Portaaliuutiset

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.11.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 6.11.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.6.2018

Portaalissa huoltokatko 9.6.2018 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 9.6.2018 22:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 6.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.6.2018 22:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 6.6.2018 22:00 - 24:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 25.5.2018

Portaalissa huoltokatko 25.5.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 25.5.2018 02:00 - 06:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa alkoi suunnittelematon käyttökatko 23.4.2018 ennen lounasta vakavan laitevian takia. Palse.fi-portaali on siirretty toiselle alustalle ja kytketty takaisin käyttöön. Tietoja ei ole hävinnyt eikä päätynyt ulkopuolisten saataville. Pahoittelemme katkosta aiheutunutta vaivaa!

Ett oplanerat driftavbrott började i den allmänna palse.fi-portalen 23.4.2018 före lunch på grund av ett allvarligt maskinvarufel. Palse.fi-portalen har flyttats till en annan platform och kopplad i bruk igen. Ingen data har försvunnit eller hamnat i utomståendes händer. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!

Polycon on varautunut tulevaan EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Palse.fi -palvelun tietosuojaseloste on päivitetty tämän EU-tietosuojan kokonaisuudistuksen mukaiseksi. Lue lisää:

Tietosuojaseloste
Vahti-ohje

Huoltokatko - Serviceavbrott 21.4.2018

Portaalissa huoltokatko 21.4.2018 00:00 - 04:00.
Serviceavbrott i portalen 21.4.2018 00:00 - 04:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 20.4.2018

Portaalissa huoltokatko 20.4.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 20.4.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 10.4.2018

Portaalissa huoltokatko 10.4.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 10.4.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.4.2018

Portaalissa huoltokatko 9.4.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 9.4.2018 21:00 - 23:00.