Portaaliuutiset

Huoltokatko - Serviceavbrott 17.8.2018

Portaalissa huoltokatko 17.8.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 17.8.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 29.6.2018

Portaalissa huoltokatko 29.6.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 29.6.2018 02:00 - 06:00.

Palse.fi käyttäjätiedot / användarinformation

Palse.fi -portaalin käyttäjätiedot on päivitetty.

Etu- ja sukunimen yhteinen tietokenttä on jaettu kahteen kenttään: Kutsumanimi ja Sukunimi. Päivitetyt tiedot löytyvät "Yrityksen tiedot" -osiosta ("Minun tietoni" ja "Käyttäjähallinta").

Yrityksen käyttäjätiedoista suositellaan tarkistamaan kutsumanimen ja sukunimen oikeellisuus, jotta henkilön nimitiedot ovat oikein kirjattu.

 

Användarinformationen för palse.fi-portalen har uppdaterats.

Det tidigare gemensamma fältet för förnamn och efternamn har separerats i två skilda fält: Tilltalsnamn och Efternamn. Uppdaterad information finns i delen "Företagets information" ("Min profil" och "Användarhantering").

Det rekommenderas att tilltalsnamnen och efternamnen kontrolleras för företagets användare, så att personernas namnuppgifter är korrekta.

Huoltokatko - Serviceavbrott 25.6.2018

Portaalissa huoltokatko 25.6.2018 21:45 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 25.6.2018 21:45 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 16.6.2018

Portaalissa huoltokatko 16.6.2018 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 16.6.2018 22:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.11.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 6.11.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.6.2018

Portaalissa huoltokatko 9.6.2018 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 9.6.2018 22:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 6.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.6.2018 22:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 6.6.2018 22:00 - 24:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 25.5.2018

Portaalissa huoltokatko 25.5.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 25.5.2018 02:00 - 06:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa alkoi suunnittelematon käyttökatko 23.4.2018 ennen lounasta vakavan laitevian takia. Palse.fi-portaali on siirretty toiselle alustalle ja kytketty takaisin käyttöön. Tietoja ei ole hävinnyt eikä päätynyt ulkopuolisten saataville. Pahoittelemme katkosta aiheutunutta vaivaa!

Ett oplanerat driftavbrott började i den allmänna palse.fi-portalen 23.4.2018 före lunch på grund av ett allvarligt maskinvarufel. Palse.fi-portalen har flyttats till en annan platform och kopplad i bruk igen. Ingen data har försvunnit eller hamnat i utomståendes händer. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!