Portaaliuutiset

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen käyttöönsä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laajentanut Effector-järjestelmäperheen käyttöä ottamalla Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönsä. Ensimmäisinä seteleinä käyttöön otettiin peruukkipalvelun sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapian sähköiset palvelusetelit. KSSHP vastaa palvelusetelipalvelun hallinnoinnista, mutta seteleitä myöntää myös Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Käyttöönottoprojektiin sisältyi rakenteisen hoitopalautelomakkeen määrittely jokaiselle terapialle niiden erityispiirteet sekä fysioterapia- ja toimintaterapianimikkeistö huomioiden. Palveluntuottajahaku avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, kaikkien seteleiden osalta 17.12.2015. Ensimmäinen peruukkipalveluseteli myönnettiin 12.1.2016 ja terapiaseteleitä puolestaan alettiin myöntää 1.2.2016 lähtien.

KSSHP otti samalla käyttöönsä palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen, joka nopeuttaa ja virtaviivaistaa palveluseteleiden myöntämisprosessia organisaation sisällä. Varmennettu sähköinen allekirjoitus tapahtuu toimikortilla ja PIN2-koodilla, eikä perinteistä allekirjoitusta enää tarvita. Allekirjoittaja näkee päätökset sisältöineen Effectorin allekirjoitettavien päätösten hakunäkymässä ja voi halutessaan allekirjoittaa monta päätöstä samanaikaisesti. Allekirjoittaja saa myös määräajoin muistutusviestin sähköpostiinsa allekirjoittamista odottavista päätöksistä. Allekirjoituksen jälkeen päätökset tulevat alkuperäiselle tekijälle erilliselle listalle käsiteltäväksi.

KSSHP:n, JYTE:n ja Medi-IT:n edustajista koostuva projektityöryhmä kertoo:
"Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon liittynyt toimikorttinumeroiden ja käyttäjäoikeuksien päivittäminen työllistivät käyttöönoton aikana yllättävän paljon. Kaiken kaikkiaan palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto oli kuitenkin onnistunut, sillä projektityöntekijöille pystyttiin varaamaan riittävästi aikaa määrittelytyöhön, tiedottamiseen ja käyttäjäkoulutuksien järjestämiseen. Myös yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa on sujunut hyvin! Uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyi paljon yhteistyötä organisaatiotasolla, mm. hallintosäännön muutos sekä yhteistyö talousosaston kanssa terapiaseteleiden arvon määrittämisessä. Lisäksi muilta jo palveluseteliä käyttäviltä sairaanhoitopiireiltä on saatu kokemuksia ja hyviä neuvoja!"

Lisätietoja:
Mervi Temonen, toimistosihteeri, KSSHP
p. 014 269 2683, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, JYTE
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aku Korhonen, järjestelmäasiantuntija, Medi-IT Oy
p. 014 269 5007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajenee vahvasti

Vuoden 2015 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän otti käyttöönsä 11 uutta organisaatiota; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Kokkolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Peruspalveluliikelaitos Jyta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Porin perusturvakeskus laajensivat järjestelmän käyttöä ottamalla uusia palveluseteleitä käyttöönsä.

Palveluseteleitä myönnetään erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluihin.

Vuoden 2015 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 70.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on yli 14 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo melkein 700 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on yli 3 miljoonaa

Palveluntuottajan antama rakenteinen hoitopalaute siirtyy sähköisesti ESSHP:n potilastietojärjestelmään

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamat sähköiset palvelusetelit käyttöönsä fysioterapiapalveluissa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin syyskuun alussa. Tähän mennessä palveluseteleitä on myönnetty 221 kappaletta kattaen lähes 5000 terapiakäyntiä.

Käyttöönottoprojektin aikana järjestelmään määriteltiin sairaanhoitopiirin toiveiden mukainen rakenteinen hoitopalautelomake. Rakenteisen hoitopalautelomakkeen käytöllä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelin puitteissa toteutuneita terapiajaksoja koskevat tarvittavat tiedot.

ESSHP hyödynsi hoitopalautelomakkeen sisällön määrittämisessä fysioterapian rakenteisen kirjaamisen nimikkeistöä. Fysioterapian hoitopalautelomakkeella kerätään nyt esitietojen lisäksi tiedot asiakkaan toimintakyvystä terapiajakson alkaessa, fysioterapiasuunnitelma, tiedot terapian toteutuksesta sekä loppuarvio suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi palveluntuottajaa pyydetään arvioimaan asiakkaan jatkokuntoutustarve. Terapiajakson viimeiset käynnit ovat laskutettavissa vasta hoitopalautteen lähettämisen jälkeen, millä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa palautteen jokaisesta myönnetystä terapiajaksosta.

Palveluntuottajan lähettämä hoitopalaute siirtyy automaattisesti ja lähes reaaliaikaisesti Effectorista potilaan tietoihin sairaanhoitopiirin Effica-potilastietojärjestelmään. Ensimmäiset palse.fi -portaalin kautta annetut hoitopalautteet saapuivat Efficaan marraskuun alussa. Se, että terapiajakson hoitopalaute on luettavissa suoraan potilastietojärjestelmästä, helpottaa huomattavasti sairaanhoitopiirin lääkärien työtä.

Myönteisten kokemusten perusteella ESSHP suunnittelee nyt sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista.

Lisätietoja:
Leena Kämppi, apuvälineyksikönhoitaja, ESSHP
p. 044 351 6613, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Haku avattu PSSHP:n aikuisten manuaalisen lymfaterapian tuottajille

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä aikuisten manuaalisen lymfaterapian sähköisen palvelusetelin. Palveluntuottajat voivat nyt täyttää hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

PSSHP:n lisäksi palveluseteleitä myöntää Kuopion kaupunki sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Haku avattu Porin Perusturvakeskuksen lapsiperheiden kotipalvelun tuottajille

Porin Perusturvakeskus ottaa käyttöönsä lapsiperheiden kotipalvelun sähköisen palvelusetelin. Palveluntuottajat voivat nyt täyttää hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on 28 euroa. Palveluntuottajiksi hyväksytään kaikki Porin perusturvakeskuksen asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat.

Haku avattu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terapia- ja peruukkipalveluiden tuottajille

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä fysio-, toiminta- ja lymfaterapian sekä peruukkipalvelun sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat voivat nyt täyttää hakemuslomakkeen palse.fi-portaalissa osoitteessa https://palse.fi

Peruukkipalvelun palveluseteleitä on tarkoitus myöntää 11.1.2016 ja terapiaseteleitä 1.2.2016 alkaen. KSSHP:n lisäksi palveluseteleitä myöntää Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten sähköiset palvelusetelit käyttöön Porin perusturvakeskuksessa

Porin Perusturvakeskus on 26.11.2015 avannut palveluntuottajille mahdollisuuden hakeutua mukaan Perusturvakeskuksen erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelipalveluiden tuottajiksi. Palveluntuottajat pääsevät täyttämään palvelusetelitoimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen palse.fi-portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

Erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten palveluseteleiden käyttöönottoa on valmisteltu Porin Perusturvakeskuksessa kuluneen syksyn ajan. Palveluseteleiden myöntäminen on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2015. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Porin Perusturvakeskuksen käytössä olevalla Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmällä.

Käyttöönotettavat uudet sähköiset palvelusetelit ovat jatkoa Porin Perusturvakeskuksessa alkuvuonna käyttöönotetulle yleislääkärin vastaanottoajan palvelusetelille. Porin Perusturvakeskuksen alueella yleislääkärin vastaanottoaikoja on hyväksytty tarjoamaan yhteensä neljä yksityistä palveluntuottajaa. Yleislääkärin vastaanottoajan sähköisen palvelusetelin on Porissa kuluneen vuoden aikana saanut jo yli 200 asiakasta.

Palveluseteliportaali on nyt palse.fi

Palveluntuottajien ja palveluseteliasiakkaiden asiointikanava palse.fi -portaali on uudistunut sekä nimeltään että yleisilmeeltään.

palse.fi

"Palveluseteliportaali"-nimestä luovuttiin, sillä portaaliin käyttöä ollaan asteittain laajentamassa palvelusetelipalvelujen hallinnasta myös muiden palvelujen ja toimintojen hallintaan. Muutosten tärkeänä tavoitteena oli lisäksi portaalin käytettävyyden parantaminen ja navigoinnin selkiyttäminen. Portaali on nyt jaettu asiakkaiden ja palveluntuottajien osioihin, joihin pääsee siirtymään sivun yläosan navigointipalkista.

Asiakkaiden toimintoja ovat tällä hetkellä oman palvelusetelin tietojen tarkastelu sekä palveluntuottajien tietojen tarkastelu ja vertailu. Asiakkaiden palvelusetelipalvelut-sivulla asiakas näkee palvelukohtaisesti hyväksytyt palveluntuottajat. Palveluiden hakuun on luotu älykäs hakutoiminto, joka mahdollistaa hakemisen sekä myöntävän organisaation että palvelun nimen mukaan. Hiljattain portaaliin lisättiin myös karttatoiminto, joka näyttää palveluntuottajien toimipisteiden sijainnit kartalla.

Palveluntuottajien portaalisivuille on tarkennettu ohjeistusta helpottamaan portaalin käyttöä. Lisäksi portaalin käyttöohje on nyt helposti löydettävissä portaalin yläosan kysymyskuvakkeen takaa. Kirjautumaton käyttäjä saa auki rekisteröitymisohjeen ja sisään kirjautunut käyttäjä puolestaan pääsee tarkastelemaan kattavampaa ohjetta, jossa syvennytään portaalin eri toimintoihin. Palveluntuottajia ajatellen sivuston käytettävyyttä eri päätelaitteilla on parannettu niin, että portaali soveltuu entistä paremmin käytettäväksi myös kännykällä ja tabletilla.

Palse.fi -portaalin uuteen ilmeeseen pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta:

Alueellisella palvelusetelisääntökirjalla merkittäviä prosessihyötyjä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Kuopion yliopistollinen sairaala otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidun sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttöönsä tammikuussa 2015. Sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa edeltävänä syksynä KYS:ssa työstettiin palvelusetelin sääntökirja ja luotiin tekniset valmiudet palvelusetelin myöntämistä varten. Valmistelutöiden jälkeen, alkuvuonna 2015 yksityisille palveluntuottajille avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, mahdollisuus hakeutua mukaan peruukkipalvelun tuottajiksi. Tähän mennessä mukaan toimintaan on hyväksytty yhteensä 16 yksityistä palveluntuottajaa.

Keväällä 2015 sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni, kun Kuopion kaupunki liittyi ensimmäisenä organisaationa KYS:ssa alkuvuonna 2015 julkaistuun peruukkipalvelusetelin sääntökirjaan. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin Kuopion kaupungissa maaliskuussa.

Alkusyksyllä sähköinen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni edelleen Varkauden kaupungin aloittaessa palveluseteleiden myöntämisen. Sähköisen palvelusetelin käyttöönotot sujuivat Kuopiossa ja Varkaudessa mutkattomasti ja palveluseteleiden myöntäminen päästiin aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun kaupungit olivat tehneet päätökset palvelusetelin käyttöönotosta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä olevaan sääntökirjaan liittyminen on keventänyt merkittävästi sähköisen palvelusetelin käyttöönottoprosessia alueen muissa organisaatioissa; sääntökirjan laadinnassa ja palveluntuottajahaun järjestämisessä on vältytty kokonaan alueen organisaatioiden päällekkäiseltä työltä ja tätä kautta säästetty merkittävästi aikaa. KYS hoitaa jatkossakin keskitetysti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin peruukkipalvelun sääntökirjan ylläpidon, palveluntuottajien hakemusten ja niihin tehtävien muutosten käsittelyn sekä muut yleiset palveluseteliprosessin hallintaan liittyvät työt.

Alueen organisaatioiden yhteinen sääntökirja tuo hyötyjä myös palveluntuottajille. Palveluntuottajat toimittavat palveluseteliä hallinnoivalle organisaatiolle palvelusetelitoimintaa varten laaditun hakemuksen ja pystyvät hakemuksen hyväksymisen jälkeen tarjoamaan palveluita kaikkien sääntökirjassa mukana olevien organisaatioiden palveluseteliasiakkaille.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HUS:n kaihileikkausasiakkaat erittäin tyytyväisiä sähköiseen palveluseteliin ja sillä saamaansa hoitoon

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin käyttöönsä tammikuussa. Syyskuun loppuun mennessä sähköisiä palveluseteleitä oli lähetetty jo noin 4.200 kappaletta. Aiheesta uutisoi alkusyksyllä HUS:n yhteisölehti Husari 4/2015 otsikolla "Kaihileikkaukseen ilman paperinivaskaa - Sähköinen kaihipalvelusetelijärjestelmä turvaa potilaan tietojen kulun HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä".

"Potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä sähköiseen palvelusetelijärjestelmään, sekä saamaansa palveluun että tiedonsaantiin HUS:sta", toteaa silmätautien klinikan osastonhoitaja Anne Kauppinen (Husari 4/2015). Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta kerätty asiakaspalaute vahvistaa väitteen; palveluntuottajien saaman asiakaspalautteen keskiarvo on 4,8 (asteikko 0-5). Asiakkaiden tyytyväisyys eri palveluntuottajiin välittyy nyt erityisen selkeästi myös HUS:n uusille palveluseteliasiakkaille, kun kaihileikkauksessa jo olleiden palveluseteliasiakkaiden asiakastyytyväisyyden keskiarvot ovat palveluntuottajakohtaisesti nähtävillä HUS:n palveluntuottajaluetteloissa.

Kuten HUS:n esimerkki osoittaa, yksityisten palveluntuottajien tarjoaman palvelun subjektiivisesti koetun laadun tarkkailu muun muassa asiakastyytyväisyyttä seuraamalla onnistuu kätevästi Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Samalla järjestelmä mahdollistaa kerätyn asiakaspalautteen tarjoamisen uusille asiakkaille yhtenä palveluntuottajan valintaa ohjaavana kriteerinä. Tämä puolestaan parhaimmillaan johtaa palvelun laatutekijöiden parempaan huomioimiseen yksityisten tuottajien omassa palvelutuotannossa.

Asiakaspalautteen kerääminen on sähköistä palveluseteliä myöntävän organisaation näkökulmasta vaivaton prosessi; järjestelmä lähettää automaattisesti palvelusetelillä palvelua saaneille asiakkaille kunnan tai kuntayhtymän laatimat asiakaspalautekyselylomakkeet tai kehotteet palautteen antamiseen sähköisesti. HUS:n kaihileikkauksen palveluseteliasiakkaat saavat Effector Palvelusetelit -järjestelmän lähettämän asiakaspalautelomakkeen postitse kotiinsa leikkauksen jälkeen. Asiakas tai hänen lähiomaisensa voi täyttää vastauslomakkeen sähköisesti palveluseteliportaalissa tai vaihtoehtoisesti palauttaa täytetyn paperilomakkeen vastauskuoreessa.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.