Uutiset

Effector-järjestelmän käyttö laajenee HUS:issa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Effector-järjestemän käyttöönottoprojektit ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja käyttö laajenee edelleen sekä alueellisesti että uusilla toiminnoilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kilpailutti kevättalvella 2011 lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetietojärjestelmäpalvelun. Polycon voitti kilpailutuksen KuntoApu-järjestelmällä (nykyisin Effector-järjestelmä). HUS:n alueella on ollut käytössä AHA-järjestelmä, ja sen osalta kaikkiaan 14 erillistä ympäristöä erilaisine toimintatapoineen. Käyttöönotto jaettiin useisiin eri projekteihin, joihin kuhunkin sisällytettiin muutama AHA-ympäristö. Pilottiprojekti 1a käynnistyi elokuussa 2011. Pilottiyksiköitä olivat HUS:n lasten ja aikuisten apuvälineyksiköt, osa Meilahden ja iho- ja allergiasairaalan yksiköistä sekä Hyvinkään ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueet.

Pilottiprojektin tehtävänä oli laatia apuvälinetoiminnan prosessikuvaukset ja tuotteistaa käyttöönotto mahdollisimman hyvin, jolloin käyttöönotot muissa yksiköissä käyvät helpommin ja nopeammin. Pääkäyttäjät koulutettiin loka-marraskuussa. Konversiotaulukot valmistuivat helmikuussa, jolloin testiajot AHA-järjestelmästä saatiin suoritettua järjestelmätestausta varten. Käyttäjämallin perusteet luotiin alkuvuonna ja käyttäjien koulutukset ajoittuivat maalis-huhtikuulle.

Tuotantokäyttö alkoi lasten apuvälineyksikön osalta 16.4.2012 ja muiden pilottiyksiköiden osalta viikkoa myöhemmin, 23.4.2012.

1b-projekti aloitti työskentelyn 15.5.2012 ja suoriutui 1a-projektin valmiiksi tallaamalla polulla nopeasti, aloittaen tuotantokäytön 15.10.2012. 1b-projetin yksiköitä olivat mm. silmä-korvasairaala, iho- ja allergiasairaala sekä syöpätautien klinikka. 1c-projekti käynnistyi syyskuussa ja tuotantokäyttö tapahtuu 14.1.2013. Kevään 2013 aikana HUS:n viimeisetkin yksiköt aloittavat tuotantokäytön, minkä jälkeen alkaa valmistautuminen käyttöönoton laajentamiseen alueen kuntiin ja terveyskeskuksiin.

Alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa omana taseyksikkönään 1.1.2013. Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintamallit ja sen varastonhallintaprojekti, jossa on määritelty alueellisen apuvälinetoiminnan varastointia ja logistiikkaa, ovat edellyttäneet järjestelmään joitakin muutoksia, jotka otetaan käyttöön 14.1.2013. Samaan aikaan apuvälinehuolto keskittää apuvälineiden huoltojen kirjaamisen Effectoriin. Tätä varten järjestelmään on lisätty useita ominaisuuksia, jotta entisestä Mequ-järjestelmästä luopuminen on mahdollista.

HUS:n Effector-järjestelmän käyttöönotto on ollut iso hanke, kuten HUS itsekin, ja se jatkuu yhä. Toukokuussa 2012 projektiin 1a osallistuneille tehdyssä käyttäjätyytyväisyyskyselyssä saatiin mm. seuraavanlaisia kommentteja:

"Järjestelmä on käytössä ja suurimpaan osaan vastaan tulleista loppukäyttäjien ongelmista on saatu ratkaisu. Effector on muuttunut HUS-pyörityksessä ja olemme saaneetkin paljon haluamiamme muutoksia ihan vielä loppumetreillä mukaan. Tämän projektin aika- ja työntekijäresurssit huomioon ottaen käyttöönotto meni hyvin."

"Potilastietoja ei tarvitse kirjoittaa moneen kertaan eri paikkoihin kuten ennen."

"Maksareita kirjoitettaessa kaikki tiedot ovat helposti/automaattisesti saatavilla: palveluntuottajat, tilit, yhteystiedot yms."

"Ohjelmasta on helppo hakea tietoa potilaan saamista eri palveluista."

"Hanke oli tosi haasteellinen, tuntui välillä mahdottomalta suoriutua siitä oman työn ohessa. Se on luonut paineita työyhteisössä niin itselle kuin muille."