Portaaliuutiset

TIEDOTE: palse.fi -portaalin toimintaan tulossa muutoksia 13.12.2016 alkaen

Palse.fi -portaali päivitetään järjestelmätoimittajan toimesta 12.12.2016. Uusi järjestelmäversio tuo mukanaan mm. seuraavat muutokset sisään kirjautuneen palveluntuottajan Asiakkaat-sivun toimintaan.

Asiakkaat-sivun päätöshaku muuttuu. Sisään kirjautuneen palveluntuottajan Asiakkaat-sivulla käyttäjä pystyy jatkossa hakemaan sekä aktivoimattoman että aktivoidun setelin tietoja palvelusetelin numeron perusteella. Mikäli haettu palveluseteli on aktivoimaton, pyydetään käyttäjältä vasta päätöshaun jälkeen palvelusetelin varmennekoodia.

Kuten tälläkin hetkellä, aktivoitua palvelusetelipäätöstä voidaan Asiakkaat-sivulla aina hakea myös asiakkaan henkilötunnuksen perusteella. Tämän lisäksi palvelusetelin myöntänyt organisaatio saattaa olla sallinut myöntämiensä, aktivoimattomien palveluseteleiden haun asiakkaan henkilötunnuksen perusteella.

Asiakkaat-listaus on joustavampi. Asiakkaat-listan järjestäminen esimerkiksi asiakkaan nimen perusteella onnistuu. Asiakkaat-listan sisältö näytetään jatkossa taulukkomuodossa ja listaukseen sisällytetään uusina tietoina tiedot mm. päätöksen tyypistä ja viimeisimmän hoitopalautteen lähettämispäivämäärästä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä laajentaa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöä

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri muuttui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi 1.3.2016 alkaen. Valtaosa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluista integroidaan osaksi kuntayhtymän toimintaa 1.1.2017 alkaen. (Etelä-Savon soten valmistelusivut)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) avasi marraskuun puolivälissä palveluntuottajahaun kahdeksaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavaan palvelusetelipalveluun. ESSOTE ja sen jäsenkunnat aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta tammikuussa 2017. Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelipalveluiden tuottajiksi palse.fi -portaalin kautta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on jo aiemmin myöntänyt Effectorin kautta lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleitä fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalveluihin. Näiden lisäksi ESSOTE alkaa järjestelmän kautta myöntää myös lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalveluiden palveluseteliä.

ESSOTEn vanhus- ja vammaispalvelut alkavat vuodenvaihteessa myöntää Effectorin kautta omaishoidon vapaapäivien, rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden, tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun palveluseteleitä. ESSOTEn perhepalvelut puolestaan myöntävät lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä.

Asiakkaat ja palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista palse.fi -portaalia. Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä hallitsee yhden väylän kautta prosessin kaikki vaiheet palveluntuottajien hakeutumisesta aina palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laskuttamiseen asti.

Sähköiset palvelusetelit käyttöön Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri on 1.10.2016 alkaen aloittanut sähköisten palveluseteleiden myöntämisen. Sähköinen palveluseteli on otettu ensimmäisenä käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa ja peruukkipalvelussa. Palvelusetelit hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Vaasan sairaanhoitopiiri tavoittelee sähköisten palveluseteleiden käyttöönotolla prosessin laadun ja tehokkuuden nousua. Tavoite on linjassa kansallisella tasolla esitettyjen terveydenhuollon digitalisointia koskevien tavoitteiden kanssa.

Vaasan sairaanhoitopiirin näkökulmasta erityisen keskeistä on sähköisen järjestelmän mahdollistama reaaliaikainen sähköinen tiedonvälitys sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan välillä. Järjestelmän kautta asiakkaan valitsema yksityinen palveluntuottaja saa sähköisessä muodossa käyttöönsä asiakkaan palvelusetelin tiedot ja sähköiset liitteet (esim. kuntoutussuunnitelma) ja vastaavasti tuottajan järjestelmän kautta raportoimat palvelutapahtumat ja hoitopalautteet välittyvät viiveettä sähköisesti sairaanhoitopiirin käyttöön. 

ICT-askelmerkit kohti sotea ‒ keskiössä joustavuus ja alueellisen yhtenäistämisen tukeminen

Alueellinen yhtenäistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, tietojärjestelmät. Akusti-foorumin 26.8.2016 julkaisema loppuraportti linkittyy tähän erittäin ajankohtaiseen sote-keskusteluun analysoiden palveluseteli- ja ostopalvelujen hallintaan tarkoitettujen tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä erikoissairaanhoidossa ja sote-kuntayhtymissä.

Loppuraportti ottaa johtopäätöksillään kantaa kahteen sote-uudistuksen valmistelun kannalta keskeiseen kysymykseen: valmisteluprosessiin itseensä ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevaan pitkän aikavälin tavoitetilaan. Raportin taustalla olevan työryhmän mukaan uudistuksen valmistelussa keskiössä tulee olla alueellisen yhtenäisyyden tavoittelu ‒ pyrkimys alueen toimijoiden välisiin yhtenäisiin ratkaisuihin. Pitkän aikavälin tavoitetilaksi linjataan edelleen järjestelmäarkkitehtuuri, johon lukeutuu useita kansallisella tasolla toteutettuja rakenneosia.

Sote-uudistuksen keskellä ja sen jälkeen hyödynnettävillä tietojärjestelmillä on siis edellä esitettyihin kannanottoihin perustuen ensinnäkin oltava valmius tukea alueellisen yhtenäisyyden asteittaista kasvattamista. Toisekseen raportissa linjatun tavoitetilan saavuttaminen asettaa tietojärjestelmille ja niiden kehittäjille merkittävän joustavuus- ja ketteryysvaatimuksen. Parhaimmillaan tietojärjestelmä ”elää” uudistuksen mukana tukien alueellisen toiminnan aloittamista ja muotoutuen aikanaan toimivaksi osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Hyvän esimerkin Akusti-foorumin kannanottojen paikkansapitävyydestä antaa Keski-Pohjanmaan alueen nopeasti etenevä organisaatiomuutos ja palvelusetelitoiminnan menestyksekäs kehittämistyö. Alueen kuntien palvelusetelitoiminnan käytännöt ja prosessit on keväällä 2016 Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella ensin sähköistetty ja yhdenmukaistettu, ja vuodenvaihteessa 1.1.2017 ne tulevat edelleen saumattomasti siirtymään aloittavan Soite-kuntayhtymän alle.

Effector-tuoteperheen tuottanut Polycon tunnetaan ketteränä ohjelmistotoimittajana, jonka toimintatavat ja joustavat ratkaisut ovat aiemminkin saaneet kiitosta. Tällä kertaa asiakaskokemuksista oli ilo lukea Akusti-foorumin loppuraportista. 

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattu

Vaasan sairaanhoitopiiri ottaa lokakuun alussa käyttöönsä sähköisen palvelusetelin fysio-, lymfa- ja toimintaterapiapalveluiden sekä peruukkipalvelun järjestämisessä. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Uusi palvelusetelikäytäntö tulee lokakuun alusta alkaen korvaamaan pääosin sairaanhoitopiirin nykyisen maksusitoumuskäytännön. Lokakuussa alkavaa palvelusetelitoimintaa varten järjestettävä palveluntuottajahaku on käynnistynyt palse.fi -portaalissa, jossa rekisteröityneet palveluntuottajat pääsevät ilmoittamaan tietonsa ja täyttämään sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaa varten laatimat hakemuslomakkeet.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan hyväksyttävien palveluntuottajien tiedot tullaan 1.10.2016 alkaen julkaisemaan palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajahaku on jatkuva.

Effector palvelusetelit käyttöön Pieksämäellä

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit ikääntyneiden palveluissa ja terapiapalveluissa.

Alkuvuodesta 2016 tehtiin päätös sähköisten palveluseteleiden käyttöönotosta ikääntyneiden palveluissa. Palveluntuottajien haku alkoi omaishoidon vapaapäivien ja veteraanien kotipalvelun palveluseteleiden osalta toukokuussa 2016. Seteleitä myönnetään asiakkaille heinäkuun 2016 alusta lähtien.

Pieksämäki myöntää myös fysio-, toiminta- ja lymfaterapian palveluseteleitä kesäkuusta 2016 lähtien yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt fysioterapian palveluseteleitä jo vuodesta 2015 ja nyt vuotta myöhemmin sähköiset palvelusetelit on otettu käyttöön myös toiminta- ja lymfaterapiassa.

Palveluntuottajien asiointikanavana toimii sähköinen palse.fi -portaali. Pieksämäen perusturva järjesti teemaillan yrittäjille 20.4.2016, jossa käytiin läpi mm. portaalin käyttöä.

Lisätietoja:
Margit Laaksonen, ikääntyvien palvelujen tulosaluejohtaja 
p. 044 368 6737, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilu haastaa tietojärjestelmätoimittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta palvelusetelikokeilun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan lainsäädäntövalmisteluun.

Kokeilussa keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovat valinnanvapauden vaikutukset asiakkaaseen ja palveluntuottajaan sekä palvelun saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Kokeilun tavoitteet asettavat selkeät vaatimukset myös sen läpiviennissä hyödynnettävälle tietojärjestelmälle. Palvelusetelilainsäädäntöön nojaavan kokeilun suunnittelussa katseet kohdistuvat luontevasti käytössä oleviin sähköisiin palvelusetelijärjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä laajasti kuntien ja kuntayhtymien sähköisten palveluseteleiden hallinnassa käytössä olevan Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuden valmius palvelusetelikokeilun läpivientiin on erittäin hyvä. Palvelusetelikokeilun kannalta keskeiset tietojärjestelmän toiminnallisuudet, kuten asiakkaan valinnan hallinnointi, palvelujen käytön seuranta, palveluntuottajan laskutus sekä asiakaspalautteen kerääminen, ovat perusmuodossaan jo käytössä Effector Palvelusetelit -järjestelmässä ja sitä hyödyntävillä kunnilla ja kuntayhtymillä.

Järjestelmäarkkitehtuurin ohella palvelusetelikokeilulle asetetut aikatauluraamit nostavat tarkastelun keskiöön järjestelmävaihtoehtojen käyttöönottojen ketteryyden. Palvelusetelikokeilun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 alussa. Effector Palvelusetelit vastaa terävästi myös tähän haasteeseen; järjestelmän käyttöönotot on parhaimmillaan viety läpi kolmessa kuukaudessa kattaen tarvittavan tuotekehitystyön.

Kokeiluun osallistuvat kunnat tullaan valitsemaan tällä viikolla avattavan valtionavustushaun kautta. Kokeilu tulee kestämään vuoden 2018 loppuun asti. Kerromme mielellämme lisää Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Julkinen Kilpailutus ja palse.fi -portaali mahdollistavat joustavan sähköisen kilpailuttamisen myös laajoissa hankintaryhmissä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) hyödyntää Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmää sekä tarjoajien palse.fi -asiointiportaalia hankintalain mukaisessa täysin sähköisessä kilpailutusprosessissaan. Effector Julkinen Kilpailutus -järjestelmä on ollut EPSHP:n käytössä vuodesta 2011. EPSHP käyttää Effector-järjestelmää laajasti eri hankintaryhmien, mm. hoitotarvikkeiden, laitteiden, apuvälineiden sekä palvelujen kilpailuttamiseen.

Syksyllä 2015 Polycon ja EPSHP:n hankintakeskus alkoivat yhteistyössä kehittää kilpailutusjärjestelmää vastatakseen hankintalainsäädännön muutoksiin ja kehittääkseen kilpailutusprosessia yhä sujuvammaksi sekä tarjoajien että hankinta-asiantuntijoiden kannalta. Kolmivaiheisen kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien toiminnot siirrettiin Excel-lomakkeista palse.fi -portaaliin, joka tähän asti on toiminut yksityisten yritysten asiointiväylänä palveluseteliprosessissa. Hankintayksiköiden avoimet tarjouspyynnöt ovat nähtävissä palse.fi -portaalin uudessa Kilpailutukset-osiossa, johon rekisteröityneet tarjoajat tekevät jatkossa myös tarjouksensa.

EPSHP julkaisi ensimmäisen tarjouspyyntönsä palse.fi -portaaliin 6.5.2016. Tähän mennessä portaaliin on julkaistu seitsemän tarjouspyyntöä, mukaan lukien laaja, 526 alanimikettä sisältävä elintarvikekilpailutus. Ensimmäisen portaalin kautta kilpailutettavan hankinnan osalta prosessi on jo edennyt tarjousten käsittely- ja vertailuvaiheeseen.

EPSHP kilpailuttaa jatkossa myös kynnysarvon alittavat pienhankintansa palse.fi -portaalin kautta.

EPSHP:n hankinta-asiantuntijat kommentoivat portaalin käyttöä seuraavasti:
Uudistus on entisestään helpottanut tarjousten käsittelyä, kun tarjoukset on mahdollista tehdä suoraan järjestelmään ilman erillisiä hintataulukkoja (excel). Yhdellä ja samalla järjestelmällä on mahdollista toteuttaa niin kynnysarvot ylittävät hankinnat kuin pienhankinnat. Portaali mahdollistaa joustavan vuoropuhelun ehdokkaiden kanssa.”

Lisätietoja:
Maria Ruosteluoma, hankinta-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 06 415 5553, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7268 654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Alueellinen palvelusetelitoiminta käyntiin Keski-Pohjanmaan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit. Sähköistä palveluseteliä myönnetään alkuvaiheessa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin, jalkahoitoon sekä vanhuspalveluiden tilapäiseen kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin. Palveluntuottajien asiointikanavana sähköisessä toimintamallissa toimii palse.fi -portaali.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa lähdettiin Keski-Pohjanmaan alueella loppuvuonna 2015 käynnistetyssä projektissa alusta asti viemään läpi vahvasti alueellinen sote-organisaatiohanke huomioiden. Tuleva Soite-kuntayhtymä tulee 1.1.2017 yhdistämään Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteen yhteiseen palveluorganisaatioon (http://www.kpsote.fi/fi/).

Kokkolan ja Jytan sähköisten palveluseteleiden käyttöönottoprojektissa tuleva organisaatiomuutos on vaikuttanut erityisesti palvelusetelitoimintamallien määrittelyyn ja niitä ohjaavien sääntökirjojen laadintaan. Keskeisenä tavoitteena on ollut organisaatioiden aiempien palveluseteliprosessien ja niitä koskevien linjausten yhtenäistäminen. Tätä kautta on pystytty määrittelemään palvelusetelitoimintamallit, joiden hyödyt ulottuvat yli tulevan organisaatiomuutoksen.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton projektipäällikkö Susanna Lindfors kuvaa läpikäytyä prosessia seuraavasti:
"Yhteisen alueellisen määrittelytyön haasteena oli muun muassa se, että kaikkia organisaatioiden toimintoja ja käytäntöjä ei vielä ole yhtenäistetty. Kotihoidon tukipalvelujen palveluseteli on käytössä ainoastaan Jyta-alueella ja jalkahoidon palveluseteli Kokkolan sosiaali- ja terveystoimella vielä vuoden 2016 loppuun. Sääntökirjat on kuitenkin laadittu niin, että 1.1.2017 alkaen kaikki palvelusetelit voidaan pienillä muutoksilla ottaa käyttöön koko Soite-organisaatiossa. Effector-palvelusetelijärjestelmä oli omalla tavallaan ohjaamassa yhteistyön muodostumista kahden organisaation välillä. Projektipäällikön näkökulmasta tämä oli hyvä asia ja se loi eräänlaiset tienviitat yhtenäistämiselle ja yhteisen järjestelmän käyttöönotolle."

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa niin alueellisen palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin kuin myös palvelusetelitoimintallien ja organisaatiorakenteiden muutosten hallinnan. Alueellista palvelusetelitoimintamallia hyödynnetään Keski-Pohjanmaan lisäksi mm. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla.

Lisätietoja:
Susanna Lindfors, IT-suunnittelija, Kokkolan kaupunki
p. 044 780 9422, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palse.fi -portaalin käyttö laajentunut kilpailutusten hallintaan

Palse.fi -portaalin käyttö on laajentunut palvelusetelipalvelujen hallinnasta myös kilpailutusten hallintaan. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisi 6.5.2016 portaalissa ensimmäisen tarjouspyyntönsä. Tarjouspyyntöaineistoon pääsee tutustumaan kirjautumalla portaaliin.

Portaaliin aiemmin rekisteröityneiden yritysten hallinnollisille käyttäjille on lisätty oikeus tarjousten käsittelyyn. Hallinnollinen käyttäjä saa lisättyä oikeuden muille käyttäjille Yrityksen tiedot -sivun käyttäjähallinnan kautta.