Uutiset

Työmääräys muutostöille

Effectorissa on perinteisesti ollut mahdollisuus tehdä työmääräys suoraan yksilöidylle apuvälineelle tai laitteelle kohdistettuna ja viime vuosien aikana myös yleisenä työnä ilman yksilöintinumeroa. Siun Soten tarpeeseen Effectoriin toteutetaan myös kolmas tapa, jossa työmääräys voidaan kohdistaa henkilön osoitteeseen. Alun alkaen toiminnallisuus on suunniteltu asunnonmuutostöitä ajatellen, mutta esimerkiksi tarkastuskäynnit tai konsultoinnit onnistuvat myös toiminnallisuuden avulla.

Toteutuksen pohjana käytetään jo olemassa olevaa työmääräystä, jota muokataan vastaamaan uutta tarvetta. Siitä jätetään pois tarpeettomiksi muuttuneet tiedot, kuten kohteena olevan apuvälineen yksityiskohdat, ja muokataan kohdetietoja toimimaan uuden käyttötarpeen mukaisesti. Tuntien ja varaosien kirjaaminen sekä esimerkiksi lähetteiden tekeminen onnistuvat edelleen tututuksi tulleella tavalla.

Työmääräyksen avulla voidaan entistä paremmin seurata, laskuttaa ja raportoida töitä, joita ei voi kohdistaa yksilöityyn laitteeseen. Maksusitoumukset eivät aina riitä tämäntyyppisen asiantuntijatyön seuraamiseen, ja yksilöimättömän kohteen omaavan työmääräyksen käyttö kuntalaskutuksen perusteena ei ole aivan mutkatonta. Toiminnallisuudesta tehdään oma moduuli ja sen on suunniteltu tulevan Siun Soten käyttöön vuoden 2020 ensimmäisessä Effector -versiossa.