Polycon

Kirkkaita ajatuksia hankinnasta

Kaikki kirjoitukset
 

Vieraskynä:
Hankinnat muuttuvat - osaammeko muuttua?

12.05.2011

Juha Jalkanen Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntö on jo yli viisitoista vuotta vanhaa. Hankintalakia on vuosien saatossa muutettu puolenkymmentä kertaa. Kaksi-kolme muutosta on ollut merkittäviä ja muut lain pienempiä päivityksiä.

Hankintalainsäädäntö perustuu EU-oikeuden perusperiaatteisiin, joiden yhtenä tavoitteena on toimivat sisämarkkinat. Suomen kunnissa nukuttiin ruususenunta kymmenisen vuotta ensimmäisen lain voimaantulon jälkeen, ja vasta 2000-luvulla alettiin herätä todellisuuteen. Tarjouspyyntöjä oli kyllä tehty sitä ennenkin. Niiden sisältö ja käytännön toimintatavat eivät kuitenkaan aina täyttäneet hallinnon kaikkia yleisten oikeusperiaatteiden vaatimuksia. Oli varsin tavallista, että esimerkiksi oman kunnan tarjoajia suosittiin muiden kustannuksella muun muassa verotulojen saamisen perusteella.

Muutos alkoi koskettaa kuntia oikeastaan vasta, kun yrittäjät rupesivat selvittämään oikeuksiaan markkinaoikeudessa ja sitä ennen kilpailuneuvostossa. Aluksi saatiin ratkaisuja lähinnä tarjouspyyntöjen sisällöstä. Kun tarjouspyynnöt alkoivat pikku hiljaa olla lainmukaisia, ruvettiin kiinnittämään huomiota myös tarjousvertailuiden oikeellisuuteen. Aina ei ollut toimittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti kummallakaan puolella. Kun tarjoajat alkoivat huomata, että Suomessa oikeutta saa, siellä ruvettiin panostamaan tarjousten tekemisen ammattimaisuuteen. Monet erityisesti suuret yritykset palkkasivat jopa lisää juristeja tarjouspyyntöjä tarkistamaan.

Tämän päivän vaatimukset johtuvat myös aivan muusta kuin hankintalaista. Hankintatoimen kehittämiseen vaikuttavat kansallisessa ja EU-lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, jotka edellyttävät vahvaa osaamista. Hankintatoimessa siirrytään entistä enemmän tavaroiden ostamisesta erilaisten palvelu- tai kokonaisratkaisujen hankintaan. Uudet toimintamallit edellyttävät ennen kaikkea uudenlaista ajattelua, markkinoiden ja toimialojen tuntemusta ja uudenlaista suhdetta tavaroiden toimittajiin ja palveluiden tuottajiin. Hankinnat perustuvat entistä enemmän kumppanuuteen. Hankinnoille asetetaan myös entistä enemmän laatuun, ympäristöön, sosiaalisiin ja eettisiin näkökohtiin liittyviä vaatimuksia. Hankintatoimessa juridisen osaamisen ja kilpailutusvaiheen toteuttamisen lisäksi tarvitaan toimitusten hallintaa, uusien kilpailutusmallien ja sähköisten työvälineiden käytön osaamista sekä aivan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kilpailuttamisen sisältöjä, rakenteita ja toimintamalleja on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja sähköistä ostamista lisätty. Markkinoita ja toimittajien tai palveluntuottajien toimintaa ei ehkä tunneta vielä riittävän hyvin. Hankintalainsäädännön tiukka ja varovainen soveltaminen sekä markkinaoikeuden pelko saattavat rajoittaa kumppanuuden kehittymistä ja innovatiivisten ratkaisujen hakemista. Myös asiakkaiden odotukset palvelun tuottajaa kohtaan ovat lisääntyneet. Liiketoiminnan muodossa tuotettavat hankintapalvelut pitää tuotteistaa ja toimintaan täytyy liittyä tarkka kustannusseuranta ja vaikuttavuuden arviointi.


Juha Jalkanen
Varatuomari, palvelupäällikkö
Oulun kaupunki/Oulun Konttori

 
blog comments powered by Disqus

Tilaa HankintaGuru-blogi

Blogin RSS-syöte

Seuraa meitä verkossa

Tuoreimmat kommentit HankintaGuru-twitterissä: