Portaaliuutiset

Effectorin Kanta-yhteensopivuus saavutettu ostopalveluvaltuutuksen osalta

Palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnan sekä asiakkaan valinnanvapauden sähköisen hallinnan mahdollistava Effector-tietojärjestelmä on alkuvuonna läpäissyt Kelan yhteistestauksen OSVA-lomakkeen tallentamisessa ja hyödyntämisessä Kanta-palveluissa. Täysi tuotantovalmius saavutettiin suunnitellussa aikataulussa viime viikolla, kun KPMG IT Sertifiointi Oy sertifioi järjestelmän THL:n määrittelemää ”Tietoturvavaatimukset A-luokkaan kuuluville järjestelmille ja järjestelmien käyttöympäristöille” -vaatimuskriteeristöä vasten.

OSVA-toimintojen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittynyttä manuaalista kirjaamista ja papereiden arkistointia sekä järjestäjän että tuottajan toiminnassa. Kansalainen hyötyy toiminnoista tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. Effector-järjestelmäkokonaisuuteen kuuluva https://palse.fi -portaali tarjoaa edelleen kansalaiselle oman käyttöliittymän, jonka kautta asiakkaat ja heidän puolesta-asioijansa voivat valita palveluntuottajan ja seurata palvelun toteutumista.

Sertifiointi antaa omalta osaltaan meille Polyconissa erinomaiset valmiudet tukea asiakkaitamme ja sote-uudistusta koskevaa kansallista valmistelutyötä, joka tulevina kuukausina konkretisoitunee muun muassa käynnistyvien valinnanvapauspilottien muodossa.

Lisätietoja:
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupunki aloitti yrityspalvelusetelipilotin Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella

Jyväskylän kaupunki alkaa myöntää yrityspalveluseteleitä kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille. Palvelusetelillä tuetaan yritysten kasvua, uudistumista sekä digitalisaation edistämistä. Yrityspalvelusetelitoimintaa hallinnoidaan sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla. Pilottijakson on tarkoitus kestää neljä kuukautta. Tämän jälkeen asiakasyrityksiltä ja palveluntuottajilta kerätään kokemuksia yrityspalvelusetelin toiminnasta ja tehdään päätös jatkosta.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu palvelujen ostamiseen yrityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kevään pilotin aikana yrityspalveluseteli myönnetään myynnin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä varten. Näitä ovat yrityksen nykyisen toiminnan uudistamista tukevat toimet sekä yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavat toimenpiteet. Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat arvoltaan 2 500 ja 5 000 euroa.

Palveluntuottajat hakeutuvat yrityspalvelusetelin tuottajiksi palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajan on hakemuksessaan tuotteistettava tarjoamansa palvelut vastaamaan yrityspalvelusetelin suuruutta. Palveluntuottajavalinta helpottuu, kun asiakasyrityksille on selkeästi näkyvissä kunkin palveluntuottajan tarjoamat palvelupaketit. Palveluntuottajien on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset kriteerit, jotta heidät voidaan hyväksyä yrityspalvelusetelin palveluntuottajiksi. Kriteerien täyttämisen tarkistamisessa hyödynnetään Effectorin Tilaajavastuu-integraatiota, jonka avulla palveluntuottajan tiedot haetaan automaattisesti Luotettava Kumppani -ohjelmasta.

Osa Jyväskylän kaupungin pilottijaksolle asetetuista odotuksista on jo täyttynyt: toiveena oli, että suhteellisen pienillä muutostöillä ja nopealla aikataululla olisi mahdollista ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa yrityspalvelusetelipilotin toteuttamisen. Lisäksi Jyväskylän kaupungin mukaan vaikuttaa siltä, että Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -portaali ovat myös riittävän helppokäyttöisiä, sillä ainakin palveluntuottajat ovat aktivoituneet rekisteröitymään ja hakemaan palveluntuottajaksi alusta lähtien aktiivisesti. Myös Effectorin Luotettava Kumppani -integraatiota pidetään kätevänä toiminnallisuutena, joka vähentää kaupungin hallinnollista työtä hakemusten käsittelyvaiheessa.

Muutoin pilotointijaksolta Jyväskylän kaupunki odottaa kasvuhakuisten yritysten löytävän itselleen sopivan palveluntuottajan ja palvelutuotteen. Tutkimusten mukaan yrityskehittämisen pullonkaulana pidetään usein puutteita myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Jyväskylän kaupunki toivookin, että yrityssetelipilotilla on oma vaikutuksensa yrityksen kasvun pullonkaulojen poistamiseksi ja uusien kehittämishankkeiden aktivoimiseksi.

Lisätietoja antavat:
Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Yrityspalvelut -yksikön esimies, Jyväskylän kaupunki
p. 050 365 0012, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.3.2018

Portaalissa huoltokatko 23.3.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 23.3.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.2.2018

Portaalissa huoltokatko 23.2.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 23.2.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 12.2.2018

Portaalissa huoltokatko 12.2.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 12.2.2018 21:00 - 23:00.

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu laajeni kattamaan koko Jyväskylän kaupungin, Hankasalmen ja Uuraisten alueen

Jyväskylän kaupungin helmikuussa 2017 käynnistynyt valinnanvapauskokeilu laajeni 15.1.2018 kattamaan kaikki Jyväskylän kaupungin kuusi terveysasemaa sekä niiden lisäksi Hankasalmen ja Uuraisten kuntien alueet. Aiemmin kokeilu oli rajattu Jyväskylän kaupungin kolmen terveysaseman, Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan, alueille.

Jyväskylän kaupungin kokeilussa on nyt mukana yhteensä kahdeksan julkista terveysasemaa ja kolme yksityistä palveluntuottajaa, Medics24, Lääkärikeskus Pihlajalinna ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Uutena toimijana kokeiluun on näiden lisäksi hakeutunut Suomen Terveystalo Oy. Kokeiluun osallistuva kuntalainen on oikeutettu hankkimaan valinnanvapauskokeilua varten määritellyn palvelupaketin mukaiset palvelut haluamaltaan julkiselta tai yksityiseltä terveysasemalta.

Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa kerätään tietoa asiakkaan valinnanvapautta koskevan lakivalmistelun ja sote-uudistuksen suunnittelutyön tueksi. Kokeilun puitteissa sote-asemaa on vaihtanut vähintään kerran jo noin 3 300 alueen asukasta. Suoran valinnan palveluita koskevan valinnanvapauden toiminnanohjaus toteutuu täysin sähköisesti Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmän avulla.

Satakunnan sairaanhoitopiiri laajentaa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöä apuvälineissä

Satakunnan sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöönsä rintaproteesin sähköisen palvelusetelin. Aiemmin SATSHP:lla on ollut sähköinen palveluseteli käytössä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osalta peruukkipalvelussa.

SATSHP myöntää sähköistä palveluseteliä sekä esiproteesin että osa- tai kokoproteesin hankintaan. Hyväksymiskriteerit rintaproteesin palvelusetelipalveluntuottajille ovat hyvin samankaltaiset kuin peruukkipalvelussa; asiakkaan tulee päästä apuvälinearvioon kymmenen työpäivän kuluessa yhteydenotosta ja palveluntuottajalla tulee olla tarjolla apuvälineitä, joiden hinnan palvelusetelin arvo kattaa kokonaan. Palvelusetelin arvo kattaa tuotteen lisäksi yksilöllisen apuvälinearvion, sovituksen sekä käytön opastuksen asiakkaalle.

Palveluntuottajat hakeutuvat mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuksen palse.fi -portaalissa. Asiakkaat näkevät palse.fi -portaalissa mm. hyväksyttyjen palveluntuottajien sijainnit kartalla, tiedot palveluntuottajien henkilöstöstä sekä tuotteiden hinnat, mikä helpottaa palveluntuottajan valintaa.

Huoltokatko - Serviceavbrott 19.1.2018

Portaalissa huoltokatko 19.1.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 19.1.2018 02:00 - 06:00.

Eksote laajensi kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelitoimintaa uudella päätöstuotteella

Joulukuun alusta alkaen Eksote on myöntänyt kuntouttavan työtoiminnan palveluseteliä myös työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen aiemman työhön ja koulutukseen suuntaavan palvelun ohella. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Huoltokatko - Serviceavbrott 22.12.2017

Portaalissa huoltokatko 22.12.2017 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 22.12.2017 02:00 - 06:00.