Portaaliuutiset

Sähköinen ostopalvelujärjestelmä tehostaa ostotoiminnan prosessihallintaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) otti vuodenvaihteessa käyttöönsä laajan Effector Ostopalvelut -järjestelmän, joka mahdollistaa yksityisiltä palveluntuottajilta tapahtuvan ostamisen täysin sähköisen prosessihallinnan. Kuntayhtymä hallinnoi alkuvaiheessa järjestelmän kautta tehostetun ja tavallisen palveluasumisen ostot.

Sähköisessä järjestelmässä maksusitoumukselle valitaan palveluntuottaja Effectorin sähköisestä palveluntuottajarekisteristä. Järjestelmän kätevien hakutoimintojen avulla päätöstä valmisteleva henkilö löytää tarvittavat tiedot tuottajan valitsemiseksi, esim. palveluunpääsyn keston ja henkilöstöluettelon. Kun palveluntuottaja on valittu, järjestelmä poimii päätökselle automaattisesti palveluntuottajan hinnaston mukaiset hinnat. Myös asiakaskohtaisten hintojen tallentaminen päätökselle onnistuu joustavasti.

Palveluntuottaja asioi ostopalveluprosessin eri vaiheissa palse.fi -portaalissa, jossa hän ylläpitää järjestelmään ilmoittamiaan tietoja. Tuottaja näkee palse.fi -portaalissa hänelle osoitettujen maksusitoumusasiakkaiden tiedot, kirjaa asiakkaan maksusitoumuksen tietoihin palvelutapahtumat, antaa mahdollisen palvelu-/hoitopalautteen ja muodostaa kuukausittain laskutusviitteen. Palveluasumisen ostopalveluprosessissa palveluntuottajat kirjaavat asiakkaan poissaolot kuukausiraportille, jonka perusteella järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavaksi tulevan kuukausikompensaation sekä asiakkaalta veloitettavan asiakasmaksun suuruuden.

Sen lisäksi, että Effector Ostopalvelut -järjestelmä tehostaa tiedonsiirtoa kunnan/kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan välillä, se parhaimmillaan automatisoi täysin ostopalvelulaskujen käsittelyn ja asiakasmaksulaskutuksen. ESSOTEssa ostopalvelujen asiakasmaksuaineisto muodostetaan Effectorissa ja laskutetaan Effector-Intime liittymän kautta kuukausittain.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen voimakkaasti vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen edellisten vuosien tapaan voimakkaasti. Laajeneminen piti sisällään sekä uusia järjestelmäasiakkuuksia että sähköisen palvelusetelin käytön laajenemista nykyisten asiakkaiden ostotoiminnassa.

Uusia Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönottoja toteutui vuoden 2016 aikana muun muassa Keski-Pohjanmaan alueella sekä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vaasan sairaanhoitopiiri aloitti syksyllä 2016 sähköisten palveluseteleiden myöntämisen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin sekä peruukkihankintoihin. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotolla on Vaasan sairaanhoitopiirissä tavoiteltu muun muassa sähköisen tiedonvälityksen ja prosessin automatisoitumisen mukanaan tuomia prosessi- ja kustannushyötyjä.

Vuoden 2016 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 120.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on lähes 32 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo yli 1.600 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on lähes 4 miljoonaa

Lisätietoja:
Kati Piilikangas, kuntoutussuunnittelija, Vaasan sairaanhoitopiiri
p. 06 213 2411, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä terapiapalveluissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on avannut palveluntuottajahaun kolmeen uuteen palvelusetelipalveluun; puheterapiaan, jalkaterapiaan ja jalkojenhoitoon. Palvelusetelit otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. KSSHP:n hallinnoimia palveluseteleitä alkavat myöntää myös Keski-Suomen seututerveyskeskus sekä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus.

KSSHP aloitti ensimmäisten kuntoutuksen palveluseteleiden hallinnoinnin Effector Palvelusetelit –järjestelmän avulla helmikuussa 2016. Uusien kuntoutuksen palveluseteleiden käyttöönotto onnistui helposti, sillä ne lisättiin sääntökirjamuutoksella olemassa olevaan lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut palse.fi-portaalin käyttöön apuvälineiden kilpailutuksissa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on vienyt läpi ensimmäisen sähköisen kilpailutuksen palse.fi-portaalin kautta. Hankinnan kohteena olivat liikkumisen apuvälineisiin kuuluvat lasten ja aikuisten polkupyörät sekä teleskooppiapurattaat. Hankinta julkaistiin portaaliin 14.9.2016, minkä jälkeen tarjoajat pääsivät tutustumaan tarjouspyyntöön, sen liitteisiin sekä rakenteisessa muodossa olevaan tarjouspohjaan.

Portaalissa täytettävän tarjouspohjan rakenne vaihtelee suuresti eri tarjouspyyntöjen välillä, sillä hankintayksikkö saa tarjouspyyntökohtaisesti määritellä kilpailutettavista tuotteista kerättävät tiedot. Tarjouspohjan rakentaminen erityyppisten kilpailutusten tarpeiden mukaiseksi mahdollistaa monipuolisten pisteytyssääntöjen rakentamisen ja sen, että olennaiset ominaisuudet saadaan mukaan pisteytykseen. Hankintayksikkö saa myös määritellä kerättäville tiedoille raja-arvoja. Kun ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen saa lähetettyä, helpottuu hankintayksikön työ tarjousten vertailuvaiheessa.

Jatkossa PPSHP kilpailuttaa sekä apuväline- että terapiakilpailutuksiaan palse.fi-portaalin kautta.

Lisätietoja:
Sirpa Teivainen, hankinta-asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 040 126 1933, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TIEDOTE: palse.fi -portaalin toimintaan tulossa muutoksia 13.12.2016 alkaen

Palse.fi -portaali päivitetään järjestelmätoimittajan toimesta 12.12.2016. Uusi järjestelmäversio tuo mukanaan mm. seuraavat muutokset sisään kirjautuneen palveluntuottajan Asiakkaat-sivun toimintaan.

Asiakkaat-sivun päätöshaku muuttuu. Sisään kirjautuneen palveluntuottajan Asiakkaat-sivulla käyttäjä pystyy jatkossa hakemaan sekä aktivoimattoman että aktivoidun setelin tietoja palvelusetelin numeron perusteella. Mikäli haettu palveluseteli on aktivoimaton, pyydetään käyttäjältä vasta päätöshaun jälkeen palvelusetelin varmennekoodia.

Kuten tälläkin hetkellä, aktivoitua palvelusetelipäätöstä voidaan Asiakkaat-sivulla aina hakea myös asiakkaan henkilötunnuksen perusteella. Tämän lisäksi palvelusetelin myöntänyt organisaatio saattaa olla sallinut myöntämiensä, aktivoimattomien palveluseteleiden haun asiakkaan henkilötunnuksen perusteella.

Asiakkaat-listaus on joustavampi. Asiakkaat-listan järjestäminen esimerkiksi asiakkaan nimen perusteella onnistuu. Asiakkaat-listan sisältö näytetään jatkossa taulukkomuodossa ja listaukseen sisällytetään uusina tietoina tiedot mm. päätöksen tyypistä ja viimeisimmän hoitopalautteen lähettämispäivämäärästä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä laajentaa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöä

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri muuttui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi 1.3.2016 alkaen. Valtaosa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluista integroidaan osaksi kuntayhtymän toimintaa 1.1.2017 alkaen. (Etelä-Savon soten valmistelusivut)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) avasi marraskuun puolivälissä palveluntuottajahaun kahdeksaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavaan palvelusetelipalveluun. ESSOTE ja sen jäsenkunnat aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta tammikuussa 2017. Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelipalveluiden tuottajiksi palse.fi -portaalin kautta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on jo aiemmin myöntänyt Effectorin kautta lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleitä fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalveluihin. Näiden lisäksi ESSOTE alkaa järjestelmän kautta myöntää myös lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalveluiden palveluseteliä.

ESSOTEn vanhus- ja vammaispalvelut alkavat vuodenvaihteessa myöntää Effectorin kautta omaishoidon vapaapäivien, rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden, tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun palveluseteleitä. ESSOTEn perhepalvelut puolestaan myöntävät lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä.

Asiakkaat ja palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista palse.fi -portaalia. Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä hallitsee yhden väylän kautta prosessin kaikki vaiheet palveluntuottajien hakeutumisesta aina palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laskuttamiseen asti.

Sähköiset palvelusetelit käyttöön Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri on 1.10.2016 alkaen aloittanut sähköisten palveluseteleiden myöntämisen. Sähköinen palveluseteli on otettu ensimmäisenä käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa ja peruukkipalvelussa. Palvelusetelit hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Vaasan sairaanhoitopiiri tavoittelee sähköisten palveluseteleiden käyttöönotolla prosessin laadun ja tehokkuuden nousua. Tavoite on linjassa kansallisella tasolla esitettyjen terveydenhuollon digitalisointia koskevien tavoitteiden kanssa.

Vaasan sairaanhoitopiirin näkökulmasta erityisen keskeistä on sähköisen järjestelmän mahdollistama reaaliaikainen sähköinen tiedonvälitys sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan välillä. Järjestelmän kautta asiakkaan valitsema yksityinen palveluntuottaja saa sähköisessä muodossa käyttöönsä asiakkaan palvelusetelin tiedot ja sähköiset liitteet (esim. kuntoutussuunnitelma) ja vastaavasti tuottajan järjestelmän kautta raportoimat palvelutapahtumat ja hoitopalautteet välittyvät viiveettä sähköisesti sairaanhoitopiirin käyttöön. 

ICT-askelmerkit kohti sotea ‒ keskiössä joustavuus ja alueellisen yhtenäistämisen tukeminen

Alueellinen yhtenäistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, tietojärjestelmät. Akusti-foorumin 26.8.2016 julkaisema loppuraportti linkittyy tähän erittäin ajankohtaiseen sote-keskusteluun analysoiden palveluseteli- ja ostopalvelujen hallintaan tarkoitettujen tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä erikoissairaanhoidossa ja sote-kuntayhtymissä.

Loppuraportti ottaa johtopäätöksillään kantaa kahteen sote-uudistuksen valmistelun kannalta keskeiseen kysymykseen: valmisteluprosessiin itseensä ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevaan pitkän aikavälin tavoitetilaan. Raportin taustalla olevan työryhmän mukaan uudistuksen valmistelussa keskiössä tulee olla alueellisen yhtenäisyyden tavoittelu ‒ pyrkimys alueen toimijoiden välisiin yhtenäisiin ratkaisuihin. Pitkän aikavälin tavoitetilaksi linjataan edelleen järjestelmäarkkitehtuuri, johon lukeutuu useita kansallisella tasolla toteutettuja rakenneosia.

Sote-uudistuksen keskellä ja sen jälkeen hyödynnettävillä tietojärjestelmillä on siis edellä esitettyihin kannanottoihin perustuen ensinnäkin oltava valmius tukea alueellisen yhtenäisyyden asteittaista kasvattamista. Toisekseen raportissa linjatun tavoitetilan saavuttaminen asettaa tietojärjestelmille ja niiden kehittäjille merkittävän joustavuus- ja ketteryysvaatimuksen. Parhaimmillaan tietojärjestelmä ”elää” uudistuksen mukana tukien alueellisen toiminnan aloittamista ja muotoutuen aikanaan toimivaksi osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Hyvän esimerkin Akusti-foorumin kannanottojen paikkansapitävyydestä antaa Keski-Pohjanmaan alueen nopeasti etenevä organisaatiomuutos ja palvelusetelitoiminnan menestyksekäs kehittämistyö. Alueen kuntien palvelusetelitoiminnan käytännöt ja prosessit on keväällä 2016 Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella ensin sähköistetty ja yhdenmukaistettu, ja vuodenvaihteessa 1.1.2017 ne tulevat edelleen saumattomasti siirtymään aloittavan Soite-kuntayhtymän alle.

Effector-tuoteperheen tuottanut Polycon tunnetaan ketteränä ohjelmistotoimittajana, jonka toimintatavat ja joustavat ratkaisut ovat aiemminkin saaneet kiitosta. Tällä kertaa asiakaskokemuksista oli ilo lukea Akusti-foorumin loppuraportista. 

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattu

Vaasan sairaanhoitopiiri ottaa lokakuun alussa käyttöönsä sähköisen palvelusetelin fysio-, lymfa- ja toimintaterapiapalveluiden sekä peruukkipalvelun järjestämisessä. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Uusi palvelusetelikäytäntö tulee lokakuun alusta alkaen korvaamaan pääosin sairaanhoitopiirin nykyisen maksusitoumuskäytännön. Lokakuussa alkavaa palvelusetelitoimintaa varten järjestettävä palveluntuottajahaku on käynnistynyt palse.fi -portaalissa, jossa rekisteröityneet palveluntuottajat pääsevät ilmoittamaan tietonsa ja täyttämään sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaa varten laatimat hakemuslomakkeet.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan hyväksyttävien palveluntuottajien tiedot tullaan 1.10.2016 alkaen julkaisemaan palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajahaku on jatkuva.

Effector palvelusetelit käyttöön Pieksämäellä

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit ikääntyneiden palveluissa ja terapiapalveluissa.

Alkuvuodesta 2016 tehtiin päätös sähköisten palveluseteleiden käyttöönotosta ikääntyneiden palveluissa. Palveluntuottajien haku alkoi omaishoidon vapaapäivien ja veteraanien kotipalvelun palveluseteleiden osalta toukokuussa 2016. Seteleitä myönnetään asiakkaille heinäkuun 2016 alusta lähtien.

Pieksämäki myöntää myös fysio-, toiminta- ja lymfaterapian palveluseteleitä kesäkuusta 2016 lähtien yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt fysioterapian palveluseteleitä jo vuodesta 2015 ja nyt vuotta myöhemmin sähköiset palvelusetelit on otettu käyttöön myös toiminta- ja lymfaterapiassa.

Palveluntuottajien asiointikanavana toimii sähköinen palse.fi -portaali. Pieksämäen perusturva järjesti teemaillan yrittäjille 20.4.2016, jossa käytiin läpi mm. portaalin käyttöä.

Lisätietoja:
Margit Laaksonen, ikääntyvien palvelujen tulosaluejohtaja 
p. 044 368 6737, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.