Uutiset

Effector Hoitotarvikejakelu käyttöön Seinäjoen terveyskeskusksessa

Seinäjoen terveyskeskus aloitti Effectorin hoitotarvikejakeluosion käytön vuoden 2016 alusta. Seinäjoen terveyskeskus, joka on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa apuvälinetoiminnassa, on käyttänyt Effectoria jo useita vuosia apuvälinepalvelujen hallinnassa. Seinäjoella on kolme hoitotarvikejakelupistettä: Seinäjoen, Peräseinäjoen ja Ylistaron hoito- ja diabetestarvikejakelut. Myös Peräseinäjoki ja Ylistaro ovat myös ottamassa hoitotarvikejakeluosiota käyttöönsä tämän kevään aikana.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailuttaa hoitotarvikkeita ja merkittävä osa tuotteista tuotiin järjestelmään hankintatoimiston kausisopimuslistoilta.

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto sujui hyvässä yhteistyössä ja jouhevasti nopealla aikataululla reilun kuukauden aikana. Hoitotarvikejakelun työntekijä Helena Hanhimäki kommentoi käyttöönottoprojektia:
Järjestelmä on yksinkertainen ja helppo oppia, mutta taustatietojen rakentamiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja.

Lisätietoja:
Helena Hanhimäki, Hoito- ja diabetestarvikejakelu, Seinäjoen terveyspalvelukeskus
p. 050 345 9413, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palvelusetelipalveluiden tuottajat tyytyväisiä palse.fi -portaalin toimintaan

Me Polyconissa uskomme, että erinomaisen tuotekehityksen taustalla on aito kiinnostus tuotteen käyttäjien kokemuksia kohtaan, halu kuunnella palautetta ja taito toteuttaa parempaa palvelua. Toteutimme helmikuussa 2016 palse.fi -portaalia käyttäville palveluntuottajille suunnatun kyselyn selvittääksemme heidän kokemuksiaan sähköisestä palvelusetelistä ja palse.fi -portaalin käytöstä sekä kerätäksemme palautetta tuotekehitystyömme tueksi.

Tuottajakyselyn vastauksia oli ilo lukea. Tuottajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä palse.fi -portaaliin ja sen toiminnallisuuksiin. Kiitosta saivat mm. työtä vähentävä koontilaskutus, yrityksen tietojen hallinnan sujuvuus, paperien pyörittämisen vähentyminen, palvelusetelin aktivoinnin helppous ja jouheva palveluseteleiden/palveluseteliasiakkaiden tietojen käsittely.

Kyselyyn vastanneet toivat vastauksissaan esiin myös hyviä kehitysideoita, joiden pohjalta tulemme toteuttamaan useita portaalin käytettävyyteen liittyviä, oheisessa yhteenvedossa eriteltyjä parannuksia.

Tuottajakysely vahvistaa kuvaa, jonka olemme palse.fi -portaalin käyttäjistä saaneet. Suuri enemmistö portaalin käyttäjistä suhtautuu internet-ympäristössä toimimiseen myönteisesti (93 %) ja käyttäjät toivovat, että heille suunnattuja sähköisiä palveluita kehitetään (94 %) ja että heidät huomioidaan kehitystyössä. Tästä kertoo jo suuri kyselyyn vastanneiden määrä: peräti 125 portaalin käyttäjää halusi saada äänensä kuuluviin. Polycon arvostaa suuresti saamaansa palautetta, jota välitämme myös eteenpäin asiakasyhteistyössämme.

Lue yhteenveto tuottajien vastauksista (PDF-muodossa)

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 770 7859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Haku avattu HUS:n laskimokirurgian palvelusetelipalveluiden tuottajille

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä laskimovajaatoiminnan ensiarvion ja lämpökatetrihoidon sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan 2.3.2016 alkaen palse.fi -portaalissa täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä peruukkipalvelun sähköisen palvelusetelin tammikuussa 2016 sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapioiden setelit helmikuun 2016 alussa. Käyttöönottoa edeltäneen syksyn aikana KSSHP:ssa valmisteltiin peruukkipalvelun ja lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjat, joissa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja sairaanhoitopiirin oikeudet ja velvollisuudet sekä eritellään palvelusetelillä hankittavat palvelut ja seteleiden arvot.

KSSHP:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä sääntökirjoihin hyväksymällä sairaanhoitopiirin sääntökirjoissa määrittelemät ehdot. Keski-Suomen Seututerveyskeskus oli mukana palveluseteleiden myöntämisessä alusta asti ja nyt myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) on liittynyt mukaan sääntökirjoihin. Sähköisten palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa 1.3.2016.

Sähköinen palveluseteli laajasti käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Peruspalveluliikelaitos Jytan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut avasi helmikuun alkupuolella yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa alueen yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden hakeutua mukaan organisaatioiden palvelusetelitoimintaan. Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen maalis-huhtikuussa.

Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan myöntämistä vanhuspalveluiden palveluseteleistä ensimmäisenä sähköiseen järjestelmään siirtyy tilapäisen kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden palvelusetelit. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta ottavat tässä vaiheessa käyttöönsä fysio-, toiminta-, lymfa- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Sähköinen palveluseteli otetaan lopputalven aikana käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa myös jalkahoidon järjestämisessä.

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Peruspalveluliikelaitos Jytan palveluseteleiden hallinta toteutetaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä. Palveluntuottajien ja asiakkaiden käytössä sähköisessä palveluseteliprosessissa on selainpohjainen palse.fi -portaali. Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönoton myötä koko palveluseteliprosessi tuottajien hakeutumisvaiheesta aina palvelusetelipalveluiden laskutukseen asti tullaan jatkossa hallinnoimaan sähköisesti.

Porin Perusturvakeskuksessa myönteisiä kokemuksia lääkäripalveluiden sähköisistä palveluseteleistä

Porin Perusturvakeskus päätti vuosi sitten lähteä purkamaan lääkärijonoja palvelusetelin käyttöönoton avulla (https://www.pori.fi/uutiset/2015/01/perusturvapurkaalaakarijonojapalvelusetelilla.html). Yleislääkärin vastaanottoajan sähköisen palvelusetelin käyttöönotto ja hallinnointi toteutettiin Perusturvakeskuksen käytössä olevalla Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Yleislääkärin vastaanottoajan palvelusetelin turvin porilaiset, ulvilalaiset ja merikarvialaiset pääsevät tarvitsemaansa lääkärihoitoon yksityiselle silloin, kun Perusturvan omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Palvelusetelin arvo on 50 euroa ja palveluntuottajiksi on hyväksytty neljä yksityistä palveluntuottajaa: Medipori, Mehiläinen, Porin Lääkäritalo ja Terveystalo.

Yleislääkärin sähköinen palveluseteli on oletusarvoisesti voimassa neljä päivää, mikä ohjaa asiakasta hakeutumaan yksityiselle lääkäriasemalle nopeasti. Palveluntuottajat käyttävät palvelusetelitoiminnassa https://palse.fi -portaalia, jonne he raportoivat toteutuneet lääkärikäynnit ja niihin liittyvät hoitopalautteet. Raportoidut tiedot siirtyvät sähköisesti ja reaaliaikaisesti Perusturvakeskuksen käyttöön, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön osapuolten välillä.

Tiivis yhteistyö alueella toimivien lääkäritalojen ja sähköisistä palveluseteleistä saadut myönteiset kokemukset vauhdittivat sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin Perusturvakeskuksessa edelleen loppuvuonna 2015. Tammikuusta lähtien sähköinen palveluseteli on Perusturvakeskuksessa voitu myöntää myös diagnostisiin tutkimuksiin (kolonoskopia, gastroskopia, ENMG-tutkimus ja pään magneettikuvaus) ja erikoislääkärin (diabeteslääkärin/endokrinologin, reumatologian erikoislääkärin, neurologian erikoislääkärin ja neuropsykologin) vastaanottokäynteihin.

Sähköisen palvelusetelin käyttö on laajentunut viime vuosina voimakkaasti myös muilla Porin Perusturvakeskuksen palvelualueilla. Sähköinen palveluseteli on Porin Perusturvakeskuksessa tällä hetkellä lääkäripalveluiden lisäksi käytössä myös vanhuspalveluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa.

Lisätietoja:
Heidi Neittamo, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 8929, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen käyttöönsä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laajentanut Effector-järjestelmäperheen käyttöä ottamalla Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönsä. Ensimmäisinä seteleinä käyttöön otettiin peruukkipalvelun sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapian sähköiset palvelusetelit. KSSHP vastaa palvelusetelipalvelun hallinnoinnista, mutta seteleitä myöntää myös Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Käyttöönottoprojektiin sisältyi rakenteisen hoitopalautelomakkeen määrittely jokaiselle terapialle niiden erityispiirteet sekä fysioterapia- ja toimintaterapianimikkeistö huomioiden. Palveluntuottajahaku avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, kaikkien seteleiden osalta 17.12.2015. Ensimmäinen peruukkipalveluseteli myönnettiin 12.1.2016 ja terapiaseteleitä puolestaan alettiin myöntää 1.2.2016 lähtien.

KSSHP otti samalla käyttöönsä palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen, joka nopeuttaa ja virtaviivaistaa palveluseteleiden myöntämisprosessia organisaation sisällä. Varmennettu sähköinen allekirjoitus tapahtuu toimikortilla ja PIN2-koodilla, eikä perinteistä allekirjoitusta enää tarvita. Allekirjoittaja näkee päätökset sisältöineen Effectorin allekirjoitettavien päätösten hakunäkymässä ja voi halutessaan allekirjoittaa monta päätöstä samanaikaisesti. Allekirjoittaja saa myös määräajoin muistutusviestin sähköpostiinsa allekirjoittamista odottavista päätöksistä. Allekirjoituksen jälkeen päätökset tulevat alkuperäiselle tekijälle erilliselle listalle käsiteltäväksi.

KSSHP:n, JYTE:n ja Medi-IT:n edustajista koostuva projektityöryhmä kertoo:
"Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon liittynyt toimikorttinumeroiden ja käyttäjäoikeuksien päivittäminen työllistivät käyttöönoton aikana yllättävän paljon. Kaiken kaikkiaan palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto oli kuitenkin onnistunut, sillä projektityöntekijöille pystyttiin varaamaan riittävästi aikaa määrittelytyöhön, tiedottamiseen ja käyttäjäkoulutuksien järjestämiseen. Myös yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa on sujunut hyvin! Uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyi paljon yhteistyötä organisaatiotasolla, mm. hallintosäännön muutos sekä yhteistyö talousosaston kanssa terapiaseteleiden arvon määrittämisessä. Lisäksi muilta jo palveluseteliä käyttäviltä sairaanhoitopiireiltä on saatu kokemuksia ja hyviä neuvoja!"

Lisätietoja:
Mervi Temonen, toimistosihteeri, KSSHP
p. 014 269 2683, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, JYTE
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aku Korhonen, järjestelmäasiantuntija, Medi-IT Oy
p. 014 269 5007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajenee vahvasti

Vuoden 2015 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän otti käyttöönsä 11 uutta organisaatiota; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Kokkolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Peruspalveluliikelaitos Jyta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Porin perusturvakeskus laajensivat järjestelmän käyttöä ottamalla uusia palveluseteleitä käyttöönsä.

Palveluseteleitä myönnetään erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluihin.

Vuoden 2015 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 70.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on yli 14 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo melkein 700 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on yli 3 miljoonaa

Palveluntuottajan antama rakenteinen hoitopalaute siirtyy sähköisesti ESSHP:n potilastietojärjestelmään

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamat sähköiset palvelusetelit käyttöönsä fysioterapiapalveluissa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin syyskuun alussa. Tähän mennessä palveluseteleitä on myönnetty 221 kappaletta kattaen lähes 5000 terapiakäyntiä.

Käyttöönottoprojektin aikana järjestelmään määriteltiin sairaanhoitopiirin toiveiden mukainen rakenteinen hoitopalautelomake. Rakenteisen hoitopalautelomakkeen käytöllä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelin puitteissa toteutuneita terapiajaksoja koskevat tarvittavat tiedot.

ESSHP hyödynsi hoitopalautelomakkeen sisällön määrittämisessä fysioterapian rakenteisen kirjaamisen nimikkeistöä. Fysioterapian hoitopalautelomakkeella kerätään nyt esitietojen lisäksi tiedot asiakkaan toimintakyvystä terapiajakson alkaessa, fysioterapiasuunnitelma, tiedot terapian toteutuksesta sekä loppuarvio suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi palveluntuottajaa pyydetään arvioimaan asiakkaan jatkokuntoutustarve. Terapiajakson viimeiset käynnit ovat laskutettavissa vasta hoitopalautteen lähettämisen jälkeen, millä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa palautteen jokaisesta myönnetystä terapiajaksosta.

Palveluntuottajan lähettämä hoitopalaute siirtyy automaattisesti ja lähes reaaliaikaisesti Effectorista potilaan tietoihin sairaanhoitopiirin Effica-potilastietojärjestelmään. Ensimmäiset palse.fi -portaalin kautta annetut hoitopalautteet saapuivat Efficaan marraskuun alussa. Se, että terapiajakson hoitopalaute on luettavissa suoraan potilastietojärjestelmästä, helpottaa huomattavasti sairaanhoitopiirin lääkärien työtä.

Myönteisten kokemusten perusteella ESSHP suunnittelee nyt sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista.

Lisätietoja:
Leena Kämppi, apuvälineyksikönhoitaja, ESSHP
p. 044 351 6613, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effectorista integraatio Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -palveluun

Tänään julkaistussa Effector-versiossa on uutena toiminnallisuutena mukana tilaajavastuu.fi -integraatio.

Integraatio mahdollistaa, siltä osin kun palveluntuottaja on mukana Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -ohjelmassa, että Effectorin mm. palveluntuottajarekisterissä, sopimusrekisterissä, palvelusetelipalveluntuottajan hakemuksen käsittelyssä, maksusitoumuksissa ja tilauksissa näytetään palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisen indikoiva pieni kuvake (OK-merkki, varoitus-kolmio, STOP-merkki). Kuvaketta klikkaamalla saa auki ko. palveluntuottajan tilaajavastuuraportin.

Tilaajavastuu.fi -integraatio hyödyttää erityisesti niitä organisaatioita, jotka edellyttävät, että palveluntuottajat ovat mukana Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmassa. Tältä osin integraatio automatisoi tilaajavastuulain edellyttämien todistusten tarkistaminen.

Tilaajavastuu.fi -integraatio tulee kaikkien Effector-käyttäjien käyttöön ilman kustannuksia. Integraation käyttöönoton edellytyksistä on lähetetty viesti Effector-vastuuhenkilöille.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.