Uutiset

Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidon palveluissa yleistyy vauhdilla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kuluvan vuoden aikana ottanut käyttöönsä neljä uutta sähköistä palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö on tämän myötä HUSissa laajentunut Sydän- ja Neurokeskuksen sekä Akuutin toimintaan.

Uusia palveluseteleitä myönnetään asiakkaille muun muassa tahdistinasennustoimenpiteisiin, angiografiaan, PCI-toimenpiteeseen, painevaijeritutkimukseen sekä käsikirurgisiin leikkauksiin. Palvelusetelin käytöllä pyritään mahdollistamaan potilaiden nopea hoitoon pääsy. Uusia palveluseteleitä on tähän mennessä myönnetty jo yli 1 300 asiakkaalle.

Erikoissairaanhoidon palvelusetelitoiminnassa korostuu tiedonsiirron tarve järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan tulee myönnetyn palvelusetelin ohessa saada käyttöönsä toimintaohjeet palvelusetelin käyttöä koskien sekä tietoa hyväksytyistä palveluntuottajista. Tuottajan puolestaan tulee asiakkaan hoidosta sopiessaan saada käyttöönsä järjestäjältä tarvittavat lähtötiedot (lähete, rikitiedot, jne.) laadukkaan hoidon tuottamiseksi. Prosessin viimeisissä vaiheissa järjestäjän puolestaan tulee saada tietoonsa lähes reaaliajassa oikeat ja riittävät tiedot toteutuneesta hoidosta.

HUS käyttää palvelusetelitoimintansa hallinnoinnissa Effector Palvelusetelit -järjestelmää, joka tukee laajasti kunnan tai kuntayhtymän palvelusetelitoimintaa riippumatta siitä, onko käyttökohteena terveydenhuollon, sosiaalihuollon vai erikoissairaanhoidon palveluostot.