Portaaliuutiset

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vähensi palveluntuottajien hallinnollista työmäärää

Helmikuussa 2015 toteutettiin sähköisen palvelusetelijärjestelmän toimintaa koskeva kysely Eksoten ja Porin perusturvakeskuksen palvelusetelipalveluntuottajille. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia siitä, miten sähköinen palvelusetelijärjestelmä on palveluntuottajien näkökulmasta toiminut, sekä saada vinkkejä järjestelmän jatkokehittämisen tueksi.

Vastauksia saatiin Eksoten omaishoidon sijaistoiminnan palveluntuottajilta 37 kpl ja Porin terapiapalvelujen palveluntuottajilta 14 kpl. Eksotessa paperiset palvelusetelit oli korvattu sähköisellä järjestelmällä syksyllä 2013. Porissa puolestaan paperipohjaisista ostopalveluista oli siirrytty sähköiseen palvelusetelijärjestelmään syksyllä 2014. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä järjestelmää joko päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä sähköiseen järjestelmään. Eksoten palveluntuottajista 76 % antoi sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalle parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan (asteikolla 1-6: 1 = erittäin huonosti, 6 = erittäin hyvin) vastausten keskiarvon ollessa tasan 5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat nykykäytäntöön suhteessa vanhaan paperiseen prosessiin.

Porin perusturvakeskuksen palveluntuottajien keskuudessa kiitosta sai hoitopalautteiden lähettäminen sähköisesti järjestelmän kautta.

Kirjallisissa vastauksissa ja kommenteissa tuotiin positiivisina asioina esille muun muassa:

  • Järjestelmän helppokäyttöisyyttä: Järjestelmä on yksinkertainen ja nopea käyttää. Aikaa säästyy kirjaamisessa; paperien täyttely ja lähettely on jäänyt pois. Asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut näkyvät palveluseteliportaalissa aina reaaliaikaisesti.
  • Automatisoitua laskutusta: Aiemmin piti lähettää nippu laskuja, nyt voi heti kuitata työn ja varmistua siitä, että saa korvauksen. Sähköinen järjestelmä vähentää palvelusetelilaskutukseen kuluvaa aikaa.
  • Mobiilikäyttöä: Järjestelmä on riittävän kevyt, jotta sitä voi käyttää myös mobiilissa.
  • Toimintavarmuutta: Asiakkaan palvelusetelin tiedot ovat palveluntuottajalla tallessa ja tarkasteltavissa palveluseteliportaalissa, eikä palveluntuottaja näin ollen joudu huolehtimaan siitä, pitääkö asiakas tallessa saamansa palvelusetelin.

Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat näkivät kehittämisen varaa lähinnä toimintaprosesseissa. Moni palveluntuottaja toivoi, että toteutuneiden palvelutapahtumien kirjaamiseen annettaisiin enemmän aikaa ja että laskutus olisi sallittua nykyistä tiheämmällä rytmillä.

Sekä Porin perusturvakeskuksen että Eksoten palveluntuottajista kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon tulisi edistää palveluntuottajille suunnattujen sähköisten palveluiden käyttöä.

"Aivan loistava! Kerrankin sellainen järjestelmä, joka auttaa kaikilla osa-alueilla."
Marika Frilander, Tmi Kotiapu

Kysely Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelipalveluntuottajille (PDF-muodossa)

Lisätietoja:
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä kaihileikkausten sähköiset palvelusetelit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden käytön 16.1.2015. Ensimmäisen viikon aikana sähköisiä palveluseteleitä myönnettiin maltillisesti, minkä jälkeen vauhti on kiihtynyt. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa seuranneen ensimmäisen kuukauden aikana myönnettiin yhteensä 681 palveluseteliä. Palvelusetelit ovat voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Kaihileikkauksia tarjoavat yksityiset palveluntuottajat ovat voineet hakeutua HUS:n kaihileikkausten palveluntuottajiksi kesäkuusta 2014 lähtien. Mukaan on tähän mennessä hyväksytty kymmenen kaihileikkauksia tarjoavaa organisaatiota/palveluntuottajaa.

Ensimmäinen sähköisen palvelusetelin saanut potilas on leikattu 3.2.2015. Sähköinen hoitopalaute on saapunut HUS:iin samana päivänä. Kuukauden sisällä sähköisen palvelusetelitoiminnan aloittamisesta oli leikattu 68 potilasta.

Ennen sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa HUS:lla oli käytössään kaihileikkausten paperimuotoinen palveluseteli. Uusi sähköinen toimintamalli mahdollistaa muun muassa sen, että palveluntuottaja saa potilaan lähetteen käyttöönsä sähköisessä muodossa ja huolehtii palvelusetelitoimintaan liittyvistä hallinnollisista töistä palveluseteliportaalissa osoitteessa https://hus.palse.fi.

Sähköinen toimintamalli nopeuttaa useita palveluseteliprosessin vaiheita ja potilaan leikkaukseen pääsyä. Se automatisoi prosessin hallinnollisia työvaiheita, muun muassa hoitopalautteiden välittämisen ja laskutuksen osalta.

Projektipäällikkö Tuukka Uusheimo HUS Tietohallinnosta arvioi sähköisen järjestelmän suurimmaksi hyödyksi tiedon paremman ja varmemman liikkuvuuden ja sen paremman laadun. Tiedon parempi liikkuvuus näkyy esimerkiksi siinä, että palveluntuottaja saa käyttöönsä potilasta koskevat tiedot sähköisesti heti potilaan yhteydenoton jälkeen ja pystyy näin ollen tekemään leikkaussuunnitelman nopeammin.

Kaihileikkauksessa potilaan silmään asennetaan hydrofobinen yksitehoinen tekomykiö, jonka avulla potilas näkee yleensä kauas ilman silmälaseja.

Kun käyttöönotetusta sähköisestä palvelusetelistä on saatu kerättyä riittävästi kokemuksia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin on tarkoitus laajentaa sen käyttöä muihin toimenpiteisin ja hoitoihin.

Lisätietoja:
Anne Kauppinen, osastonhoitaja, HUS Silmätautien klinikka
p. 050 428 4144, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tuukka Uusheimo, projektipäällikkö, HUS Tietohallinto
p. 050 410 7499, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt ensimmäiset sähköiset palvelusetelit peruukkien hankintaan

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilaiden valinnanvapaus kasvoi tammikuussa 2015 PSSHP:n otettua peruukkihankinnoissa käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavan sähköisen palvelusetelin.

Peruukin hankintaan myönnettävän maksusitoumuksen sijaan KYS:n potilas voi nyt halutessaan valita arvoltaan samansuuruisen palvelusetelin. Palvelusetelin saanut potilas voi hankkia peruukin miltä tahansa palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuneelta ja PSSHP:n hyväksymältä palveluntuottajalta, myös Pohjois-Savon ulkopuolelta. Setelin keskeinen etu potilaan näkökulmasta on valinnanvapauden kasvu; potilas voi käyttää palvelusetelin sillä palveluntuottajalla, jonka tarjoama peruukkimallisto, asiantuntemus, toimipisteiden sijainti ja muut yksilöivät tekijät parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan.

Palveluntuottajat ovat 7.1.2015 alkaen voineet hakeutua PSSHP:n palvelusetelipalvelun tuottajiksi täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen Palveluseteliportaalissa, osoitteessa https://palse.fi. Palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuvat palveluntuottajat ilmoittavat hakemuslomakkeessaan mm. tiedot yrityksestään ja sen henkilöstöstä sekä saatavilla olevista peruukeista ja niiden hinnoista. Nämä tiedot ovat edelleen palvelusetelin saaneen asiakkaan käytössä hänen valitessaan itselleen sopivinta palveluntuottajaa.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Porin perusturvakeskuksessa

Porin perusturvakeskus on syyskuusta 2014 asti myöntänyt Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmän kautta fysio-, lymfa- ja toimintaterapian sähköisiä palveluseteitä. Alkuvuonna 2015 Porin perusturvakeskus tulee ottamaan käyttöönsä vastaavat puheterapian ja lääkärin vastaanottoajan palvelusetelit.

Puheterapian palveluntuottajat ovat 14.1.2015 asti voineet hakeutua Porin palvelusetelipalvelun tuottajiksi https://palse.fi -Palveluseteliportaalin kautta. Lääkärin vastaanottoaikoja tarjoaville palveluntuottajille vastaava hakumahdollisuus on auennut samassa internetportaalissa 22.1.2015. Palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan, kun saapuneet hakemukset on käsitelty Porin perusturvakeskuksessa.