Portaaliuutiset

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattu

Vaasan sairaanhoitopiiri ottaa lokakuun alussa käyttöönsä sähköisen palvelusetelin fysio-, lymfa- ja toimintaterapiapalveluiden sekä peruukkipalvelun järjestämisessä. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Uusi palvelusetelikäytäntö tulee lokakuun alusta alkaen korvaamaan pääosin sairaanhoitopiirin nykyisen maksusitoumuskäytännön. Lokakuussa alkavaa palvelusetelitoimintaa varten järjestettävä palveluntuottajahaku on käynnistynyt palse.fi -portaalissa, jossa rekisteröityneet palveluntuottajat pääsevät ilmoittamaan tietonsa ja täyttämään sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaa varten laatimat hakemuslomakkeet.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan hyväksyttävien palveluntuottajien tiedot tullaan 1.10.2016 alkaen julkaisemaan palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajahaku on jatkuva.

Effector palvelusetelit käyttöön Pieksämäellä

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit ikääntyneiden palveluissa ja terapiapalveluissa.

Alkuvuodesta 2016 tehtiin päätös sähköisten palveluseteleiden käyttöönotosta ikääntyneiden palveluissa. Palveluntuottajien haku alkoi omaishoidon vapaapäivien ja veteraanien kotipalvelun palveluseteleiden osalta toukokuussa 2016. Seteleitä myönnetään asiakkaille heinäkuun 2016 alusta lähtien.

Pieksämäki myöntää myös fysio-, toiminta- ja lymfaterapian palveluseteleitä kesäkuusta 2016 lähtien yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt fysioterapian palveluseteleitä jo vuodesta 2015 ja nyt vuotta myöhemmin sähköiset palvelusetelit on otettu käyttöön myös toiminta- ja lymfaterapiassa.

Palveluntuottajien asiointikanavana toimii sähköinen palse.fi -portaali. Pieksämäen perusturva järjesti teemaillan yrittäjille 20.4.2016, jossa käytiin läpi mm. portaalin käyttöä.

Lisätietoja:
Margit Laaksonen, ikääntyvien palvelujen tulosaluejohtaja 
p. 044 368 6737, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilu haastaa tietojärjestelmätoimittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta palvelusetelikokeilun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan lainsäädäntövalmisteluun.

Kokeilussa keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovat valinnanvapauden vaikutukset asiakkaaseen ja palveluntuottajaan sekä palvelun saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Kokeilun tavoitteet asettavat selkeät vaatimukset myös sen läpiviennissä hyödynnettävälle tietojärjestelmälle. Palvelusetelilainsäädäntöön nojaavan kokeilun suunnittelussa katseet kohdistuvat luontevasti käytössä oleviin sähköisiin palvelusetelijärjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä laajasti kuntien ja kuntayhtymien sähköisten palveluseteleiden hallinnassa käytössä olevan Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuden valmius palvelusetelikokeilun läpivientiin on erittäin hyvä. Palvelusetelikokeilun kannalta keskeiset tietojärjestelmän toiminnallisuudet, kuten asiakkaan valinnan hallinnointi, palvelujen käytön seuranta, palveluntuottajan laskutus sekä asiakaspalautteen kerääminen, ovat perusmuodossaan jo käytössä Effector Palvelusetelit -järjestelmässä ja sitä hyödyntävillä kunnilla ja kuntayhtymillä.

Järjestelmäarkkitehtuurin ohella palvelusetelikokeilulle asetetut aikatauluraamit nostavat tarkastelun keskiöön järjestelmävaihtoehtojen käyttöönottojen ketteryyden. Palvelusetelikokeilun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 alussa. Effector Palvelusetelit vastaa terävästi myös tähän haasteeseen; järjestelmän käyttöönotot on parhaimmillaan viety läpi kolmessa kuukaudessa kattaen tarvittavan tuotekehitystyön.

Kokeiluun osallistuvat kunnat tullaan valitsemaan tällä viikolla avattavan valtionavustushaun kautta. Kokeilu tulee kestämään vuoden 2018 loppuun asti. Kerromme mielellämme lisää Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Julkinen Kilpailutus ja palse.fi -portaali mahdollistavat joustavan sähköisen kilpailuttamisen myös laajoissa hankintaryhmissä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) hyödyntää Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmää sekä tarjoajien palse.fi -asiointiportaalia hankintalain mukaisessa täysin sähköisessä kilpailutusprosessissaan. Effector Julkinen Kilpailutus -järjestelmä on ollut EPSHP:n käytössä vuodesta 2011. EPSHP käyttää Effector-järjestelmää laajasti eri hankintaryhmien, mm. hoitotarvikkeiden, laitteiden, apuvälineiden sekä palvelujen kilpailuttamiseen.

Syksyllä 2015 Polycon ja EPSHP:n hankintakeskus alkoivat yhteistyössä kehittää kilpailutusjärjestelmää vastatakseen hankintalainsäädännön muutoksiin ja kehittääkseen kilpailutusprosessia yhä sujuvammaksi sekä tarjoajien että hankinta-asiantuntijoiden kannalta. Kolmivaiheisen kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien toiminnot siirrettiin Excel-lomakkeista palse.fi -portaaliin, joka tähän asti on toiminut yksityisten yritysten asiointiväylänä palveluseteliprosessissa. Hankintayksiköiden avoimet tarjouspyynnöt ovat nähtävissä palse.fi -portaalin uudessa Kilpailutukset-osiossa, johon rekisteröityneet tarjoajat tekevät jatkossa myös tarjouksensa.

EPSHP julkaisi ensimmäisen tarjouspyyntönsä palse.fi -portaaliin 6.5.2016. Tähän mennessä portaaliin on julkaistu seitsemän tarjouspyyntöä, mukaan lukien laaja, 526 alanimikettä sisältävä elintarvikekilpailutus. Ensimmäisen portaalin kautta kilpailutettavan hankinnan osalta prosessi on jo edennyt tarjousten käsittely- ja vertailuvaiheeseen.

EPSHP kilpailuttaa jatkossa myös kynnysarvon alittavat pienhankintansa palse.fi -portaalin kautta.

EPSHP:n hankinta-asiantuntijat kommentoivat portaalin käyttöä seuraavasti:
Uudistus on entisestään helpottanut tarjousten käsittelyä, kun tarjoukset on mahdollista tehdä suoraan järjestelmään ilman erillisiä hintataulukkoja (excel). Yhdellä ja samalla järjestelmällä on mahdollista toteuttaa niin kynnysarvot ylittävät hankinnat kuin pienhankinnat. Portaali mahdollistaa joustavan vuoropuhelun ehdokkaiden kanssa.”

Lisätietoja:
Maria Ruosteluoma, hankinta-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 06 415 5553, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7268 654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueellinen palvelusetelitoiminta käyntiin Keski-Pohjanmaan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit. Sähköistä palveluseteliä myönnetään alkuvaiheessa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin, jalkahoitoon sekä vanhuspalveluiden tilapäiseen kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin. Palveluntuottajien asiointikanavana sähköisessä toimintamallissa toimii palse.fi -portaali.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa lähdettiin Keski-Pohjanmaan alueella loppuvuonna 2015 käynnistetyssä projektissa alusta asti viemään läpi vahvasti alueellinen sote-organisaatiohanke huomioiden. Tuleva Soite-kuntayhtymä tulee 1.1.2017 yhdistämään Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteen yhteiseen palveluorganisaatioon (http://www.kpsote.fi/fi/).

Kokkolan ja Jytan sähköisten palveluseteleiden käyttöönottoprojektissa tuleva organisaatiomuutos on vaikuttanut erityisesti palvelusetelitoimintamallien määrittelyyn ja niitä ohjaavien sääntökirjojen laadintaan. Keskeisenä tavoitteena on ollut organisaatioiden aiempien palveluseteliprosessien ja niitä koskevien linjausten yhtenäistäminen. Tätä kautta on pystytty määrittelemään palvelusetelitoimintamallit, joiden hyödyt ulottuvat yli tulevan organisaatiomuutoksen.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton projektipäällikkö Susanna Lindfors kuvaa läpikäytyä prosessia seuraavasti:
"Yhteisen alueellisen määrittelytyön haasteena oli muun muassa se, että kaikkia organisaatioiden toimintoja ja käytäntöjä ei vielä ole yhtenäistetty. Kotihoidon tukipalvelujen palveluseteli on käytössä ainoastaan Jyta-alueella ja jalkahoidon palveluseteli Kokkolan sosiaali- ja terveystoimella vielä vuoden 2016 loppuun. Sääntökirjat on kuitenkin laadittu niin, että 1.1.2017 alkaen kaikki palvelusetelit voidaan pienillä muutoksilla ottaa käyttöön koko Soite-organisaatiossa. Effector-palvelusetelijärjestelmä oli omalla tavallaan ohjaamassa yhteistyön muodostumista kahden organisaation välillä. Projektipäällikön näkökulmasta tämä oli hyvä asia ja se loi eräänlaiset tienviitat yhtenäistämiselle ja yhteisen järjestelmän käyttöönotolle."

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa niin alueellisen palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin kuin myös palvelusetelitoimintallien ja organisaatiorakenteiden muutosten hallinnan. Alueellista palvelusetelitoimintamallia hyödynnetään Keski-Pohjanmaan lisäksi mm. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla.

Lisätietoja:
Susanna Lindfors, IT-suunnittelija, Kokkolan kaupunki
p. 044 780 9422, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palse.fi -portaalin käyttö laajentunut kilpailutusten hallintaan

Palse.fi -portaalin käyttö on laajentunut palvelusetelipalvelujen hallinnasta myös kilpailutusten hallintaan. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisi 6.5.2016 portaalissa ensimmäisen tarjouspyyntönsä. Tarjouspyyntöaineistoon pääsee tutustumaan kirjautumalla portaaliin.

Portaaliin aiemmin rekisteröityneiden yritysten hallinnollisille käyttäjille on lisätty oikeus tarjousten käsittelyyn. Hallinnollinen käyttäjä saa lisättyä oikeuden muille käyttäjille Yrityksen tiedot -sivun käyttäjähallinnan kautta.

Haku avattu Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajille

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut ottaa käyttöönsä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelin sekä veteraanien kotipalvelusetelin. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa.

Haku avattu ESSHP:n toiminta- ja lymfaterapiapalvelujen tuottajille

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä toiminta- ja lymfaterapiapalveluihin. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa

Haku avattu HUS:n laskimokirurgian palvelusetelipalveluiden tuottajille

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä laskimovajaatoiminnan ensiarvion ja lämpökatetrihoidon sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan 2.3.2016 alkaen palse.fi -portaalissa täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä peruukkipalvelun sähköisen palvelusetelin tammikuussa 2016 sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapioiden setelit helmikuun 2016 alussa. Käyttöönottoa edeltäneen syksyn aikana KSSHP:ssa valmisteltiin peruukkipalvelun ja lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjat, joissa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja sairaanhoitopiirin oikeudet ja velvollisuudet sekä eritellään palvelusetelillä hankittavat palvelut ja seteleiden arvot.

KSSHP:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä sääntökirjoihin hyväksymällä sairaanhoitopiirin sääntökirjoissa määrittelemät ehdot. Keski-Suomen Seututerveyskeskus oli mukana palveluseteleiden myöntämisessä alusta asti ja nyt myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) on liittynyt mukaan sääntökirjoihin. Sähköisten palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa 1.3.2016.