Uutiset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ottaa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöön peruukkipalveluseteleiden hallinnassa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on päättänyt ottaa Effector-järjestelmän palvelusetelitoiminnot käyttöönsä peruukkipalveluseteleiden hallinnassa.

Peruukkeja on tähän mennessä myönnetty maksusitoumuksella. Palveluseteleitä aletaan myöntää 1.5.2013 alkaen, kun peruukkien nykyinen sopimuskausi umpeutuu. Palvelusetelitoiminnot kattavat päätösten hallinnan, potilasohjeistuksen hallinnan, laskujenkäsittelyn, seurannan ja raportoinnin.

Apuvälinepalvelupäällikkö Riitta Korkiatuvan mielestä Effectorin valinta palveluseteleiden hallintaan oli luonteva ratkaisu, koska kirjaamisen ja laskujenkäsittelyn helppous säilyy ja valinta mahdollistaa että potilaan palveluiden kokonaisseuranta toimii entiseen tapaan, riippumatta siitä onko apuväline myönnetty maksusitoumuksella tai palvelusetelillä.

Effector-järjestelmä on ollut käytössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä alun perin nimellä KuntoApu vuodesta 2001 lähtien. EPSHP:n Effector-järjestelmä kattaa apuvälinepalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen kokonaisvaltaisen hallinnan, seurannan ja raportoinnin.