Portaaliuutiset

Palse.fi käyttäjätiedot / användarinformation

Palse.fi -portaalin käyttäjätiedot on päivitetty.

Etu- ja sukunimen yhteinen tietokenttä on jaettu kahteen kenttään: Kutsumanimi ja Sukunimi. Päivitetyt tiedot löytyvät "Yrityksen tiedot" -osiosta ("Minun tietoni" ja "Käyttäjähallinta").

Yrityksen käyttäjätiedoista suositellaan tarkistamaan kutsumanimen ja sukunimen oikeellisuus, jotta henkilön nimitiedot ovat oikein kirjattu.

 

Användarinformationen för palse.fi-portalen har uppdaterats.

Det tidigare gemensamma fältet för förnamn och efternamn har separerats i två skilda fält: Tilltalsnamn och Efternamn. Uppdaterad information finns i delen "Företagets information" ("Min profil" och "Användarhantering").

Det rekommenderas att tilltalsnamnen och efternamnen kontrolleras för företagets användare, så att personernas namnuppgifter är korrekta.

Huoltokatko - Serviceavbrott 25.6.2018

Portaalissa huoltokatko 25.6.2018 21:45 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 25.6.2018 21:45 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 16.6.2018

Portaalissa huoltokatko 16.6.2018 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 16.6.2018 22:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.11.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 6.11.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.6.2018

Portaalissa huoltokatko 9.6.2018 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 9.6.2018 22:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 6.6.2018

Portaalissa huoltokatko 6.6.2018 22:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 6.6.2018 22:00 - 24:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 25.5.2018

Portaalissa huoltokatko 25.5.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 25.5.2018 02:00 - 06:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa alkoi suunnittelematon käyttökatko 23.4.2018 ennen lounasta vakavan laitevian takia. Palse.fi-portaali on siirretty toiselle alustalle ja kytketty takaisin käyttöön. Tietoja ei ole hävinnyt eikä päätynyt ulkopuolisten saataville. Pahoittelemme katkosta aiheutunutta vaivaa!

Ett oplanerat driftavbrott började i den allmänna palse.fi-portalen 23.4.2018 före lunch på grund av ett allvarligt maskinvarufel. Palse.fi-portalen har flyttats till en annan platform och kopplad i bruk igen. Ingen data har försvunnit eller hamnat i utomståendes händer. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!

Polycon on varautunut tulevaan EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Palse.fi -palvelun tietosuojaseloste on päivitetty tämän EU-tietosuojan kokonaisuudistuksen mukaiseksi. Lue lisää:

Tietosuojaseloste
Vahti-ohje

Huoltokatko - Serviceavbrott 21.4.2018

Portaalissa huoltokatko 21.4.2018 00:00 - 04:00.
Serviceavbrott i portalen 21.4.2018 00:00 - 04:00.