Portaaliuutiset

Alueellisella palvelusetelisääntökirjalla merkittäviä prosessihyötyjä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Kuopion yliopistollinen sairaala otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidun sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttöönsä tammikuussa 2015. Sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa edeltävänä syksynä KYS:ssa työstettiin palvelusetelin sääntökirja ja luotiin tekniset valmiudet palvelusetelin myöntämistä varten. Valmistelutöiden jälkeen, alkuvuonna 2015 yksityisille palveluntuottajille avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, mahdollisuus hakeutua mukaan peruukkipalvelun tuottajiksi. Tähän mennessä mukaan toimintaan on hyväksytty yhteensä 16 yksityistä palveluntuottajaa.

Keväällä 2015 sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni, kun Kuopion kaupunki liittyi ensimmäisenä organisaationa KYS:ssa alkuvuonna 2015 julkaistuun peruukkipalvelusetelin sääntökirjaan. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin Kuopion kaupungissa maaliskuussa.

Alkusyksyllä sähköinen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni edelleen Varkauden kaupungin aloittaessa palveluseteleiden myöntämisen. Sähköisen palvelusetelin käyttöönotot sujuivat Kuopiossa ja Varkaudessa mutkattomasti ja palveluseteleiden myöntäminen päästiin aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun kaupungit olivat tehneet päätökset palvelusetelin käyttöönotosta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä olevaan sääntökirjaan liittyminen on keventänyt merkittävästi sähköisen palvelusetelin käyttöönottoprosessia alueen muissa organisaatioissa; sääntökirjan laadinnassa ja palveluntuottajahaun järjestämisessä on vältytty kokonaan alueen organisaatioiden päällekkäiseltä työltä ja tätä kautta säästetty merkittävästi aikaa. KYS hoitaa jatkossakin keskitetysti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin peruukkipalvelun sääntökirjan ylläpidon, palveluntuottajien hakemusten ja niihin tehtävien muutosten käsittelyn sekä muut yleiset palveluseteliprosessin hallintaan liittyvät työt.

Alueen organisaatioiden yhteinen sääntökirja tuo hyötyjä myös palveluntuottajille. Palveluntuottajat toimittavat palveluseteliä hallinnoivalle organisaatiolle palvelusetelitoimintaa varten laaditun hakemuksen ja pystyvät hakemuksen hyväksymisen jälkeen tarjoamaan palveluita kaikkien sääntökirjassa mukana olevien organisaatioiden palveluseteliasiakkaille.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HUS:n kaihileikkausasiakkaat erittäin tyytyväisiä sähköiseen palveluseteliin ja sillä saamaansa hoitoon

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin käyttöönsä tammikuussa. Syyskuun loppuun mennessä sähköisiä palveluseteleitä oli lähetetty jo noin 4.200 kappaletta. Aiheesta uutisoi alkusyksyllä HUS:n yhteisölehti Husari 4/2015 otsikolla "Kaihileikkaukseen ilman paperinivaskaa - Sähköinen kaihipalvelusetelijärjestelmä turvaa potilaan tietojen kulun HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä".

"Potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä sähköiseen palvelusetelijärjestelmään, sekä saamaansa palveluun että tiedonsaantiin HUS:sta", toteaa silmätautien klinikan osastonhoitaja Anne Kauppinen (Husari 4/2015). Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta kerätty asiakaspalaute vahvistaa väitteen; palveluntuottajien saaman asiakaspalautteen keskiarvo on 4,8 (asteikko 0-5). Asiakkaiden tyytyväisyys eri palveluntuottajiin välittyy nyt erityisen selkeästi myös HUS:n uusille palveluseteliasiakkaille, kun kaihileikkauksessa jo olleiden palveluseteliasiakkaiden asiakastyytyväisyyden keskiarvot ovat palveluntuottajakohtaisesti nähtävillä HUS:n palveluntuottajaluetteloissa.

Kuten HUS:n esimerkki osoittaa, yksityisten palveluntuottajien tarjoaman palvelun subjektiivisesti koetun laadun tarkkailu muun muassa asiakastyytyväisyyttä seuraamalla onnistuu kätevästi Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Samalla järjestelmä mahdollistaa kerätyn asiakaspalautteen tarjoamisen uusille asiakkaille yhtenä palveluntuottajan valintaa ohjaavana kriteerinä. Tämä puolestaan parhaimmillaan johtaa palvelun laatutekijöiden parempaan huomioimiseen yksityisten tuottajien omassa palvelutuotannossa.

Asiakaspalautteen kerääminen on sähköistä palveluseteliä myöntävän organisaation näkökulmasta vaivaton prosessi; järjestelmä lähettää automaattisesti palvelusetelillä palvelua saaneille asiakkaille kunnan tai kuntayhtymän laatimat asiakaspalautekyselylomakkeet tai kehotteet palautteen antamiseen sähköisesti. HUS:n kaihileikkauksen palveluseteliasiakkaat saavat Effector Palvelusetelit -järjestelmän lähettämän asiakaspalautelomakkeen postitse kotiinsa leikkauksen jälkeen. Asiakas tai hänen lähiomaisensa voi täyttää vastauslomakkeen sähköisesti palveluseteliportaalissa tai vaihtoehtoisesti palauttaa täytetyn paperilomakkeen vastauskuoreessa.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä poisti papereiden lähettämisen sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan väliltä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden myöntämisen 16.1.2015. Palveluseteleitä on tähän mennessä myönnetty yli 4 000 kappaletta.

HUS:n yhteisölehti Husari uutisoi kaihisetelin sähköistämisestä puolen vuoden käyttökokemusten perusteella. Artikkelin mukaan erityisesti tiedon siirtyminen HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä on parantunut palvelusetelin sähköistämisen myötä. Aiemmin lähetteen ja taustatietojen toimittaminen palveluntuottajalle oli potilaan vastuulla ja harmillisen usein paperinippu unohtui kotiin vaikeuttaen palveluseteliprosessia. (Husari 4/2015)

Sähköisen järjestelmän myötä lähetetiedot välittyvät palveluntuottajalle palveluseteliportaalin https://hus.palse.fi kautta heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin käyttöönsä. Asiakkaan tarvitsee ainoastaan ilmoittaa valitsemalleen palveluntuottajalle palvelusetelin numero ja palveluntuottajan varmennekoodi aikaa varatessaan. Palveluntuottajat puolestaan kirjaavat toteutuneen kaihileikkauksen tiedot HUS:n määrittelemään rakenteiseen hoitopalautelomakkeeseen, joka välittyy sähköisesti sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään.

Suunnitelmia paperittomaan sairaalaan pyrkimisestä on kuulunut useasta sairaanhoitopiiristä. Effector Palvelusetelit -järjestelmä tukee paperitonta toimintaa mahdollistaen lähetteiden ja hoitopalautteiden sähköisen siirron sekä niiden arkistoimisen asiakkaan tietoihin.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effectorin sähköisellä palvelusetelillä lähetteet ja hoitopalautteet liikkuvat luontevasti osana palveluseteliprosessia

Palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt kunnissa tasaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana; tällä hetkellä kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tarjoaa kuntalaisilleen palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten päivähoidon palvelujen hankintaan (Kuntaliitto tiedottaa 21.8.2015). Sen lisäksi, että palveluseteleiden käyttö laskee kustannuksia ostopalveluihin verrattuna (Case KHSHP), vähentää sähköinen palvelusetelijärjestelmä palveluseteleiden käsittelyyn kuluvaa aikaa (Case Eksote).

Palveluseteliprosessin sujuvuuden kannalta erityisen kriittistä on prosessissa tarvittavien tietojen ajantasainen välittyminen osapuolten välillä. Helsingin Sanomien mukaan potilaat saattavat kokea palvelusetelin käyttöä kankeaksi byrokratian vuoksi, sillä potilas joutuu pahimmillaan itse huolehtimaan esimerkiksi lähetteen saamisesta palveluntuottajalle (www.hs.fi/kotimaa/a1441508152698).

Effector Palvelusetelit -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa palveluseteliprosessin hallintaa automatisoimalla prosessin kannalta merkittävät manuaaliset työvaiheet. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän avulla potilaan lähetetiedot välitetään palvelusetelin myöntävältä organisaatiolta palveluntuottajalle sähköisesti niin, että tiedot ovat käytettävissä heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin. Lähetetietojen metsästäminen ei näin jää potilaan vastuulle, vaan hoituu automaattisesti luontevana osana prosessia järjestelmän kautta.

Vastaavasti palvelutapahtumat ja palveluntuottajan antama hoitopalaute välittyvät reaaliaikaisesti palvelusetelin myöntäneelle kunnalle tai sairaanhoitopiirille. Hoitopalautteen antamista voidaan ohjata palvelusetelin myöntävän kunnan tarpeiden mukaan rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla. Hoitopalautteen antaminen voidaan asettaa palveluntuottajan laskutuksen edellytykseksi. Näin varmistutaan siitä, että palaute on tarkoituksenmukaista ja ajantasaisesti käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Hoitopalaute voidaan automaattisesti välittää Effectorista edelleen potilastietojärjestelmään, esim. Efficaan tai Uranukseen.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni Eksotessa

Eksote otti kuluneen kesän aikana käyttöönsä henkilökohtaisen avun ja tehostetun kotiutuksen sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat kesäkuusta asti voineet hakeutua mukaan palveluntuottajaksi näihin palveluihin palveluseteliportaalissa osoitteessa https://palse.eksote.fi.

Henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi on hyväksytty jo yhteensä 20 yksityistä palveluntuottajaa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin henkilökohtaisen avun asiakkaille heinäkuussa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää asiakkaan tilapäiseen tai pidempiaikaiseen palveluntarpeeseen. Palvelusetelin saanut asiakas saa käyttöönsä kuukausittain tai viikoittain palvelutarpeensa mukaan määräytyvän tuntimäärän myönnettävää palvelua. Käytettävissä olevaa tuntisaldoa asiakas pystyy seuraamaan palveluseteliportaalissa ja kuukausittain kotiinsa saaman palvelukuitin kautta. Palvelukuitti toimii myös palveluntuottajan kirjausten varmentajana.

Tehostetun kotiutuksen palveluseteli voidaan puolestaan myöntää hoidontarpeen mukaan yli 18-vuotiaalle sairaalasta tai poliklinikalta kotiutuvalle tai kotiutuneelle asiakkaalle. Palveluseteliin suunnitellaan asiakkaalle hänen tarvitsemansa kuntouttava hoiva ja/tai hoito. Hoitosuunnitelma välitetään järjestelmän kautta asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle sähköisesti. Asiakas valitsee yhdessä palvelusetelin myöntäneen kotiutushoitajan kanssa palveluntuottajan Eksoten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Tähän mennessä toimintaan on hyväksytty mukaan yhteensä yhdeksän palveluntuottajaa viiden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Lisätietoja Eksoten sähköisistä palveluseteleistä on luettavissa palveluseteliportaalissa (https://palse.eksote.fi) ja Eksoten kotisivuilla (www.eksote.fi).

Lisätietoja:
Sanna Lavikka, palvelupäällikkö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, TeHoSa
p. 040 651 3909, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Arja Nokelainen, toimistonhoitaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Vammaispalvelut
p. 040 015 7543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Satakunnan sairaanhoitopiiri laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan

Satakunnan sairaanhoitopiiri on heinäkuussa 2015 laajentanut sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöä lääkinnällisestä kuntoutuksesta henkilökohtaisiin apuvälineisiin. Aiemmin samana vuonna, maaliskuun 2015 lopussa Satakunnan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavat sähköiset lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapioiden palvelusetelit.

Peruukkipalveluita tuottaville yksityisille palveluntuottajille avattiin 16.6.2015 mahdollisuus hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan palveluseteliportaalin https://palse.fi kautta. Uusi toimintamalli on saanut palveluntuottajien taholta positiivisen vastaanoton. Hakemuksen on tähän mennessä jättänyt jo 16 palveluntuottajaa eri puolilta Suomea. Heistä 14 on tähän mennessä hyväksytty sairaanhoitopiirin palveluntuottajiksi kahden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin hyväksymien peruukkeja tarjoavien palveluntuottajien tietoja pääsee tarkastelemaan palveluseteliportaalissa. Sairaanhoitopiiri myöntää tällä hetkellä palveluseteliä keinokuituhiusperuukkien hankintaan. Palveluseteleitä peruukin hankintaan on myönnetty jo yli neljäkymmentä kappaletta.

Ostopalveluista palveluseteleiden käyttöön siirtymisen yhtenä keskeisenä hyötynä voidaan nähdä asiakkaan valinnanvapauden kasvu. Palveluseteliasiakas voi palvelusetelin saatuaan kattavasti vertailla valittavissa olevia, sairaanhoitopiirin hyväksymiä palveluntuottajia ja valita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten sopivan palveluntuottajan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Porin perusturvakeskus laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä yleislääkärin vastaanottokäynteihin

Porin perusturvakeskus otti alkuvuonna käyttöönsä yleislääkärin vastaanottokäynnin sähköisen palvelusetelin. Palvelusetelin turvin asiakas pääsee yksityisen yleislääkärin vastaanotolle silloin, kun Porin perusturvakeskuksen omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Tällaisia tilanteita voi synnyttää esimerkiksi lääkärivajaus omassa toiminnassa tai vaikkapa erityiset palvelutarpeen huippujaksot kuten flunssakaudet ja epidemiat.

Palvelusetelin arvo on 50 euroa. Helmikuun lopun jälkeen yleislääkärin vastaanottokäynnin palveluseteleitä on myönnetty noin 170 kappaletta.

Palvelusetelin saanut asiakas voi valita Porin perusturvakeskuksen hyväksymistä palveluntuottajista itselleen sopivimman. Mukaan toimintaan on tähän mennessä hakeutunut neljä yksityistä palveluntuottajaa; Medipori Oy, Porin Lääkäritalo Oy, Mehiläinen Pori ja Terveystalo Pori.

Uusi toimintamalli on saanut myönteisen vastaanoton. Sähköisessä toimintamallissa asiakas toimittaa valitsemalleen palveluntuottajalle Porin perusturvakeskuksen myöntämän palvelusetelin tiedot ja palveluntuottaja tuottaa palvelun ja raportoi palvelun toteutumisesta palveluseteliportaalissa https://palse.fi. Palvelusetelin puitteissa toteutuneiden vastaanottokäyntien raportoinnin lisäksi palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään omia tietojaan, lähettämään hoitopalautteet ja hoitamaan palveluseteleihin liittyvän laskutuksen palveluseteliportaalin kautta.

Porin perusturvakeskukselle sähköinen palveluseteli tuo joustavuutta lääkäripalveluiden järjestämiseen. Sähköinen järjestelmä takaa palveluseteliprosessin sujuvan hallinnan mahdollistamalla mm. myönnettyjen palveluseteleiden määrän sekä vastaanottokäyntien toteutumisen reaaliaikaisen seurannan.

Lisätietoja:
Hannele Oksanen, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 4513, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä järjestettiin 28.4.2015

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä pidettiin 28.4.2015 Helsingissä, Scandic Simonkentässä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut; paikalle saapui 35 osallistujaa ja keskustelu oli päivän aikana aktiivista.

Käyttäjäpäivässä kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Effector Palvelusetelit -järjestelmän nykyisiltä käyttäjiltä. Päivän aikana esitettyjen konkreettisten esimerkkien avulla tuli hyvin esiin se, että palvelusetelijärjestelmää hyödynnetään jo tällä hetkellä hyvin monen tyyppisissä palveluissa sekä se, että järjestelmä taipuu joustavasti vastaamaan kunkin palvelun erityispiirteitä. Järjestelmän eri toiminnallisuuksia voidaan joustavasti hyödyntää palvelukohtaisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla saadaan kerättyä kaikki sairaanhoitopiirille tarpeellinen tieto ja siirrettyä se sähköisesti suoraan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään. Vastaavasti sosiaalipalvelujen säännöllisten palveluseteleiden osalta työmäärää vähentää palveluseteleiden automaattinen luonti järjestelmään ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Näiden aiheiden lisäksi puheenvuoroissa käsiteltiin myös muun muassa hintahaarukkapohjaisen palveluntuottajaluettelon käyttöä peruukkipalvelusetelissä, sosiaalipalveluiden palveluseteliasiakkaille kuukausittain lähetettävää saldotiliotetta ja palvelukuittia sekä sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin perusturvakeskuksessa. Käyttäjäpäivään saatiin mukaan myös palveluntuottajan näkökulma, kun Suomen Terveystalon edustaja saapui kertomaan heidän kokemuksiaan sähköisen palvelusetelin käytöstä.

Polycon sai kiitosta siitä, että järjestelmää on kehitetty nopealla aikataululla vastaamaan asiakkaiden käyttöönottoprojekteissa esille tulleita tarpeita ja toiveita. Päivän aikana kuultiin myös osallistujien esittämiä konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan tulevassa tuotekehityksessä. Uudet toiminnallisuudet tulevat helpottamaan sekä palveluseteleitä myöntävien organisaatioiden että palveluntuottajien työtä entisestään. Haluamme kiittää osallistujia arvokkaista kommenteista!

Jatkossa Effector Palvelusetelit -käyttäjäpäivä sulautuu osaksi vuosittain toukokuussa järjestettäviä Effector-pääkäyttäjäpäiviä. Kaksipäiväisen tapahtuman toisena päivänä järjestetään rinnakkaissessio palveluseteliasioiden käsittelylle.

Päivän aikana käytetyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali on nähtävissä Effector keskuksessa.

SATSHP otti käyttöönsä sähköiset palvelusetelit fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapiapalveluissa

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä otti maaliskuussa käyttöönsä fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat 4.2.2015 alkaen voineet toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen täyttämällä hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan.

SATSHP:ssa on käytetty palveluseteliä terapiapalveluiden järjestämisessä jo aiemmin. Asiakkaalle sähköiseen palveluseteliin siirtyminen ei käytännössä juurikaan näy; asiakas saa sairaanhoitopiiriltä edelleen paperisen palvelusetelipäätöslomakkeen ja tiedot sairaanhoitopiirin hyväksymistä palveluntuottajista. Sähköisessä toimintamallissa asiakkaalla on mahdollisuus palvelusetelin tietojen tarkasteluun, toteutuneiden ja käytettävissä olevien palveluiden seuraamiseen sekä hyväksyttyjen palveluntuottajien tietojen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja vertailuun internetistä löytyvässä palveluseteliportaalissa https://palse.fi.

Palveluntuottajan näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo mukanaan merkittävämpiä, lähinnä toimintaprosesseihin liittyviä muutoksia. Sähköisessä toimintamallissa palveluntuottaja hallinnoi omia tietojaan, palveluseteliasiakkaitaan, toteutuneiden palvelutapahtumien raportointia, hoitopalautteiden lähettämistä sekä laskutusta palveluseteliportaalin kautta. Sähköiseen järjestelmään siirtymistä ovat kevään aikana tukeneet mm. palveluntuottajille järjestetyt infotilaisuudet.

Sairaanhoitopiirin näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo palveluseteliprosessiin merkittävää sujuvuutta ja parantaa yleisesti palvelusetelitoiminnan laatua. Satakunnan sairaanhoitopiiri suunnittelee vielä kuluvan kevään aikana laajentavansa sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vähensi palveluntuottajien hallinnollista työmäärää

Helmikuussa 2015 toteutettiin sähköisen palvelusetelijärjestelmän toimintaa koskeva kysely Eksoten ja Porin perusturvakeskuksen palvelusetelipalveluntuottajille. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia siitä, miten sähköinen palvelusetelijärjestelmä on palveluntuottajien näkökulmasta toiminut, sekä saada vinkkejä järjestelmän jatkokehittämisen tueksi.

Vastauksia saatiin Eksoten omaishoidon sijaistoiminnan palveluntuottajilta 37 kpl ja Porin terapiapalvelujen palveluntuottajilta 14 kpl. Eksotessa paperiset palvelusetelit oli korvattu sähköisellä järjestelmällä syksyllä 2013. Porissa puolestaan paperipohjaisista ostopalveluista oli siirrytty sähköiseen palvelusetelijärjestelmään syksyllä 2014. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä järjestelmää joko päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä sähköiseen järjestelmään. Eksoten palveluntuottajista 76 % antoi sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalle parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan (asteikolla 1-6: 1 = erittäin huonosti, 6 = erittäin hyvin) vastausten keskiarvon ollessa tasan 5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat nykykäytäntöön suhteessa vanhaan paperiseen prosessiin.

Porin perusturvakeskuksen palveluntuottajien keskuudessa kiitosta sai hoitopalautteiden lähettäminen sähköisesti järjestelmän kautta.

Kirjallisissa vastauksissa ja kommenteissa tuotiin positiivisina asioina esille muun muassa:

  • Järjestelmän helppokäyttöisyyttä: Järjestelmä on yksinkertainen ja nopea käyttää. Aikaa säästyy kirjaamisessa; paperien täyttely ja lähettely on jäänyt pois. Asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut näkyvät palveluseteliportaalissa aina reaaliaikaisesti.
  • Automatisoitua laskutusta: Aiemmin piti lähettää nippu laskuja, nyt voi heti kuitata työn ja varmistua siitä, että saa korvauksen. Sähköinen järjestelmä vähentää palvelusetelilaskutukseen kuluvaa aikaa.
  • Mobiilikäyttöä: Järjestelmä on riittävän kevyt, jotta sitä voi käyttää myös mobiilissa.
  • Toimintavarmuutta: Asiakkaan palvelusetelin tiedot ovat palveluntuottajalla tallessa ja tarkasteltavissa palveluseteliportaalissa, eikä palveluntuottaja näin ollen joudu huolehtimaan siitä, pitääkö asiakas tallessa saamansa palvelusetelin.

Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat näkivät kehittämisen varaa lähinnä toimintaprosesseissa. Moni palveluntuottaja toivoi, että toteutuneiden palvelutapahtumien kirjaamiseen annettaisiin enemmän aikaa ja että laskutus olisi sallittua nykyistä tiheämmällä rytmillä.

Sekä Porin perusturvakeskuksen että Eksoten palveluntuottajista kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon tulisi edistää palveluntuottajille suunnattujen sähköisten palveluiden käyttöä.

"Aivan loistava! Kerrankin sellainen järjestelmä, joka auttaa kaikilla osa-alueilla."
Marika Frilander, Tmi Kotiapu

Kysely Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelipalveluntuottajille (PDF-muodossa)

Lisätietoja:
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.