Uutiset

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön Effector Palvelusetelit -ohjelmiston

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on laajentanut Effector-järjestelmäänsä ottamalla käyttöön sen palvelusetelitoiminnot. Ensi vaiheessa järjestelmällä hallitaan fysioterapian ja toimintaterapian palvelusetelit. Myöhemmin käyttöä laajennetaan asteittain muihinkin palveluihin.

Effector-järjestelmän avulla hallinnoidaan myös palveluseteleihin liittyvä laskuliikenne sekä palveluiden kuntalaskutus. Palveluseteleihin liittyvät tiedot siirtyvät sähköisesti, mikä nopeuttaa toimintaa, koska esimerkiksi palveluntuottajien hakemustietoja ei tarvitse naputella käsin järjestelmään.

Palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain vuoden 2012 lopussa. Marraskuun alussa määriteltiin järjestelmään palvelusetelilajit ja sääntökirja, jota vastaan tarkistetaan ja hyväksytään palveluntuottajat. Joulukuun alussa avattiin verkkoon palveluseteliportaali, jonka kautta palveluntuottajat hakeutuivat palveluseteleiden palveluntuottajiksi. Saapuneet hakemukset käsiteltiin joulukuun loppupuoliskolla. Vuodenvaihteessa asiakkaille alettiin myöntää palveluseteleitä, ja samalla avattiin asiakkaille tarkoitettu osa palveluseteliportaalista, jossa asiakas voi vertailla palveluntuottajia ja valita niistä itselleen sopivimman hänelle myönnetyn palvelusetelin käyttämiseen.

Kuntoutussuunnittelija Tanja Avelinin mielestä palvelusetelien käyttöönotto on sujunut hyvin.

Effector-järjestelmä on ollut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käytössä alun perin nimellä KuntoApu jo vuodesta 1998 lähtien.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on ottanut Effector-järjestelmän käyttöönsä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on ottanut Effector-järjestelmän käyttöönsä 5.11.2012. Kuntayhtymään kuuluu keskussairaalan lisäksi Peruspalveluliikelaitos JYTA, joka vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien sekä Kannuksen kaupungin perusturvapalveluista.

Käyttöönottotyöt aloitettiin elokuussa 2012, joten käyttöönotto sujui joustavasti ja nopealla aikataululla. Kuntayhtymän apuvälinetiedot siirrettiin Effectoriin yhteiskäytössä olleesta Effica Kunto -järjestelmästä. Alkuvaiheessa tietojärjestelmää ovat käyttäneet Jytan kuntoutushenkilökunta ja erikoissairaanhoidossa audionomit, päätöksentekijät sekä osa hoitajista ja sihteereistä. Jatkossa käyttäjien määrää on tarkoitus laajentaa. Käyttöönotto on antanut hyvän mahdollisuuden myös ohjata lääkäreitä lääkinnällisen kuntoutuksen asioissa.

Yhteistyönä kilpailutettujen sopimusapuvälineiden tiedot saatiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Effector-järjestelmästä, mikä jatkossa nopeuttaa sopimusvälineiden tilaamista. Vuoden 2013 aikana on tavoitteena laajentaa Effectorin käyttöä sekä toiminnallisesti että alueellisesti.

Keski-Pohjanmaa on Suomen yhdeksästoista sairaanhoitopiiri, joka käyttää nyt Effector-järjestelmää.