Ostopalvelut

Effector Ostopalvelut

Sähköiset ostopalvelut

Effector Ostopalvelut on julkiselle terveyden- ja sosiaalihuollolle tarkoitettu kattava tietojärjestelmä ostopalveluprosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko ostopalveluprosessi maksusitoumuksen myöntämisestä aina laskutuksen automaattiseen käsittelyyn. Effector Ostopalvelut on ollut asiakkaillamme käytössä vuodesta 2001 alkaen yhtenä Effector-järjestelmän (entinen KuntoApu) osana.

Järjestelmän suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman sujuva käytettävyys. Asiakaslähtöinen käyttöliittymä auttaa löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja nopeasti ja vaivattomasti.

Ostopalveluprosessi hallintaan Effectorilla

Julkiset toimijat ostavat potilaille ja asiakkaille palveluita sekä yksityisiltä palveluntuottajilta että muilta julkisilta toimijoilta. Julkisilta ja yksityisiltä laitoksilta ostettavat palvelut eroavat toisistaan luonteeltaan huomattavasti. Yksityisiltä ostettavat palvelut on yleensä etukäteen kilpailutettu ja ostettava palvelu on tarkasti määritelty, kun taas toisilta julkisilta laitoksilta ostettavat palvelut on yleensä määritelty varsin yleisluontoisesti, koska esim. leikkauksen tai hoidon tarkkaa sisältöä ei joko etukäteen tiedetä tai sen arviointi jätetään toteuttavan tahon asiantuntijoiden vastuulle. Oma lukunsa ovat ns. minivaltava-tapaukset, jossa maksusitoumusta normaalisti ei etukäteen edes tehdä. Potilaan valinnanvapaus -tapauksissa erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita yhdessä lähetteen antavan lääkärin kanssa ja maksusitoumuskäytäntö vaihtelee organisaatiokohtaisesti.

Ostopalveluprosessi ja sitä kautta maksusitoumukseen kirjattavat tiedot ja maksusitoumuksen tarkkuus vaihtelee edellä mainituista syistä huomattavastikin. Kun asiakaskohtainen maksusitoumus on viety järjestelmään, se allekirjoitetaan sähköisesti vrk-kortilla. Asiakkaalle voidaan toimittaa maksusitoumuksesta tiedoksianto toimintaohjeineen eKirje-palvelun avulla.

Laskurivit kohdistetaan maksusitoumuksiin maksun perusteen tarkistamista ja seurantaa varten. Ns. minivaltava-tapausten osalta tapahtuman perustiedot kirjataan laskurivin käsittelyn yhteydessä. Erillistä maksusitoumusta ei ole tarvetta luoda jälkikäteen.

Isoimmissa organisaatioissa laskujen käsittely- ja tallennustyö vaatii useamman henkilön jatkuvaa työpanosta. Effectorissa on laskujen automaattinen käsittelymoduuli, joka tulkitsee ja prosessoi automaattisesti sekä skannattuja että pdf-muotoisia laskuliitteitä. Tämän avulla voidaan luopua manuaalisesta laskutietojen naputtelusta. Järjestelmään konfiguroidaan samat päättelysäännöt, joita ihminen käyttää käsitellessään laskurivejä manuaalisesti.

 

Effector tyokalut

Esitteet

Effector Ostopalvelut -esite
Effector Ostopalvelut -esite
(PDF-muodossa)

Esittely ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Leif Esselström
Puh. 040 5789 608
leif.esselstrom@polycon.fi

Asiakastuki

Puh. 010 470 9681
tuki@polycon.fi