäville palse.fi -portaaliin samalla tavalla kuin palvelusetelipalveluntuottajatkin ovat. Näin asiakkailla on mahdollista vertailla myös näitä tuottajia halutessaan. Palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään heidän yksiköidensä vapaiden paikkojen määrää  ja tätä varten ostopalvelusopimuksille palse.fi -portaaliin on tuotu uusi toiminnallisuus. Jyväskylän kaupunki ja heidän asiakkaat näkevät ajantasaisen tiedon vapaista paikoista niin Effectorista kuin palse.fi -portaalistakin.

Effectoriin on kehitetty uusi toiminnallisuus, jonka avulla palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksu on mahdollista jakaa useampaan osa-alueeseen, esimerkiksi hoitomaksuun ja ateriamaksuun. Jokaiseen asiakasmaksun osa-alueeseen asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa eri tavalla. Tämän toiminnallisuuden avulla järjestelmä laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja poissaolopäivien perusteella oikean suuruisen asiakasmaksun asiakkaalta laskutettavaksi.

Lisätietoja:

Eveliina Sirviö, palvelupäällikkö

puh. 050 361 1410

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Effector 4.0:n hakunäkymät ovat uudistuneet

Effector 4.0:n käyttöönoton myötä Effectorin hakunäkymät muuttuivat, kun hakuehdot näkyvät omassa näkymässään ja hakutulokset listautuvat omaan näkymäänsä. Effector 4.0:n kehitys ei suinkaan loppunut tähän, vaan olemme tänä vuonna jatkaneet hakunäkymien uudistusta.

Uudistusten myötä Effectorin etusivun sekä hakunäkymien yläosaan on lisätty harmaa yläpalkki. Yläpalkkiin on viety eri näkymissä aiemmin oikeassa reunassa olleita toimintoja kuten Päivitä, Muokkaa hakua ja Tyhjennä. Myös tallennetut pikahaut löytyvät nykyään yläpalkista.

Hakuehtojen näkymät kokivat muutoksia, kun siellä oleviin hakuehto-osioihin eli blokkeihin muutettiin taustaväri sekä mahdollistettiin blokissa olevien hakuehtojen piilotus ja näkymiin palauttaminen. Lisäksi mahdollistimme yksittäisten hakuehtojen piilottamisen pois näkyvistä. Hakuehtojen näkyvyyttä voi säädellä blokkikohtaisesti ja käyttäjät voivat piilottaa itselleen tarpeettomat hakukentät.

Myös hakutulosten näkymää uudistettiin sekä ulkonäön että toimintojen osalta. Hakutulostaulukon otsikoita, fontteja sekä solukokoa suurennettiin sekä painikkeiden ulkonäköä päivitettiin.  Hakutulossarakkeisiin lisättiin toimintoja ja nyt niitä pystyy lukitsemaan paikalleen, kun vierittää hakutulostaulukkoa leveyssuunnassa. Hakutulossarakkeita voi myös piilottaa pois näkyvistä, kuten hakuehtojakin. Lisäksi sarakkeiden esitysjärjestystä voi muuttaa eli käyttäjä voi asettaa hakutulostaulukon sarakkeet haluamaansa järjestykseen.

Piilotetut hakuehdot ja -tulossarakkeet sekä sarakkeiden muutettu järjestys ovat hakunäkymäkohtaisia sekä käyttäjäkohtaisia. Muutokset muistetaan saman käyttäjän eri istuntojen välillä. Pääkäyttäjille on lisätty toiminto, jolla voidaan palauttaa yksittäiselle käyttäjälle takaisin näkyviin kaikki tämän piilottamat hakuehdot ja -tulossarakkeet.

Hakujen nopeuttamista varten lisäsimme parametrin, jossa voidaan määritellä, miten monta hakutulosta näytetään kerrallaan. Kun käyttäjä tekee haun, näytetään hänelle ensin parametriin merkitty määrä hakutuloksia. Mikäli hakutuloksia on enemmän kuin kerralla mahtuu näkymään, käyttäjä voi halutessaan valita näkyviin kaikki hakutulokset. Muutoksen myötä järjestelmästä poistettiin useissa hakunäkymissä ollut Haluatko varmasti hakea näin laajoilla hakuehdoilla? -kysymys.

Effector 4.0:n kehitystä jatketaan ja syksyllä versiossa 4.0.137 on tarkoitus mahdollistaa myös hakunäkymien pienentäminen Effectorin alapalkkiin neliönmuotoiseksi ikoniksi, kuten esimerkiksi päätöksille on mahdollista jo tehdä. Lisäksi alapalkissa olevien avonaisten tapahtumien sulkeminen suoraan alapalkissa olevan neliönmuotoisen ikonin kautta. Versiossa tulee myös muutos Effectorin vahvistus- ja huomautusikkunoihin (esim. Tallennus onnistui! -ilmoitukseen), jolloin ikkuna vain käy näkyvissä ja katoaa itsestään eikä siis enää vaadi enää erillistä Ok-painikkeen valintaa. Version 4.0.137 julkaisun yhteydessä asiakkaita tiedotetaan jälleen Effector 4.0:n muutoksista, kuten aikaisemminkin tänä vuonna.

 

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy   

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lääkintälaiterekisteri kerralla kuntoon

Tiesitkö, että on olemassa järjestelmä, jonka avulla pystyt helposti hallinnoimaan laitteiden elinkaaren kaikki vaiheet? Effector Laitehuolto on helppokäyttöinen sähköinen lääkintälaiterekisteri ja laitehuollon kokonaisratkaisu. Järjestelmän avulla voit tehdä helposti laitetilaukset, poistopäätökset ja kaikkeen siltä väliltä.

Effector tarjoaa laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen. Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector Laitehuollon hyötyjä

·   Laitteiden ohjeet, asiakirjat, kuvat sekä dokumentit selkeästi saatavilla

 

·   Laitteen hankinta-, huolto- sekä poistotiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta

 

·   Vähemmän muistettavaa, kun järjestelmä muistuttaa laitteiden määräaikaishuolloista

 

·   Vähemmän hallinnollista työtä

 

Täyttää Valviran vaatimukset

Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella. Näin ollen Effector Laitehuolto täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset. Valviran vaatimuksiin vastaavat erityisesti seuraavat ominaisuudet.

 

·   Kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttö- ja huolto-ohjeiden) hallinnointi laitetasoisesti

 

·   Erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen laitteille

 

·   Laitteen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään

 

·   Kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista

 

·   Laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.)

 

·   Lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijainti-/varastotiedot historiatietoineen

 

·   Laitteiden ohjelmaversion merkitseminen

 

·   Automaattiset hälytykset mm. määräaikaishuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta

 

·   Myös laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi

 

·   Vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

 

Laajat raportointimahdollisuudet

Kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä, nimikkeistöjenmukaisia raportteja. Effectorin myötä laitehuollon osapuolille tarjoutuu mahdollisuus sähköiseen, rakenteiseen ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen. Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman sujuva käytettävyys. Asiakaslähtöinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja nopeasti ja vaivattomasti.

Helpottaa huollon työntekijöitä

Järjestelmän kautta luodaan laitteille huoltopyyntöjä ja laitteille on mahdollista luoda huolto-ohjelmia eri tarpeisiin. Kaikki laitteelle tehdyt huollot kirjataan kustannuksineen järjestelmään, kuten myös laitteen ohjelmaversio- ja koulutustietojen sekä laitekokoonpanon muutokset. Järjestelmä muistuttaa esimerkiksi lähestyvistä määräaikaishuolloista tai koekäyttölaitteiden käyttöajan päättymisestä. Laitteisiin liittyvät vaaratilanteet pystytään ilmoittamaan asianmukaisesti viranomaisille Effectorin kautta. Samalla järjestelmä mahdollista sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan.

Nopea ja helppokäyttöinen osastokäyttäjille

Effector Laitehuollosta on käytettävissä kaksi eri käyttöliittymää. Aktiivisilla käyttäjillä, kuten lääkintätekniikan käyttäjillä, on käytössä kattavampi työpöytäsovellus. Osastokäyttäjillä on käytössä kevyempi, selainpohjainen web-käyttöliittymä, jota pystyy käyttämään helposti myös puhelimella. Kevyemmässä käyttöliittymässä näytetään osastokäyttäjille vain tarpeellinen tieto. Osastokäyttäjät voivat hakea laitteita ja työmääräyksiä sekä he pystyvät tekemään työtilauksia.

 

Haluatko kuulla lisää järjestelmämme tarjoamista hyödyistä?

 

Ota yhteyttä ja sovi aika maksuttomaan esittelyyn:

Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy   

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Apuvälineluokituksen vaihto uudempaan versioon Effectorissa

Apuvälineluokitus ISO 9999 on kansainvälinen luokitus, jota myös Suomessa käytetään. Luokituksesta saadaan uusi versio noin neljän tai viiden vuoden välein. Effectorissa on ollut käytössä 2007-vuoden versio. Järjestelmän pääkäyttäjät päättivät aikoinaan, että 2011-versiota ei tuotu Effectoriin, vaan otetaan vasta seuraava versio käyttöön.

Uusi versio julkaistiin marraskuussa 2016. Sen jälkeen se käännettiin Suomen kielelle ja täydennettiin kansallisilla tarkentavilla tasoilla. Kansallisen täydennystyön jälkeen THL:n koodistopalvelu julkaisi uuden apuvälineluokitusversion alkuvuonna 2019.

Tämän jälkeen Polycon teki konversio-ohjelman, jonka avulla kunkin Effectoria käyttävän organisaation luokitus voidaan kääntää uuteen versioon. Tähän mennessä uuden apuvälineluokituksen version on ottanut Effectorissaan käyttöönsä seuraavat organisaatiot: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää luokituksen päivityksestä.

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Suun terveydenhuollon palveluseteli Effectorissa

Suun terveydenhuolto on suuruusluokassaan mittavin palvelusetelipalvelu Helsingissä, sillä suun terveydenhuollon palveluseteliä myönnetään vuosittain usealle tuhannelle helsinkiläiselle asiakkaalle.

 Suun terveydenhuollon palvelusetelissä hyödynnetään Effectorin uutta toiminnallisuutta, jonka avulla asiakkaat saavat tiedon heille myönnetystä palvelusetelistä tekstiviestitse, jolloin he voivat hakeutua hoitoon välittömästi. Tunnistautumalla Palse.fi -portaaliin suomi.fi-tunnistautumisen avulla, asiakkaat pääsevät näkemään heille myönnetyn palvelusetelin tiedot sekä vertailemaan palveluntuottajia. Kirjautuneena asiakas pystyy helposti vertailemaan palvelusetelille myönnettyjen toimenpiteiden kokonaishintoja sekä maksettavaksi jäävää omavastuuosuutta tuottajakohtaisesti.  

Palveluntuottaja voi tarvittaessa itse lisätä palvelusetelille tarvittavia toimenpiteitä

Suun terveydenhuolto eroaa muista palvelusetelipalveluista siinä, että palvelusetelillä asiakkaalle myönnetyt hoitotoimenpiteet voivat muuttua hoidon edetessä: esimerkiksi hampaan paikkaus voi laajentua useammalle hampaan pinnalle, kuin mitä tutkimuskäynnillä on alun perin arvioitu. Tätä varten Effectoriin ja Palse.fi -portaaliin toteutettiin uusi toiminnallisuus, jonka avulla palveluntuottaja voi tarvittaessa itse lisätä palvelusetelille tarvittavia toimenpiteitä Helsingin kaupungin erikseen määrittelemien sääntöjen perusteella. Näin tuottajan ei tarvitse olla jatkuvasti yhteydessä palvelun myöntäjään, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan lisättyä asiakkaan palvelusetelille, vaan hoito saadaan toteutettua sujuvasti. Toiveena on, että uuden palvelusetelijärjestelmän myötä palvelusetelin käyttö olisi aiempaa asiakasystävällisempää ja sitä kautta palvelusetelin käyttöastetta saataisiin kasvatettua.

Lisätietoja:

Annika Veid, palvelupäällikkö, puh. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.