Uutiset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hyödyntää Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitua sähköistä palveluseteliä mm. kaihileikkausten ja laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoidon järjestämisessä.

Sähköisen palvelusetelin käyttö HUS:ssa tulee laajenemaan jälleen alkuvuonna 2019, kun Sydänkeskus, Neurokeskus sekä Tuki- ja plastiikkaelinkirurgia aloittavat palvelusetelitoimintansa. Sähköinen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön mm. sepelvaltimopotilaiden hoidossa. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä on kehitetty vastaamaan sosiaali- ja terveyshuollon tarpeiden lisäksi vahvasti erikoissairaanhoidon prosessien erityistarpeisiin. Erikoissairaanhoidon palveluissa korostuu tarve sähköiseen reaaliaikaiseen tiedonvälitykseen lähettäjän ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Sairaanhoitopiiriltä yksityiselle palveluntuottajalle välittyvät sähköisesti mm. lähete- ja riskitiedot, ja takaisin siirtyvät yksityisen palveluntuottajan tekemät hoitokirjaukset.

Lisätietoa Effector Palvelusetelit -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit.

Valinnanvapauskokeilujen kautta kokemustietoa tietojärjestelmäkehittämisen tueksi

Valinnanvapautta on kahden viime vuoden ajan kokeiltu eri puolilla Suomea Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen alla. Valinnanvapauskokeilujen keskeisintä antia käydään STM:n johdolla läpi joulukuun alussa Finlandia-talolla.

Toteutetuissa valinnanvapauskokeiluissa on onnistuttu keräämään monipuolisesti tietoa mm. suoran valinnan palvelujen ja henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksista eri sidosryhmiin ja palvelujen tarjontaan. Kokeiluhankkeiden kanssa rinnan on kehitetty valinnanvapauden kansallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria, josta keskeisen osan muodostavat Kelan tuottamat Kanta-palvelut ja valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut.

Valinnanvapauskokeilut ovat tuoneet runsaasti arvokasta kokemustietoa myös Effector Palvelusetelit -järjestelmän kehittämisen tueksi. Palvelusetelitoiminnan sähköiseen hallintaan toteutettu järjestelmäratkaisu taipuu tänä päivänä ketterästi henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin sähköiseen hallintaan. Henkilökohtaisen budjetin sähköisestä hallinnasta saadaan jatkuvasti järjestelmäkehittämisen tueksi lisää tietoa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Pohjanmaan valinnanvapauskokeilujen kautta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarpeisiin toteutettujen Effector Palvelusetelit -järjestelmän laajennusten suunnittelussa on huomioitu mm. budjetilla hankittavien palvelujen ja palveluntuottajakunnan moninaisuus, asiakaskunnan erityistarpeet ja järjestäjän tarpeet tietojohtamisen näkökulmasta.

Lisätietoja antaa:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalipalvelujen sähköinen maksusitoumus käyttöön Essotessa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on kuluneen vuoden aikana ottanut käyttöönsä Effector Ostopalvelut -järjestelmän osaksi toteutetun sosiaalipalvelujen maksusitoumuksen.

Sosiaalipalvelujen maksusitoumus pohjautuu Effectorissa sairaanhoidon ja kuntoutuksen maksusitoumuksiin. Terminologia on muutettu vastaamaan sosiaalihuollon tarpeita, ja maksusitoumukselle on tuotu muista Effectorin tuella hallinnoitavista maksusitoumuksista poiketen Viranhaltijapäätös-kenttä.

Viranhaltija-kenttä on sosiaalihuollon maksusitoumuksen lisäksi tuotavissa tarvittaessa myös muille sosiaalipalvelujen päätöksille Effectorissa. Kenttää voidaan käyttää esimerkiksi asumispalvelujen palveluseteleillä, kun halutaan linkittää Effectoriin kirjattu päätös prosessissa toiseen järjestelmään kirjattuun viranhaltijapäätökseen.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmästä on saatavilla www-sivuiltamme www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.

Jyväskylän kaupunki siirsi palveluseteleidensä hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmään

Jyväskylän kaupunki on käyttänyt palveluseteleitä vanhuspalveluiden sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo noin kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden keväällä Jyväskylän kaupunki aloitti käyttöönottoprojektin, jonka tarkoituksena oli siirtää kaupungin myöntämien palveluseteleiden hallinta Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuteen.

Järjestelmään siirrettävien palvelusetelipalveluiden käyttöönotto päätettiin jakaa kahteen vaiheeseen; ensimmäiset kuusi palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään kesäkuun alussa ja loput kolme palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään syyskuussa.

Kesäkuussa Effectorissa ja palse.fi -portaalissa aloitettiin omaishoidon tuen, lapsiperheiden tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun, tilapäisen kotihoidon, neuvonta ja terapiapalveluiden sekä lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteleiden hallinta. Palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattiin huhtikuun lopussa palse.fi -portaalissa ja palveluntuottajahaku palveluihin on jatkuva. Syyskuussa Effector Palvelusetelit -järjestelmässä aloitettiin myös tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen palveluasumisen sekä säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden hallinta. Tähän mennessä Jyväskylän kaupungin hallinnoimiin palvelusetelipalveluihin on hakeutunut yhteensä 70 palveluntuottajaa.

Käyttöönottoprojekti oli iso ja tehtiin suhteellisen nopeassa aikataulussa. Uuteen järjestelmäkokonaisuuteen siirtymiseen liittyi myös toiminnan yhtenäistämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Jyväskylän kaupunki otti samassa yhteydessä käyttöön Perusturvan palveluseteleiden yhteisen sääntökirjan, joka ohjaa toimintaa. ”Järjestelmän tekninen käyttöönotto sujui todella hyvin. Haasteet tulivat lähinnä tiukasta aikataulusta, jossa sekä oman henkilöstön että palveluntuottajien tuli omaksua uusia toimintatapoja” kerrotaan Jyväskylän kaupungilta. ”Tällä hetkellä toiminta pyörii jo lähes rutiininomaisesti, ja myös uusia palvelusetelipalveluita on tulossa käyttöön Kehitysvammaisten asumispalveluissa.”

Lisätietoja: 
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä (valinnanvapaus-hanke), Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Active Directory -integraation hyödyt ja käyttöönotto Effectorissa

Active Directory (AD) -integraatio helpottaa Effector-pääkäyttäjien työtä käyttäjätunnusten hallinnoinnissa ja päivittämisessä. Integraatio mahdollistaa helpon kirjautumisen Effectoriin sekä käyttäjätietojen synkronoinnin suoraan asiakasorganisaation Active Directorysta eli käyttäjähakemistosta.

AD-integraatio toimii siten, että luotaessa käyttäjätunnuksia Effectoriin tuodaan käyttäjän AD:sta saatavissa olevat ja asiakkaan valitsemat perustiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja liitetään ne Effectorin käyttäjätunnukseen. Polyconin ja asiakkaan tietohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävän käyttöönottoprojektin aikana käydään tarkemmin läpi, millä laajuudella ja tiedoilla integraatio halutaan määritellä toimimaan. Kun käyttäjän Effector-tunnus on linkitetty AD:hen, Effector päivittää automaattisesti käyttäjän tietoja AD:sta sitä mukaa, kun tiedot muuttuvat. Kun käyttäjätunnus suljetaan AD:ssa, sulkeutuu myös Effector-käyttäjätunnus automaattisesti. Integraation myötä tiedot ovat siis Effectorin puolella automaattisesti ajan tasalla eikä niitä tarvitse erikseen käydä käsin muuttamassa.

AD-integraatiota hyödynnetään myös käyttäjän tunnistamisessa hänen kirjautuessaan Effectoriin. Integraatio mahdollistaa kertakirjautumisen Effectoriin ilman perinteistä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, jolloin käyttäjän ei tarvitse muistaa erillisiä Effector-tunnuksiaan. Riittää, että käyttäjän tunnuksiin on Effectorissa liitetty käyttäjän AD-tunnukset ja että käyttäjä on näillä AD-tunnuksillaan kirjautunut työasemalleen, niin hän pääsee Effectoriin suoraan sisään vain klikkaamalla työpöydän pikakuvaketta.

Active Directory -integraation käyttöönotto on usein suhteellisen kevyt projekti, ja integraation tuomien etujen vuoksi se onkin suosittu Effector-liittymä. Erityisesti käyttäjätunnusten automaattinen hallinnointi on nähty arkea ja käsityötä helpottavana ominaisuutena. AD-integraatio on tulossa käyttöön seuraavaksi KHSHP:lla ja SATSHP:lla.

Lisätietoja: 
Timo Ruotsalainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 365 6213 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Laitehuolto tukee lääkintälaitteiden määräaikaishuoltoprosessissa

Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen suorittaminen on säännöllinen prosessi, joka noudattaa laiteryhmä- tai laitekohtaisia syklejä. Tätä prosessia voidaan merkittävästi helpottaa automatisoimalla toimintoja Effector Laitehuolto -järjestelmän avulla.

Effectoriin on mahdollista luoda määräaikaishuoltoa varten huolto-ohjelma, johon määritellään mitä tasoa (esim. koko luokitus vai vain tietty tuotemalli) se koskee, millä syklillä huolto tulee suorittaa sekä haluttaessa mitä tehtäviä huoltoon sisältyy. Lisäksi Effectoriin voidaan tallentaa huoltosopimuksia, mikä mahdollistaa myös määräaikaishuoltojen suorittamisen huoltosopimusten puitteissa.

Effector laskee laitteille huolto-ohjelman perusteella automaattisesti seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan, ja käyttäjän valintojen mukaan muistuttaa lähestyvistä huoltoajankohdista sekä huolto-ohjelman mukaisten määräaikojen ylittymisestä. Effectorissa käyttäjä voi hakea laitteita, joiden määräaikaishuolto on tulossa tai myöhässä ja luoda laitteille kerralla ns. massatoimintona määräaikaishuollon työmääräykset sekä tarvittaessa tilata kuljetuksen huoltoon. Työmääräykset siirtyvät huoltoyksikön listalle, josta ne otetaan työn alle.

Määräaikaishuollon työmääräyksessä käyttäjälle näytetään huolto-ohjelmaan kuuluvat tehtävät, jotka voidaan merkitä yksi kerrallaan suoritetuiksi. Käytetyt työtunnit ja osat kirjataan niin ikään työmääräykseen. Määräaikaishuoltoihin mahdollisesti liittyvä laskutus on myös automatisoitavissa Effectorin tuella. Työmääräyksen valmistumisen myötä Effector siirtää automaattisesti laitteen huolto-ohjelman mukaista huoltokelloa eteenpäin ja laskee laitteelle seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan.

Lisätietoja: 
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Palse.fi laajenee vastaamaan kuntien ja kuntayhtymien palveluntuottajaseurannan ja rekisterinpidon tarpeisiin

Jyväskylän kaupunki on kesäkuussa ottanut ensimmäisenä käyttöönsä kansallisen palse.fi -asiointiportaalin (https://palse.fi) kunnan alueella omarahoitteisia sote-, tuki- ja hyvinvointipalveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien ilmoittautumiseen ja seurantaan. Tukipalveluiden tuottajarekisteriin on tähän mennessä järjestelmän kautta hyväksytty n. 40 yksityistä palveluntuottajaa.

Yksityiset palveluntuottajat rekisteröityvät palse.fi -portaaliin ja ilmoittavat tietonsa kunnan määrittelemää lomaketta hyödyntäen. Ilmoitus ja sille liitetyt sähköiset liiteasiakirjat siirtyvät järjestelmässä kunnan käsiteltäviksi. Ilmoitettujen tietojen pohjalta sähköiseen järjestelmään syntyy rekisteri yksityisistä palveluntuottajista. Yksityiset tuottajat ylläpitävät itse tietojaan järjestelmässä. Rekisteri voidaan halutussa laajuudessa julkaista palse.fi -portaalissa myös kunnan palveluohjaajien ja kuntalaisten käyttöön.

Sähköinen järjestelmäratkaisu tulee syksyllä laajenemaan entisestään Jyväskylän kaupungin pilotoidessa järjestelmään toteutettavia asiakaspalautteen ja reklamaatioiden keräämiseen liittyvää toiminnallisuutta. Laatu- ja seurantatiedon kerääminen sekä sen raportointi tulee toteutettavien laajennusten ansiosta merkittävästi sujuvoittamaan kuntien ja kuntayhtymien työtä.

Lisätietoja: 
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Essote hallinnoi myös ulkopuolisten maksajien apuvälineiden laskutuksen Effectorissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on ryhtynyt hallinnoimaan Effectorissa ulkopuolisten maksajien apuvälineiden lainauksia, luovutuksia, työtilastoituja tunteja ja huoltoja. Tätä varten Effectoriin toteutettiin ajo, joka tuottaa laskutettavan aineiston vietäväksi Effector-Intime -myyntilaskutusliittymään. Ulkopuolisia maksajia ovat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt ym. tahot, jotka on nimetty eri maksajiksi.

Tulevaisuudessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden asiakasmäärien oletetaan kasvavan muun muassa valinnanvapauden myötä. Laskutuksen piiriin haluttiin saattaa myös Suomessa asuvien ulkomaalaisten apuvälineet. Volyymien kasvaessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden sähköinen hallinnointi nähdään tärkeänä. Effector mahdollistaa järjestelmällisen prosessinhallinnan aina apuvälineen tilaamisesta sen lainaamiseen ja laskuttamiseen asti.

Laskutusprosesseihin kannattaa panostaa, ja sen talouspäällikkö Taru Saalastikin on huomannut: ”Laskutus toimii oikein hyvin, ja se maksoi itsensä takaisin jo ensimmäisellä laskutuskierroksella.”

Lisätietoja: 
Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 770 7859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector 4.0 – Effectorin uusi ulkoasu

Keväällä 2017 julkaistiin Effector 4.0:n, joka on Effectorin uusi ja entistä ehompi käyttöliittymä. Effector 4.0:n myötä Effectorissa on uusi etusivu, jonka jokainen käyttäjä voi muokata omanlaisekseen ja omiin tarpeisiinsa vastaavaksi. Etusivulle voi tallentaa itselle tärkeitä hakuja ja suosikkitoimintojaan. Lisäksi etusivulla näkyvät Effectorin sisäiset viestit ja järjestelmä listaa etusivulle näkyviin käyttäjän eniten käyttämät toiminnot. Kaikki nämä mahdollistavat sen, että käyttäjä saa heti Effectoriin kirjauduttuaan kattavan yleiskatsauksen hänelle olennaisista asioista sekä pääsee helposti siirtymään haluamiinsa hakunäkymiin ja tapahtumiin.

Etusivulle voi tallentaa tarpeellisia ja usein käyttämiään hakuja, ja niihin voi halutessaan asettaa huomiovärin, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän valitseman rajan. Etusivulle tallennetusta hausta voi myös asettaa lähtemään sähköpostimuistutuksen, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän määrittelemän rajan. Hakuja voi tallentaa oman etusivun lisäksi näkyviin myös muiden käyttäjien tai käyttäjäryhmien etusivuille.

Uuden etusivun lisäksi Effector 4.0 mahdollistaa paremmat hakuominaisuudet. Effectorissa on uudet koko sivun hakunäkymät, joissa hakukentät ovat ensin omalla sivullaan ja hakuehtojen asetuksen jälkeen hakutulokset tulevat puolestaan omalle, uudelle sivulleen näkyviin. Lisäksi hakukentät ovat kokeneet muodonmuutoksia, kun niihin on muun muassa lisätty monivalintahakuja ja Effectorin raportoinnista tuttuja valintavaihtoehtoja.

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Prodacapo-liittymä avuksi johdon talousseurantaan

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ottamassa käyttöön uutta potilaskohtaista kustannuslaskennan raportointijärjestelmää yhteistyössä Effectorin ja FCG Prodacapon kanssa. Liittymä tulee käyttöön jo tämän syksyn aikana ja antaa hyvän työkalun johdon talousseurantaa varten. Liittymä mahdollistaa kaikki suoraan potilaaseen kiinnitettyjen kustannusten siirtämisen Effectorista Prodacapoon. Aineiston poiminta tapahtuu automaattisin eräajoin ja antaa mahdollisuuden entistä tarkempaan raportointiin. Aineiston poimintaa pystytään rajaamaan toimipistekohtaisesti ja siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi potilaalle hankittavien apuvälineiden veroton hankintahinta, hoitotarvikkeiden jakelun kustannus sekä kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset (ilman asiakasosuutta).

Polycon määrittelee liittymän toimimaan juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Liittymää voidaan tarvittaessa soveltaa ja ottaa käyttöön myös muissa asiakasympäristöissä. Prodacapo-liittymä on vain yksi useista yhteistyöprojekteista, joita Polycon toteuttaa. Muita vastaavia liittymiä on esimerkiksi Serena, joka mahdollistaa potilaan lainaustietojen siirtämisen Serenaan.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.