Uutiset

Ostopalveluvaltuutus palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnassa

Kevään aikana ostopalveluvaltuutuksen käyttö Effectorissa on laajentunut valinnanvapauskokeilun jäljiltä myös ensimmäisiin terveydenhuollon palvelusetelipalveluihin.  

Effectorin Kanta –integraatio mahdollistaa palveluseteleiden ja maksusitoumusten perusteella automaattisesti luotavan ostopalveluvaltuutuksen arkistoinnin Kantaan. Ostopalveluvaltuutus voidaan kytkeä Effectorissa päälle palvelukohtaisesti, jolloin ostopalveluvaltuutus luodaan automaattisesti, kun palveluseteli tai palse.fi-maksusitoumus aktivoidaan tietylle tuottajalle. Ostopalveluvaltuutusta käytetään tällä hetkellä yleislääkärin vastaanottokäyntiä varten myönnettävässä palvelusetelissä. Palvelusetelin aktivoinnista muodostuneen ostopalveluvaltuutuksen avulla palveluntuottaja pystyy hakemaan potilasta koskevaa ajantasaista tietoa Kannasta hoitoa varten ja tekemään hoitoon liittyviä kirjauksia suoraan Kantaan palvelun järjestäjän rekisteriin.  

Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittyvää manuaalista kirjaamista, papereiden arkistointia ja ns. tuplatyötä sekä järjestäjän, että palveluntuottajan toiminnassa. Käyttöönoton myötä potilastiedon siirtäminen molempiin suuntiin muuttuu automatisoidummaksi sekä turvallisemmaksi, ja tiedot saadaan siihen rekisteriin, johon ne kuuluvat. Myös potilas hyötyy tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. 


Lisätietoja: Annika Veid, palvelupäällikkö, Polycon Oy , p. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

Jyväskylän kaupungin palse.fi -ostopalveluiden käyttöönotto

Jyväskylän kaupunki on ottanut kevään 2020 aikana Effector palveluseteleiden rinnalle palse.fi -ostopalvelut käyttöön. Ostopalvelut otettiin käyttöön ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa sekä mielenterveyskuntoutujien pitkä- ja lyhytaikaisessa kuntouttavassa palveluasumisessa ja asumispalvelussa sekä liikkuvan asumisen tuessa.

Palse.fi -ostopalvelut mahdollistavat koko ostopalveluprosessin hallinnan ostopalveluntuottajien sopimuksista ja maksusitoumuksien myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen, maksusitoumusten laskuttamiseen ja toteutuneiden asiakasmaksujen raportointiin. Palse.fi -portaali mahdollistaa asiakkaalle oman maksusitoumuksensa tietojen sekä toteutuneiden tapahtumien ja asiakasmaksun suuruuden tarkastelun.

Käyttöönoton yhteydessä kehitettiin myös järjestelmää vastaamaan Jyväskylän tarpeisiin entistä paremmin. Jyväskylän kaupungin ostopalveluntuottajat on tuotu nähtäville palse.fi -portaaliin samalla tavalla kuin palvelusetelipalveluntuottajatkin ovat. Näin asiakkailla on mahdollista vertailla myös näitä tuottajia halutessaan. Palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään heidän yksiköidensä vapaiden paikkojen määrää  ja tätä varten ostopalvelusopimuksille palse.fi -portaaliin on tuotu uusi toiminnallisuus. Jyväskylän kaupunki ja heidän asiakkaat näkevät ajantasaisen tiedon vapaista paikoista niin Effectorista kuin palse.fi -portaalistakin.

Effectoriin on kehitetty uusi toiminnallisuus, jonka avulla palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksu on mahdollista jakaa useampaan osa-alueeseen, esimerkiksi hoitomaksuun ja ateriamaksuun. Jokaiseen asiakasmaksun osa-alueeseen asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa eri tavalla. Tämän toiminnallisuuden avulla järjestelmä laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja poissaolopäivien perusteella oikean suuruisen asiakasmaksun asiakkaalta laskutettavaksi.

Lisätietoja:

Eveliina Sirviö, palvelupäällikkö

puh. 050 361 1410

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Effector 4.0:n hakunäkymät ovat uudistuneet

Effector 4.0:n käyttöönoton myötä Effectorin hakunäkymät muuttuivat, kun hakuehdot näkyvät omassa näkymässään ja hakutulokset listautuvat omaan näkymäänsä. Effector 4.0:n kehitys ei suinkaan loppunut tähän, vaan olemme tänä vuonna jatkaneet hakunäkymien uudistusta.

Uudistusten myötä Effectorin etusivun sekä hakunäkymien yläosaan on lisätty harmaa yläpalkki. Yläpalkkiin on viety eri näkymissä aiemmin oikeassa reunassa olleita toimintoja kuten Päivitä, Muokkaa hakua ja Tyhjennä. Myös tallennetut pikahaut löytyvät nykyään yläpalkista.

Hakuehtojen näkymät kokivat muutoksia, kun siellä oleviin hakuehto-osioihin eli blokkeihin muutettiin taustaväri sekä mahdollistettiin blokissa olevien hakuehtojen piilotus ja näkymiin palauttaminen. Lisäksi mahdollistimme yksittäisten hakuehtojen piilottamisen pois näkyvistä. Hakuehtojen näkyvyyttä voi säädellä blokkikohtaisesti ja käyttäjät voivat piilottaa itselleen tarpeettomat hakukentät.

Myös hakutulosten näkymää uudistettiin sekä ulkonäön että toimintojen osalta. Hakutulostaulukon otsikoita, fontteja sekä solukokoa suurennettiin sekä painikkeiden ulkonäköä päivitettiin.  Hakutulossarakkeisiin lisättiin toimintoja ja nyt niitä pystyy lukitsemaan paikalleen, kun vierittää hakutulostaulukkoa leveyssuunnassa. Hakutulossarakkeita voi myös piilottaa pois näkyvistä, kuten hakuehtojakin. Lisäksi sarakkeiden esitysjärjestystä voi muuttaa eli käyttäjä voi asettaa hakutulostaulukon sarakkeet haluamaansa järjestykseen.

Piilotetut hakuehdot ja -tulossarakkeet sekä sarakkeiden muutettu järjestys ovat hakunäkymäkohtaisia sekä käyttäjäkohtaisia. Muutokset muistetaan saman käyttäjän eri istuntojen välillä. Pääkäyttäjille on lisätty toiminto, jolla voidaan palauttaa yksittäiselle käyttäjälle takaisin näkyviin kaikki tämän piilottamat hakuehdot ja -tulossarakkeet.

Hakujen nopeuttamista varten lisäsimme parametrin, jossa voidaan määritellä, miten monta hakutulosta näytetään kerrallaan. Kun käyttäjä tekee haun, näytetään hänelle ensin parametriin merkitty määrä hakutuloksia. Mikäli hakutuloksia on enemmän kuin kerralla mahtuu näkymään, käyttäjä voi halutessaan valita näkyviin kaikki hakutulokset. Muutoksen myötä järjestelmästä poistettiin useissa hakunäkymissä ollut Haluatko varmasti hakea näin laajoilla hakuehdoilla? -kysymys.

Effector 4.0:n kehitystä jatketaan ja syksyllä versiossa 4.0.137 on tarkoitus mahdollistaa myös hakunäkymien pienentäminen Effectorin alapalkkiin neliönmuotoiseksi ikoniksi, kuten esimerkiksi päätöksille on mahdollista jo tehdä. Lisäksi alapalkissa olevien avonaisten tapahtumien sulkeminen suoraan alapalkissa olevan neliönmuotoisen ikonin kautta. Versiossa tulee myös muutos Effectorin vahvistus- ja huomautusikkunoihin (esim. Tallennus onnistui! -ilmoitukseen), jolloin ikkuna vain käy näkyvissä ja katoaa itsestään eikä siis enää vaadi enää erillistä Ok-painikkeen valintaa. Version 4.0.137 julkaisun yhteydessä asiakkaita tiedotetaan jälleen Effector 4.0:n muutoksista, kuten aikaisemminkin tänä vuonna.

 

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy   

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lääkintälaiterekisteri kerralla kuntoon

Tiesitkö, että on olemassa järjestelmä, jonka avulla pystyt helposti hallinnoimaan laitteiden elinkaaren kaikki vaiheet? Effector Laitehuolto on helppokäyttöinen sähköinen lääkintälaiterekisteri ja laitehuollon kokonaisratkaisu. Järjestelmän avulla voit tehdä helposti laitetilaukset, poistopäätökset ja kaikkeen siltä väliltä.

Effector tarjoaa laajan näkymän laitteiden elinkaaresta kustannus- ja huoltotietoineen. Järjestelmä vähentää hallinnollista työtä, auttaa organisoimaan ja seuraamaan toimintaa sekä käyttämään resursseja tehokkaammin.

Effector Laitehuollon hyötyjä

·   Laitteiden ohjeet, asiakirjat, kuvat sekä dokumentit selkeästi saatavilla

 

·   Laitteen hankinta-, huolto- sekä poistotiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta

 

·   Vähemmän muistettavaa, kun järjestelmä muistuttaa laitteiden määräaikaishuolloista

 

·   Vähemmän hallinnollista työtä

 

Täyttää Valviran vaatimukset

Laitteen koko elinkaaren tiedot saadaan helposti näkyviin vain muutamalla klikkauksella. Näin ollen Effector Laitehuolto täyttää Valviran laitteiden elinkaarihallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset. Valviran vaatimuksiin vastaavat erityisesti seuraavat ominaisuudet.

 

·   Kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttö- ja huolto-ohjeiden) hallinnointi laitetasoisesti

 

·   Erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen laitteille

 

·   Laitteen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään

 

·   Kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista

 

·   Laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.)

 

·   Lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijainti-/varastotiedot historiatietoineen

 

·   Laitteiden ohjelmaversion merkitseminen

 

·   Automaattiset hälytykset mm. määräaikaishuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta

 

·   Myös laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi

 

·   Vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

 

Laajat raportointimahdollisuudet

Kaikista järjestelmässä olevista tiedoista voidaan luoda täsmällisiä, nimikkeistöjenmukaisia raportteja. Effectorin myötä laitehuollon osapuolille tarjoutuu mahdollisuus sähköiseen, rakenteiseen ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen. Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman sujuva käytettävyys. Asiakaslähtöinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja nopeasti ja vaivattomasti.

Helpottaa huollon työntekijöitä

Järjestelmän kautta luodaan laitteille huoltopyyntöjä ja laitteille on mahdollista luoda huolto-ohjelmia eri tarpeisiin. Kaikki laitteelle tehdyt huollot kirjataan kustannuksineen järjestelmään, kuten myös laitteen ohjelmaversio- ja koulutustietojen sekä laitekokoonpanon muutokset. Järjestelmä muistuttaa esimerkiksi lähestyvistä määräaikaishuolloista tai koekäyttölaitteiden käyttöajan päättymisestä. Laitteisiin liittyvät vaaratilanteet pystytään ilmoittamaan asianmukaisesti viranomaisille Effectorin kautta. Samalla järjestelmä mahdollista sekä laitteen että työmääräyksen statuksen reaaliaikaisen seurannan.

Nopea ja helppokäyttöinen osastokäyttäjille

Effector Laitehuollosta on käytettävissä kaksi eri käyttöliittymää. Aktiivisilla käyttäjillä, kuten lääkintätekniikan käyttäjillä, on käytössä kattavampi työpöytäsovellus. Osastokäyttäjillä on käytössä kevyempi, selainpohjainen web-käyttöliittymä, jota pystyy käyttämään helposti myös puhelimella. Kevyemmässä käyttöliittymässä näytetään osastokäyttäjille vain tarpeellinen tieto. Osastokäyttäjät voivat hakea laitteita ja työmääräyksiä sekä he pystyvät tekemään työtilauksia.

 

Haluatko kuulla lisää järjestelmämme tarjoamista hyödyistä?

 

Ota yhteyttä ja sovi aika maksuttomaan esittelyyn:

Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy   

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Apuvälineluokituksen vaihto uudempaan versioon Effectorissa

Apuvälineluokitus ISO 9999 on kansainvälinen luokitus, jota myös Suomessa käytetään. Luokituksesta saadaan uusi versio noin neljän tai viiden vuoden välein. Effectorissa on ollut käytössä 2007-vuoden versio. Järjestelmän pääkäyttäjät päättivät aikoinaan, että 2011-versiota ei tuotu Effectoriin, vaan otetaan vasta seuraava versio käyttöön.

Uusi versio julkaistiin marraskuussa 2016. Sen jälkeen se käännettiin Suomen kielelle ja täydennettiin kansallisilla tarkentavilla tasoilla. Kansallisen täydennystyön jälkeen THL:n koodistopalvelu julkaisi uuden apuvälineluokitusversion alkuvuonna 2019.

Tämän jälkeen Polycon teki konversio-ohjelman, jonka avulla kunkin Effectoria käyttävän organisaation luokitus voidaan kääntää uuteen versioon. Tähän mennessä uuden apuvälineluokituksen version on ottanut Effectorissaan käyttöönsä seuraavat organisaatiot: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää luokituksen päivityksestä.

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Suun terveydenhuollon palveluseteli Effectorissa

Suun terveydenhuolto on suuruusluokassaan mittavin palvelusetelipalvelu Helsingissä, sillä suun terveydenhuollon palveluseteliä myönnetään vuosittain usealle tuhannelle helsinkiläiselle asiakkaalle.

 Suun terveydenhuollon palvelusetelissä hyödynnetään Effectorin uutta toiminnallisuutta, jonka avulla asiakkaat saavat tiedon heille myönnetystä palvelusetelistä tekstiviestitse, jolloin he voivat hakeutua hoitoon välittömästi. Tunnistautumalla Palse.fi -portaaliin suomi.fi-tunnistautumisen avulla, asiakkaat pääsevät näkemään heille myönnetyn palvelusetelin tiedot sekä vertailemaan palveluntuottajia. Kirjautuneena asiakas pystyy helposti vertailemaan palvelusetelille myönnettyjen toimenpiteiden kokonaishintoja sekä maksettavaksi jäävää omavastuuosuutta tuottajakohtaisesti.  

Palveluntuottaja voi tarvittaessa itse lisätä palvelusetelille tarvittavia toimenpiteitä

Suun terveydenhuolto eroaa muista palvelusetelipalveluista siinä, että palvelusetelillä asiakkaalle myönnetyt hoitotoimenpiteet voivat muuttua hoidon edetessä: esimerkiksi hampaan paikkaus voi laajentua useammalle hampaan pinnalle, kuin mitä tutkimuskäynnillä on alun perin arvioitu. Tätä varten Effectoriin ja Palse.fi -portaaliin toteutettiin uusi toiminnallisuus, jonka avulla palveluntuottaja voi tarvittaessa itse lisätä palvelusetelille tarvittavia toimenpiteitä Helsingin kaupungin erikseen määrittelemien sääntöjen perusteella. Näin tuottajan ei tarvitse olla jatkuvasti yhteydessä palvelun myöntäjään, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan lisättyä asiakkaan palvelusetelille, vaan hoito saadaan toteutettua sujuvasti. Toiveena on, että uuden palvelusetelijärjestelmän myötä palvelusetelin käyttö olisi aiempaa asiakasystävällisempää ja sitä kautta palvelusetelin käyttöastetta saataisiin kasvatettua.

Lisätietoja:

Annika Veid, palvelupäällikkö, puh. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ohjelmistotuotteiden uudet innovaatiot ja nopea reagointi tuotekehityksessä auttavat kuntia ratkomaan poikkeustilanteen tarpeita

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne on synnyttänyt kuntien terveyden ja sosiaalihuollon organisaatioille uusia tarpeita sähköisten palveluiden hallinnointiin.  Olemassa olevien toimintojen muutostarpeisiin vastaaminen ja muutosten toteuttaminen ketterästi on kehittänyt kokonaan uusia tuotteita, jotka palvelevat pandemian aikana, mutta myös pitkälle tulevaisuuteenkin.

Palvelusetelijärjestelmä taipuu yritystukien hallinnointitarpeisiin

Effector Palvelusetelit -järjestelmä on kattava tietojärjestelmä julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluseteliprosessin sähköiseen ja automatisoituun hallintaan. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta voidaan hallinoidan myös yrityspalveluseteleitä. Yrityspalvelusetelien kautta kunnat voivat hallitusti ja järjestelmällisesti tukea yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

Jyväskylän kaupunki otti käyttöön poikkeustilasetelin kaupungin omana lisätukimuotona alueen yrityksille. Jyväskyläläiset yritykset ovat voineet hakea poikkeustilaseteliä 6.4.-15.4.2020 välisenä aikana. Poikkeustilaseteliä myönnetään jyväskyläläisille pk-yrityksille akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai uudelleensuuntaamiseksi poikkeustilanteessa.

” Asiakkaidemme muutostarpeet ovat ilmenneet äkillisesti ja olemme kehittäneet niihin nopealla reagoinnilla uusia ratkaisuja. Business Jyväskylä on myöntänyt jo aikaisemmin jyväskyläläisille yrityksille Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta yrityspalveluseteliä. Tämä mahdollisti poikkeustilasetelin nopean käyttöönoton, sillä raamit setelin hallinnalle olivat jo olemassa. Yrityspalvelusetelillä on mahdollista tukea palvelua tuottavan yrityksen yritystoimintaa kuin myös yrityspalvelusetelillä palvelua hankkivan yrityksen toimintaa”, kertoo Polyconin palvelujohtaja Paula Nieminen.

Lisätietoja

Paula Nieminen, palvelujohtaja, Polycon Oy

puh. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin poikkeustilaseteli:

https://www.businessjyvaskyla.fi/koronavirustilanne/poikkeustilaseteli

Helsingin ja Vantaan kaupunki aloittivat palveluseteleiden hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmässä

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat alkuvuoden aikana ottaneet käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän omien palveluseteleidensä sähköisenä hallinnointijärjestelmänä. Käyttöönottotöitä aloitettiin osittain jo viime vuoden loppupuolella ja kevään aikana järjestelmässä otetiin käyttöön yhteensä 30 palvelusetelipalvelua.

Helsingin kaupunki jaksotti yhteensä 21 palvelusetelinsä käyttöönoton kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisenä järjestelmässä otettiin käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli, jonka myöntäminen aloitettiin Effector Palvelusetelit -järjestelmässä heti tammikuun alussa. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli toimi lyhyenä pilottina, jonka aikana pystyttiin keräämään huomioita muiden palveluseteleiden käyttöönottoa ja käyttöprosessia varten.

Loppujen palveluseteleiden käyttöönoton Helsingin kaupunki jakoi kahtia. Ensimmäinen osa, joka sisälsi ikääntyneiden sekä vammaispalveluiden palveluseteleitä, otettiin käyttöön helmikuun alussa. Maaliskuun alussa Helsingin kaupunki siirsi viimeisen osan palveluseteleistään Effectoriin, kun kuntoutus- ja terveyspalveluiden palveluseteleiden myöntäminen aloitettiin Effectorissa.

Myös Vantaan kaupunki aloitti omien palveluseteleidensä hallinnoinnin Effectorissa ja palse.fi -portaalissa alkuvuonna. Vantaa aloitti käyttöönottotyöt tammikuussa ja palveluseteleiden käyttöönoton osalta päätettiin jaksottaa palveluseteleiden käyttöönotto kahteen osaan. Ensimmäisten palveluseteleiden myöntäminen aloitettiin maaliskuun alussa ja loppujen osalta hallinnointi uudessa järjestelmässä aloitettiin huhtikuun alussa.

Lisätietoja:

Paula Nieminen, palvelujohtaja

puh. 044 253 5530

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Varustusten linkitys tuotteisiin

Olemme kehittäneet Effectorin Laitehuoltoa käyttäjäystävällisemmäksi ja mahdollistaneet varustusten linkityksen tuotteisiin. Aikaisemmin varaosia, varusteita ja tarvikkeita pystyi määrittelemään luokitus- ja tuotemerkkikohtaisesti, mutta tuotetaso uupui. Nyt tämä puute on paikattu uudella moduulilla. Varaosien osatyypit varaosa, varuste ja tarvike ovat nyt saaneet yhden yhteisen nimityksen Varustukset. Varustuksia voidaan nyt liittää tuotteisiin erillisen Varustusten linkitys tuotteisiin -moduulin avulla.

Varustukset voi nyt linkittää tuotteisiin, jolloin tietojenkirjauksesta tule yhä nopeampaa. Varustuksia voi linkittää tuotteisiin manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisen linkityksen tekee käyttäjä valitessaan linkitettävän tuotteen sekä varustuksen. Automaattisia linkityksiä tekee Effector, esimerkiksi työmääräyksessä annettujen tuote- ja varustetietojen perusteella. Linkityksen myötä järjestelmä tietää, mitkä varustukset sopivat tietyn tuotteen laitteisiin ja tarjoaa jatkossa ensisijaisesti näitä. Tarvittaessa yhä saa auki laajemman varustusvalikon.

Kiinnostuitko Varusten linkitys tuotteisiin -modulista?

Lisätietoja ratkaisuista:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Yksityisten palveluntuottajien valvonta Effectorin avulla

Kunnan tai kuntayhtymän velvollisuutena on valvoa alueellaan sijaitsevien sosiaalipalveluyksiköiden toimintaa. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta, on varmistettava, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. 

Kevään aikana Effectoriin on toteutettu yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa kokonaan uusi työkalu, joka mahdollistaa palveluntuottajien valvonnan hallinnoinnin aina aikataulun suunnittelusta raportointiin asti. Soiten yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada valvontakokonaisuudet talteen yhteen paikkaan ja tällä tavoin helpottaa valvontojen suunnittelua ja vähentää eri yksiköiden tekemää päällekkäistä valvontaa. Jatkossa uuden työkalun ansiosta koko valvontaprosessi sekä siihen liittyvä dokumentaatio ja viestintä tallentuvat Effectoriin myöhempää tarkastelua varten.  

Valvontaan suunnitellun työkalun avulla saadaan helposti näkyville kaikki valvonnan kohteena olevat toimintayksiköt, ja niihin suunnitellut ja toteutetut valvontakäynnit. Työkalu mahdollistaa monipuolisesti valvonnan eri vaiheiden hallinnan: valvontaan liittyvien asiakirjojen keräämisen, valvonnan aikaisen viestinnän tuottajan kanssa, valvontaraportin sekä jatkotoimenpiteiden hallinnan sekä tuottajan sanktioinnin. Lisäksi Effectorin raportointityökalun avulla saadaan jälkikäteen kattavasti raportoitua valvontoihin liittyvää tietoa.  

Valvontatyökalun pilottikäyttö tullaan aloittamaan loppukevään aikana ja työkalua tullaan kehittämään jatkossa käytössä havaittujen toiveiden pohjalta.  

Haluatko kuulla lisää siitä, miten Effector voisi auttaa teitä valvontaprosessin hallinnassa? 

Ota yhteyttä:

Annika Veid, Palvelupäällikkö

Puh. 050 596 3887

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.