Uutiset

Essote hallinnoi myös ulkopuolisten maksajien apuvälineiden laskutuksen Effectorissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on ryhtynyt hallinnoimaan Effectorissa ulkopuolisten maksajien apuvälineiden lainauksia, luovutuksia, työtilastoituja tunteja ja huoltoja. Tätä varten Effectoriin toteutettiin ajo, joka tuottaa laskutettavan aineiston vietäväksi Effector-Intime -myyntilaskutusliittymään. Ulkopuolisia maksajia ovat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt ym. tahot, jotka on nimetty eri maksajiksi.

Tulevaisuudessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden asiakasmäärien oletetaan kasvavan muun muassa valinnanvapauden myötä. Laskutuksen piiriin haluttiin saattaa myös Suomessa asuvien ulkomaalaisten apuvälineet. Volyymien kasvaessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden sähköinen hallinnointi nähdään tärkeänä. Effector mahdollistaa järjestelmällisen prosessinhallinnan aina apuvälineen tilaamisesta sen lainaamiseen ja laskuttamiseen asti.

Laskutusprosesseihin kannattaa panostaa, ja sen talouspäällikkö Taru Saalastikin on huomannut: ”Laskutus toimii oikein hyvin, ja se maksoi itsensä takaisin jo ensimmäisellä laskutuskierroksella.”

Lisätietoja: 
Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 770 7859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector 4.0 – Effectorin uusi ulkoasu

Keväällä 2017 julkaistiin Effector 4.0:n, joka on Effectorin uusi ja entistä ehompi käyttöliittymä. Effector 4.0:n myötä Effectorissa on uusi etusivu, jonka jokainen käyttäjä voi muokata omanlaisekseen ja omiin tarpeisiinsa vastaavaksi. Etusivulle voi tallentaa itselle tärkeitä hakuja ja suosikkitoimintojaan. Lisäksi etusivulla näkyvät Effectorin sisäiset viestit ja järjestelmä listaa etusivulle näkyviin käyttäjän eniten käyttämät toiminnot. Kaikki nämä mahdollistavat sen, että käyttäjä saa heti Effectoriin kirjauduttuaan kattavan yleiskatsauksen hänelle olennaisista asioista sekä pääsee helposti siirtymään haluamiinsa hakunäkymiin ja tapahtumiin.

Etusivulle voi tallentaa tarpeellisia ja usein käyttämiään hakuja, ja niihin voi halutessaan asettaa huomiovärin, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän valitseman rajan. Etusivulle tallennetusta hausta voi myös asettaa lähtemään sähköpostimuistutuksen, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän määrittelemän rajan. Hakuja voi tallentaa oman etusivun lisäksi näkyviin myös muiden käyttäjien tai käyttäjäryhmien etusivuille.

Uuden etusivun lisäksi Effector 4.0 mahdollistaa paremmat hakuominaisuudet. Effectorissa on uudet koko sivun hakunäkymät, joissa hakukentät ovat ensin omalla sivullaan ja hakuehtojen asetuksen jälkeen hakutulokset tulevat puolestaan omalle, uudelle sivulleen näkyviin. Lisäksi hakukentät ovat kokeneet muodonmuutoksia, kun niihin on muun muassa lisätty monivalintahakuja ja Effectorin raportoinnista tuttuja valintavaihtoehtoja.

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Prodacapo-liittymä avuksi johdon talousseurantaan

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ottamassa käyttöön uutta potilaskohtaista kustannuslaskennan raportointijärjestelmää yhteistyössä Effectorin ja FCG Prodacapon kanssa. Liittymä tulee käyttöön jo tämän syksyn aikana ja antaa hyvän työkalun johdon talousseurantaa varten. Liittymä mahdollistaa kaikki suoraan potilaaseen kiinnitettyjen kustannusten siirtämisen Effectorista Prodacapoon. Aineiston poiminta tapahtuu automaattisin eräajoin ja antaa mahdollisuuden entistä tarkempaan raportointiin. Aineiston poimintaa pystytään rajaamaan toimipistekohtaisesti ja siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi potilaalle hankittavien apuvälineiden veroton hankintahinta, hoitotarvikkeiden jakelun kustannus sekä kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset (ilman asiakasosuutta).

Polycon määrittelee liittymän toimimaan juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Liittymää voidaan tarvittaessa soveltaa ja ottaa käyttöön myös muissa asiakasympäristöissä. Prodacapo-liittymä on vain yksi useista yhteistyöprojekteista, joita Polycon toteuttaa. Muita vastaavia liittymiä on esimerkiksi Serena, joka mahdollistaa potilaan lainaustietojen siirtämisen Serenaan.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Reklamaationhallinta -laajennus otettu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on ottanut käyttöönsä uuden Effector-laajennuksen, Reklamaationhallinnan. PPSHP käyttää Effector-järjestelmää apuvälinepalveluiden, lääkintälaitehuollon sekä julkisen kilpailutuksen sähköisessä hallinnoinnissa, joten tästä näkökulmasta on saumatonta ja luontevaa hallinnoida myös reklamaatioita samassa järjestelmässä.

Reklamaationhallinta mahdollistaa kaiken reklamaatioon liittyvän kirjeenvaihdon tallentamisen samaan paikkaan Effectorissa, jotta tiedot ovat jälkikäteen helposti löydettävissä. Tarpeelliset tiedot reklamaatioista ovat nähtävissä myös muualla Effectorissa – esimerkiksi apuvälinekortilla voidaan näyttää huomautus keskeneräisestä reklamaatiosta. Reklamaatiotiedoista on myös mahdollista ajaa raportteja, ja haluttaessa reklamaatiot voidaan lähettää automaattisesti tiedoksi esimerkiksi hankintatoimistoon.

Reklamaation voi kohdistaa useisiin eri kohteisiin apuvälineestä kuntoutukseen. Lisäksi voidaan kirjata kokonaan avoin reklamaatio. Effector tarjoaa valmiin mallin tuottajalle lähetettävään lomakkeeseen, mutta tarvittaessa reklamaation voi jättää vain sisäisesti tiedoksi. Reklamaationhallinnan jatkokehityssuunnitelmissa on kytkeä toiminto Palse.fi-portaaliin, joka on palveluntuottajien ja asiakkaiden selainpohjainen asiointikanava.

Lisätietoja antavat:
Toni Tuuri, fysioterapeutti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 0400 719 396, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jussi Sulopuisto, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 352 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Jyväskylä kehittää valinnanvapauden tietojärjestelmäratkaisuja: sähköinen järjestelmä käyttöön hoitopaikan valintojen hallinnoinnissa

Jyväskylän kaupunki otti 15.1.2018 käyttöönsä osaksi Effectorin ja julkisen palse.fi -portaalin muodostamaa järjestelmäkokonaisuutta toteutetut laajennukset hoitopaikan valintojen tekoon ja hallintaan. Tammikuun puolivälin jälkeen lähes 250 alueen asukasta on ilmoittanut hoitopaikan valinnastaan sähköisesti palse.fi -portaalin kautta.

Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista (https://stm.fi/hoitopaikan-valinta). Hoitopaikan valintojen kerääminen ja hallinta tuottaa haasteita useissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, kun tiedon keräämisen ja ylläpitoon liittyvä prosessi on pirstaleinen.

Jyväskylän hyödyntämässä järjestelmäratkaisussa kansalainen asioi palse.fi -portaalissa. Asiakas löytää portaalista sisään kirjautumisen jälkeen omat tietonsa, hänelle myönnetyt päätökset (palvelusetelit ja maksusitoumukset) ja pystyy halutessaan ilmoittamaan hoitopaikan valintansa. Valintatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti Jyväskylän kaupungin käytössä olevaan Effector-järjestelmään, jossa tietoja hallinnoidaan. Effectorista tieto siirtyy integraation avulla edelleen Effica-potilastietojärjestelmään.

Effectorin puolella hoitopaikan valinnat voidaan huomioida osana kunnan tai sairaanhoitopiirin toimintaprosesseja. Kattavimmillaan tieto otetaan huomioon myös sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksessa.

Heräsikö kiinnostuksesi? Lisätietoja hyviksi koetuista käytännöistä ja asiakkaan valinnanvapauden sähköisistä tietojärjestelmäratkaisuista antavat:

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 0543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjanmaalla valmistaudutaan henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoon

Pohjanmaalla ollaan edetty henkilökohtaisen budjetin osalta käyttöönottovaiheeseen. Hyvässä vauhdissa olevaan hankkeeseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon toimet Närpiöstä, Pietarsaaresta ja Vaasasta.

Henkilökohtainen budjetti määritellään asiakkaan palvelutarpeen perusteella, eikä sillä hankittavia palveluja ole ennalta tarkkaan määritelty. Kohderyhmänä hankkeissa toimivat muun muassa jatkuvaa ja laaja-alaista hoitoa sekä tukea tarvitsevat henkilöt, kuten ikääntyneet palvelujen monikäyttäjät ja omaishoidontuen asiakkaat. Julkisten sote-organisaatioiden, yksityisten palveluntuottajien ja järjestelmätoimittajien yhteisenä pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaan mahdollisuuksia valita itse palvelunsa sekä helpottaa heidän arkeaan.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa henkilökohtaisia budjetteja myöntävälle taholle sujuvan ja yksityiskohtaisen henkilökohtaisten budjettien määritelmien ja päätösten tuottamisen. Palse.fi -portaalimme on asiakkaiden ja yksityistenpalvelun tuottajien käyttämä helppokäyttöinen selainpohjainen tiedotus-, raportointi- ja laskutuskanava. Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisu on pitkän linjan palvelusetelitoiminnan kehitystyön vuoksi hyvin soveltuva käyttöönotettavaksi henkilökohtaisen budjetin sähköisen hallinnan työvälineeksi.

Haluatko kuulla lisää Pohjanmaan kokeiluhankkeesta tai sitä tukevasta Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisusta?
Lisätietoja aiheesta antavat:
Pirjo Wadén, projektipäällikkö, henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla / STM
p. 040 481 3243, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Polycon on varautunut tulevaan EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Palse.fi -palvelun tietosuojaseloste on päivitetty tämän EU-tietosuojan kokonaisuudistuksen mukaiseksi. Lue lisää:

Tietosuojaseloste
Vahti-ohje

Effectorin Kanta-yhteensopivuus saavutettu ostopalveluvaltuutuksen osalta

Palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnan sekä asiakkaan valinnanvapauden sähköisen hallinnan mahdollistava Effector-tietojärjestelmä on alkuvuonna läpäissyt Kelan yhteistestauksen OSVA-lomakkeen tallentamisessa ja hyödyntämisessä Kanta-palveluissa. Täysi tuotantovalmius saavutettiin suunnitellussa aikataulussa viime viikolla, kun KPMG IT Sertifiointi Oy sertifioi järjestelmän THL:n määrittelemää ”Tietoturvavaatimukset A-luokkaan kuuluville järjestelmille ja järjestelmien käyttöympäristöille” -vaatimuskriteeristöä vasten.

OSVA-toimintojen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittynyttä manuaalista kirjaamista ja papereiden arkistointia sekä järjestäjän että tuottajan toiminnassa. Kansalainen hyötyy toiminnoista tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. Effector-järjestelmäkokonaisuuteen kuuluva https://palse.fi -portaali tarjoaa edelleen kansalaiselle oman käyttöliittymän, jonka kautta asiakkaat ja heidän puolesta-asioijansa voivat valita palveluntuottajan ja seurata palvelun toteutumista.

Sertifiointi antaa omalta osaltaan meille Polyconissa erinomaiset valmiudet tukea asiakkaitamme ja sote-uudistusta koskevaa kansallista valmistelutyötä, joka tulevina kuukausina konkretisoitunee muun muassa käynnistyvien valinnanvapauspilottien muodossa.

Lisätietoja:
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupunki aloitti yrityspalvelusetelipilotin Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella

Jyväskylän kaupunki alkaa myöntää yrityspalveluseteleitä kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille. Palvelusetelillä tuetaan yritysten kasvua, uudistumista sekä digitalisaation edistämistä. Yrityspalvelusetelitoimintaa hallinnoidaan sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla. Pilottijakson on tarkoitus kestää neljä kuukautta. Tämän jälkeen asiakasyrityksiltä ja palveluntuottajilta kerätään kokemuksia yrityspalvelusetelin toiminnasta ja tehdään päätös jatkosta.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu palvelujen ostamiseen yrityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kevään pilotin aikana yrityspalveluseteli myönnetään myynnin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä varten. Näitä ovat yrityksen nykyisen toiminnan uudistamista tukevat toimet sekä yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavat toimenpiteet. Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat arvoltaan 2 500 ja 5 000 euroa.

Palveluntuottajat hakeutuvat yrityspalvelusetelin tuottajiksi palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajan on hakemuksessaan tuotteistettava tarjoamansa palvelut vastaamaan yrityspalvelusetelin suuruutta. Palveluntuottajavalinta helpottuu, kun asiakasyrityksille on selkeästi näkyvissä kunkin palveluntuottajan tarjoamat palvelupaketit. Palveluntuottajien on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset kriteerit, jotta heidät voidaan hyväksyä yrityspalvelusetelin palveluntuottajiksi. Kriteerien täyttämisen tarkistamisessa hyödynnetään Effectorin Tilaajavastuu-integraatiota, jonka avulla palveluntuottajan tiedot haetaan automaattisesti Luotettava Kumppani -ohjelmasta.

Osa Jyväskylän kaupungin pilottijaksolle asetetuista odotuksista on jo täyttynyt: toiveena oli, että suhteellisen pienillä muutostöillä ja nopealla aikataululla olisi mahdollista ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa yrityspalvelusetelipilotin toteuttamisen. Lisäksi Jyväskylän kaupungin mukaan vaikuttaa siltä, että Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -portaali ovat myös riittävän helppokäyttöisiä, sillä ainakin palveluntuottajat ovat aktivoituneet rekisteröitymään ja hakemaan palveluntuottajaksi alusta lähtien aktiivisesti. Myös Effectorin Luotettava Kumppani -integraatiota pidetään kätevänä toiminnallisuutena, joka vähentää kaupungin hallinnollista työtä hakemusten käsittelyvaiheessa.

Muutoin pilotointijaksolta Jyväskylän kaupunki odottaa kasvuhakuisten yritysten löytävän itselleen sopivan palveluntuottajan ja palvelutuotteen. Tutkimusten mukaan yrityskehittämisen pullonkaulana pidetään usein puutteita myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Jyväskylän kaupunki toivookin, että yrityssetelipilotilla on oma vaikutuksensa yrityksen kasvun pullonkaulojen poistamiseksi ja uusien kehittämishankkeiden aktivoimiseksi.

Lisätietoja antavat:
Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Yrityspalvelut -yksikön esimies, Jyväskylän kaupunki
p. 050 365 0012, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valinnanvapauspilottien haku käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 8/2018 aktivoi maakuntapäättäjiä ja sote-valmistelutyössä mukana olevia julkaisuhetkellään tiistaina iltapäivällä. Valtionavustushakuun osallistumiseen liittyvää valmistelutyötä lähdetään ympäri Suomea määrätietoisesti viemään eteenpäin.

Näyttää selvältä, että kärkijoukoissa kannattaa pyrkiä olemaan, vaikka sen myötä on myös ensimmäisten joukossa pystyttävä ratkaisemaan uusiin toimintamalleihin liittyvät ongelmakohdat ja raivaamaan tietä kohti pitkäaikaisia toimivia ratkaisumalleja. Valinnanvapauspilottihanke on maakunnalle visionäärinen askel kohti sotea – ja toisaalta kaunistelematta aikapaineen alla elettävä sarja kasvukipuja.

Yhtenä merkittävänä haasteena, jonka valinnanvapauspilotin käynnistävä maakunta joutuu ratkaisemaan, on valinnanvapauden hallinnointiin hyödynnettävä ICT-arkkitehtuuri. Kansallisten palvelujen ollessa vasta rakenteilla on pilottihankkeen käynnistävän toimijan tarkasteltava valinnanvapauden ICT-kokonaisarkkitehtuuria hankkeen aikana kehittyvänä kokonaisuutena. Kriittistä on jo hankkeen käynnistysvaiheessa rakentaa pohja sellaiselle ICT-kokonaisarkkitehtuurille, joka mahdollistaa tiettyjen vastuualueiden vaiheittaisen ja hallitun siirtämisen järjestäjän omaan käyttöönsä hankkimilta toiminnanohjausjärjestelmiltä kansallisille palveluille.

Edellä kuvattua ajattelumallia sovelletaan muun muassa Keski-Suomessa, missä keväällä 2017 valinnanvapauskokeilunsa käynnistäneen Jyväskylän kaupungin ICT-ratkaisu rakentuu Effector-tietojärjestelmän ympärille. Effector-järjestelmää kehitetään sidosryhmäyhteistyössä määrätietoisesti osaksi kansallista valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuria viimeisimpinä kehitysaskeleina muun muassa integraatiot Suomi.fi -palvelualustaan ja Kansalliseen Terveysarkistoon (Kanta).

Effectorin kautta on sähköisesti hallinnoitavissa sekä suoran valinnan palveluihin että henkilökohtaiseen budjettiin ja asiakasseteleihin liittyvät prosessit.

Lisätietoja Effectorista asiakkaan valinnanvapauden toiminnanohjaustyökaluna antavat:
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.