Miten koostaa arvokkaat laitehankinnat Effectorissa? Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Polycon toteuttivat yhdessä ratkaisuna Investointipäätökset-moduulin

Investointipäätös-moduuli tarjoaa apua tilanteisiin, joissa tilaus ylittäisi investointirajan. Päätös voi kohdistua uushankintaan tai vanhan laitteen korvausinvestointiin.