Uutiset

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tehostaa ostopalvelulaskujen käsittelyä

Vuoden 2014 alusta alkaen potilas voi valita terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman, joka vastaa hänen sairaanhoidostaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestään. Jos hän tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, hän voi valita minkä tahansa kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön Suomessa. Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, lähtökohtaisesti korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset.

Kaikkien tämän terveydenhuoltolain mahdollistamien myönteisten vaikutusten lisäksi on odotettavissa mm. lisääntyvää laskutusta terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Käytännössä se tarkoittaa pitkiä laskuja ja yhden laskun käsittelyyn voi kulua jopa pari työpäivää.

Effector-tietojärjestelmään on luotu laskujen automatisoitu tuonti -toiminnallisuus. Tässä toiminnallisuudessa Effector käsittelee skannattua laskuliitettä tai laskun liitteenä ollutta pdf- tai Excel-yhteenvetoa, ja muodostaa potilaskohtaiset laskun rivit automaattisesti. Effectoriin voidaan tuoda myös laskunkierrosta saatu laskun liitetiedosto.

Laskujen automatisoitu tuonti -toiminnallisuus nopeuttaa laskun käsittelyä huomattavasti. Laskurivit siirtyvät täydellisenä, eikä henkilötunnuksia, laskun numeroita, maksusitoumusten numeroita, hoitoaikaa, tarkenteita yms. tarvitse enää naputella käsin. Mahdolliset virhelyönnit jäävät pois ja hinnat tulevat täsmällisesti sentteineen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt toiminnallisuutta alkuvuoden ajan. Tekninen ohjaaja Liisa Hartikainen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kertoo: "Kun potilaan vapaa valinta toteutuu vuoden 2014 alusta alkaen, ostoja muista sairaanhoitopiireistä seurataan entistä tarkemmin. Ostot ovat jo nyt lisääntyneet, minkä seurauksena myös laskut ovat lisääntyneet. Uusi toiminnallisuus vähentää laskujen tietojen manuaalista kopiointityötä ja työpanoksen voi käyttää järkevämmin. Kun laskujen potilaskohtaiset tiedot ovat tietojärjestelmässä, saadaan tarvittavia raportteja seurantaa ja toiminnanohjausta varten."

Lisätietoja antaa toimistosihteeri Leila Matikka puh. 03 3116 6898.