Portaaliuutiset

Tekstiviestien toimittamisessa hitautta - Långsamhet i leveransen av SMS-meddelanden

Palse.fi -portaalin SMS-viestien toimittamisessa on hitautta. Asiaa selvitetään palveluntarjoajan kanssa.

Det förekommer fördröjningar i leveransen av palse.fi -portalens SMS-meddelanden. Vi undersöker problemet med underleverantören.

Tekstiviestiviestien lähetyksessä käyttökatko ohi - Driftavbrott över för skickande av SMS-meddelanden

Yleisessä palse.fi-portaalissa oli suunnittelematon käyttökatko SMS-varmenteiden lähetyksessä 9.11.2018 13:41 - 15:30. Lisätietoja osoitteesta https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_1541766625946&lang=fi

Palse.fi -portalen hade ett oplanerat driftavbrott i skickandet av SMS-meddelanden 9.11.2018 13:41 - 15:30. Läs mer på https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_1541766625946&lang=fi

Käyttökatko ohi - Driftavbrott över

Palse.fi -portaali on siirretty uudelle palvelimelle ja käyttökatko on päättynyt.

Palse.fi -portalen har flyttats till en ny server och driftavbrottet har avslutats.

Palse.fi laajenee vastaamaan kuntien ja kuntayhtymien palveluntuottajaseurannan ja rekisterinpidon tarpeisiin

Jyväskylän kaupunki on kesäkuussa ottanut ensimmäisenä käyttöönsä kansallisen palse.fi -asiointiportaalin (https://palse.fi) kunnan alueella omarahoitteisia sote-, tuki- ja hyvinvointipalveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien ilmoittautumiseen ja seurantaan. Tukipalveluiden tuottajarekisteriin on tähän mennessä järjestelmän kautta hyväksytty n. 40 yksityistä palveluntuottajaa.

Yksityiset palveluntuottajat rekisteröityvät palse.fi -portaaliin ja ilmoittavat tietonsa kunnan määrittelemää lomaketta hyödyntäen. Ilmoitus ja sille liitetyt sähköiset liiteasiakirjat siirtyvät järjestelmässä kunnan käsiteltäviksi. Ilmoitettujen tietojen pohjalta sähköiseen järjestelmään syntyy rekisteri yksityisistä palveluntuottajista. Yksityiset tuottajat ylläpitävät itse tietojaan järjestelmässä. Rekisteri voidaan halutussa laajuudessa julkaista palse.fi -portaalissa myös kunnan palveluohjaajien ja kuntalaisten käyttöön.

Sähköinen järjestelmäratkaisu tulee syksyllä laajenemaan entisestään Jyväskylän kaupungin pilotoidessa järjestelmään toteutettavia asiakaspalautteen ja reklamaatioiden keräämiseen liittyvää toiminnallisuutta. Laatu- ja seurantatiedon kerääminen sekä sen raportointi tulee toteutettavien laajennusten ansiosta merkittävästi sujuvoittamaan kuntien ja kuntayhtymien työtä.

Lisätietoja: 
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Käyttökatko - Driftavbrott 26.10.-29.10.2018

Palse.fi -portaali tullaan siirtämään uudelle palvelimelle 26.10.2018 klo 21:00 ja 29.10.2018 klo 06:00 välisenä aikana. Palvelinsiirron aikana järjestelmä ei ole käytettävissä. Käyttökatko päättyy heti palvelinsiirron valmistuttua.
Palse.fi -portalen flyttas till en ny server mellan 26.10.2018 kl. 21:00 och 29.10.2018 kl. 06:00. Systemet kan inte användas under serverflytten. Driftavbrottet avslutas direkt då serverflytten är klar.

 

Huoltokatko - Serviceavbrott 19.10.2018

Portaalissa huoltokatko 19.10.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 19.10.2018 02:00 - 06:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Palse.fi -portaalissa on 20.-21.9.2018 esiintynyt suunnittelemattomia käyttökatkoja. Käyttökatkojen syyksi on vahvistunut alihankkijamme palveluihin kohdistettu palvelunestohyökkäys. Palse.fi -portaalin tietoja ei ole hävinnyt eikä tietoja ole päätynyt ulkopuolisten käsiin. Pahoittelemme käyttökatkoista aiheutunutta harmia!

Oplanerade driftavbrott har förekommit i palse.fi-portalen 20.-21.9.2018. Orsaken till driftavbrotten var en överbelastningsattack riktad mot vår underleverantörs tjänster. Ingen data har försvunnit eller hamnat i utomståendes händer. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrotten!

Jyväskylä kehittää valinnanvapauden tietojärjestelmäratkaisuja: sähköinen järjestelmä käyttöön hoitopaikan valintojen hallinnoinnissa

Jyväskylän kaupunki otti 15.1.2018 käyttöönsä osaksi Effectorin ja julkisen palse.fi -portaalin muodostamaa järjestelmäkokonaisuutta toteutetut laajennukset hoitopaikan valintojen tekoon ja hallintaan. Tammikuun puolivälin jälkeen lähes 250 alueen asukasta on ilmoittanut hoitopaikan valinnastaan sähköisesti palse.fi -portaalin kautta.

Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista (https://stm.fi/hoitopaikan-valinta). Hoitopaikan valintojen kerääminen ja hallinta tuottaa haasteita useissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, kun tiedon keräämisen ja ylläpitoon liittyvä prosessi on pirstaleinen.

Jyväskylän hyödyntämässä järjestelmäratkaisussa kansalainen asioi palse.fi -portaalissa. Asiakas löytää portaalista sisään kirjautumisen jälkeen omat tietonsa, hänelle myönnetyt päätökset (palvelusetelit ja maksusitoumukset) ja pystyy halutessaan ilmoittamaan hoitopaikan valintansa. Valintatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti Jyväskylän kaupungin käytössä olevaan Effector-järjestelmään, jossa tietoja hallinnoidaan. Effectorista tieto siirtyy integraation avulla edelleen Effica-potilastietojärjestelmään.

Effectorin puolella hoitopaikan valinnat voidaan huomioida osana kunnan tai sairaanhoitopiirin toimintaprosesseja. Kattavimmillaan tieto otetaan huomioon myös sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksessa.

Heräsikö kiinnostuksesi? Lisätietoja hyviksi koetuista käytännöistä ja asiakkaan valinnanvapauden sähköisistä tietojärjestelmäratkaisuista antavat:

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 0543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huoltokatko - Serviceavbrott 24.9.2018

Portaalissa huoltokatko 24.9.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 24.9.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 21.9.2018

Portaalissa huoltokatko 21.9.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 21.9.2018 02:00 - 06:00.