Uutiset

Palveluseteli tarjoaa monia mahdollisuuksia

Effector Palvelusetelit - järjestelmän avulla on mahdollista hallita joustavasti ja monipuolisesti eri tyyppisiä palveluseteleitä. Yleisesti useassa paikassa käytössä olevien terapiapalveluiden ja esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen palveluseteleiden lisäksi Effector Palvelusetelit taipuu myös hieman harvinaisempien palveluseteleiden hallinnointiin. Hyvä esimerkki hieman tuntemattomammasta palvelusetelipalvelusta on palveluseteli Green Care -työtoimintaan.

Green Care -toiminta määritellään yleisesti ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistavaksi vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja ammatilliseksi toiminnaksi. Toiminnan kolmena peruselementtiä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Green Care -käsitteeseen liittyvät palvelut soveltuvat hyvin erilaisille asiakasryhmille; luonto- ja eläinavusteisuutta voidaan käyttää terapian sekä fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen tukena. Luontoavusteinen Green Care -työtoiminta voi olla esimerkiksi eläimien ruokkimista, hoitamista, hoivaamista, pihatöitä, puutarhatöitä, metsätöitä, töitä työkoneilla ja nauttimista luonnosta ja eläimistä. Työt suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) aloitti myöntämään palveluseteleitä Green Care -työtoimintaan kehitysvammaisille Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla vuoden 2018 elokuussa. Kokemukset ovat olleet positiivisia, joten nyt, noin vuotta myöhemmin, Soite on päättänyt laajentaa Green Care -työtoiminnan palveluseteleitä koskemaan myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita.

Kehitysvammaisille Green Care -työtoiminnan on tarkoitus tarjota elämyksiä ja vaihtelua asiakkaan työtoimintaan ja se on vaihtoehto asiakkaan toimintakeskuspäivälle tai vastaavalle palvelulle. Sosiaalihuollon puolella Soite puolestaan tarjoaa palvelusetelin käyttömahdollisuutta täysi-ikäisille asiakkaille osana sosiaalista kuntoutusta. Green Care -työtoiminnasta haetaan tukea sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen, kuten arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Soiten asiakkaalle myönnetään Effectorissa palveluseteli, jolla hän voi osallistua Green Care -työtoimintaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisesti 1-5 päivänä viikossa 3-6 tuntia päivässä. Vammaispalveluiden asiakkaille palvelusetelin arvo on 81,50€ / päivä ja sosiaalisen kuntoutuksen puolella palvelusetelin arvo on 60€ / päivä. Järjestelmästä lähtee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen lisäksi palvelusetelipäätös, ohjeet palvelusetelin käyttämiseen sekä luettelo Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Tällä hetkellä Green Care -työtoiminnan palveluntuottajiksi on hakeutunut palse.fi -portaalin kautta neljä palveluntuottajaa, joiden tarjoamista palveluista asiakkaalla on mahdollisuus valita itselleen mielekkäin työmuoto.  Asiakkaalla on mahdollisuus tilata palvelua myös useammalta palvelutuottajalta palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. Palveluntuottajat kirjaavat asiakkaiden toteutuneet työpäivät järjestelmään ja lähettävät asiakkaista säännöllisesti vapaamuotoisen palautteen. Kirjausten perusteella järjestelmä laskee tuottajille summan, jonka verran he ovat oikeutettuja laskuttamaan Soitelta. Palveluntuottaja voi laskuttaa myös käyttämättä jääneen Green Care -työtoimintapäivän, mikäli sitä ei ole peruutettu riittävän ajoissa.

Soite saa tiedon toteutuneista työpäivistä, kun tuottaja on kirjannut nämä järjestelmään. Sähköisen palveluseteliprosessin myötä kaikki prosessin aikana syntynyt tieto löytyy yhdestä paikasta ja on raportoitavissa eteenpäin.

Haluatko kuulla miten teidän toimintaanne olisi mahdollista tukea Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisulla? Lue lisää sivuiltamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit ja ota yhteyttä!