Uutiset

KuntoApu käyttöön Vaasan sosiaali- ja terveystoimessa

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi on päättänyt ottaa KuntoApu-järjestelmän käyttöönsä.

KuntoApu-tietojärjestelmä kattaa monipuoliset toiminnot apuvälinevarastojen hallintaan, apuvälineiden lainaamiseen ja palauttamiseen, viivakooditeknologian hyödyntämiseen apuvälineiden merkitsemisessä ja hallinnassa, apuvälinehuolto- ja korjausprosessin hallintaan, apuväline- ja kuntoutusmaksusitoumusten sekä tilausten hallintaan, toimitusten ja laskujen kirjaamiseen sekä määrärahojen seurantaan.

Järjestelmällä voi tuottaa toimintaraportteja monesta eri näkökulmasta – lähtökohtaisesti kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat hyödynnettävissä raporteissa joko poiminnan ehtoina tai ryhmittelytekijöinä.

Vaasan soten apuvälinerekisteri ja lainaustoiminnot ovat olleet Pegasos-järjestelmässä, josta tiedot siirretään käyttöönottoa varten KuntoApuun. Maksusitoumukset eivät olleet erillisessä sähköisessä rekisterissä, joten maksusitoumushallintaan ja maksusitoumuksiin liittyvien laskujen hallintaan järjestelmä tuo erityisesti helpotusta.

KuntoApu-järjestelmän käyttöönotto tapahtuu kevään 2011 aikana.

KuntoApu

KuntoApu käyttöön Kuopion kaupungissa

Kuopion kaupunki ottaa KuntoApun käyttöön. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella on Istekki Oy:n hallinnoima alueellinen KuntoApu-tietojärjestelmä, jota käyttää jo ennestään KYS:n lisäksi seitsemän terveyskeskusta tai terveyskeskusyhtymää. PSSHP-alueen alueellisessa KuntoApu-järjestelmässä kukin toimija on itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Kuopion kaupunki liittyy nyt mukaan järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöönotto tapahtuu asteittain tammi-maaliskuussa 2011. Käyttöönoton yhteydessä Kuopion kaupungin apuväline- ja lainaustiedot siirretään Pegasos-järjestelmästä KuntoApuun.

KuntoApu

Kaksi uutta alueellista apuvälinekeskusta aloitti toimintansa

Kun KSSHP:n ja PPSHP:n alueelliset apuvälinekeskukset aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa, on Suomessa yhteensä 13 alueellista apuvälinekeskusta. Kumpaakin käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2010 aikana sopimalla yhteiset pelisäännöt, tekemällä konfiguroinnit KuntoApuun, siirtämällä tiedot käytöstä poistuvista järjestelmistä sekä kouluttamalla käyttäjiä.

Kaikkien 13 Suomen alueellisten apuvälinekeskusten järjestelmänä on KuntoApu.

KuntoApu

KuntoApu-järjestelmän kilpailutusten hallintaohjelmisto käyttöön myös Itä-Savossa

Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP) on ottanut käyttöön KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmiston. Ohjelmisto mahdollistaa koko tarjousprosessin hallinnan yhdellä järjestelmällä, sisältäen tarjousten vertailun sekä pisteytyksen, käsittelyn ohjatulla ja hallitulla tavalla.

Tarjouspyyntöosio on käytössä myös kuudessa muussa sairaanhoitopiirissä hankintojen kilpailutuksissa. Ohjelmisto avulla asiakkaat saavat vähennettyä turhia rutiineja, leikattua merkittävästi tarjouspyyntöihin kuluvaa aikaa ja minimoitua virheiden mahdollisuutta kilpailutuksissa.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.

Effector-järjestelmä sähköistää julkiset hankinnat ja kilpailutukset

Polycon lanseeraa uuden Effector -järjestelmän julkisten hankintojen ja kilpailutusten hallintaan. Effector pohjautuu terveydenhuoltoalan de facto - standardiksi muodostuneeseen KuntoApu-järjestelmään, jota on käytetty hankinnoissa ja kilpailutuksissa vuodesta 2007 lähtien.

Effector on yhdessä julkisen sektorin hankintaorganisaatioiden kanssa kehitetty hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä. Tavoitteena on ollut kehittää laajasti kattava ja joustava hankintajärjestelmä, joka tuo hankintayksikölle merkittäviä kustannussäästöjä ja vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen. Tavoitteeseen on päästy syvällisellä julkisen hankinnan tarveanalyysillä, helppokäyttöisellä järjestelmällä ja asiantuntevalla ripeällä asiakastuella. Effector-järjestelmän etu on kaikkien tuotteiden ja palveluiden kilpailuttaminen ja hankkiminen yhdellä tietojärjestelmällä. Kattava tietojärjestelmä varmistaa myös hankintalain noudattamisen, kilpailutuksen tasapuolisuuden ja prosessin läpinäkyvyyden.

"Hankintalaki asettaa tiukat vaatimukset kilpailuttamiselle. Ilman prosessin jokaista vaihetta ohjaavaa tietojärjestelmää voi olla vaikeaa ja työlästä täyttää vaatimuksia. Jo pieni huolimattomuusvirhe saattaa johtaa siihen, että hävinnyt tarjoaja kokee tulleensa syrjityksi. Effector-järjestelmä on luotu kovaan ammattikäyttöön: Järjestelmä huomioi lain vaatimukset ja pienentää virheiden mahdollisuutta kilpailutuksissa" kertoo toimitusjohtaja Leif Esselström.

"Haluan vielä kiittää kaikkia hankintaorganisaatioita, joilta olemme saaneet arvokkaita ideoita ohjelmiston kehittämisessä. Tiivis yhteistyö hankintaorganisaatioiden kanssa on auttanut ratkaisemaan hankintojen haasteet ja luomaan toimiva hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä", päättää Esselström.

Perehdy hyötyihin ja ota yhteyttä!

Uusi apuvälineluokitus käytössä jo 10 sairaanhoitopiirissä

Uusi kansallinen apuvälineluokitus hyväksyttiin koodistopalvelimen johtoryhmässä 1.2.2010, minkä jälkeen alkoivat valmistelut uuden apuvälineluokituksen käyttöön päivittämiseksi KuntoApu-järjestelmään.

Huhtikuun 2010 lopussa luokitus päivitettiin käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteiseen KuntoApu-järjestelmään. Päivitystyö on jatkunut kevään ja syksyn mittaan, ja uusi apuvälineluokitus on käytössä jo kymmenessä sairaanhoitopiirissä, kun päivitykset tehtiin tällä viikolla myös Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä.

Päivitykset jatkuvat loppusyksyn aikana. Tavoitteena on, että kaikki KuntoApu-järjestelmää käyttävät sairaanhoitopiirit saavat yhdenmukaisen ja ajantasaisen apuvälineluokituksen käyttöön vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä.

KuntoApu

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri valitsi kilpailutuksiin Effector-järjestelmän

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) on valinnut Effectorin uudeksi kilpailutusjärjestelmäkseen. EPSHP:n materiaalipäällikkö Helena Junnan mielestä ”Effector on selvä edistysaskel aikaisempaan kilpailutusjärjestelmään. Se tarjoaa uusia hyötyjä, säästää kilpailuttamiseen käytettävää aikaa ja tehostaa resurssiemme käyttöä.”

”Olemme innoissamme uudesta kilpailutusohjelmistosta. Erityisesti rutiinien väheneminen varsinkin vertailu- ja hankintapäätösvaiheissa säästää selvästi aikaa ja pienentää virheiden mahdollisuutta. Yhteistyökumppanina Polycon on joustava ja osaava sekä ymmärtää asiakkaan tarpeet ja paneutuu niihin huolella, ” päättää Junna.

Polyconin toimitusjohtaja Leif Esselström on ilahtunut asiakkuudesta. ”Polycon kiittää EPSHP:ta hyvistä ideoista järjestelmän kehittämisessä. Julkisella sektorilla on polttava tarve vähentää turhaa rutiinityötä ja tässä kilpailutusprosessia nopeuttava ohjelmisto, jolla saadaan leikattua kustannuksia, mitä parhain työkalu. Vastaamme tähän haasteeseen. Kerromme ja näytämme mielellämme hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien konkreettisista hyödyistä asiasta kiinnostuneille.”

Joko olet tutustunut Effectoriin? Tutustu hyötyihin ja ota ne käyttöön!

Pohjois-Pohjanmaan alueelle alueellinen KuntoApu-järjestelmä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on tilannut alueellisen laajennuspaketin KuntoApu-apuvälinejärjestelmään.

KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuoden 2003 alusta. Sittemmin käyttö laajennettiin Oulaskankaan sairaalaan vuonna 2006.

Pitkään valmistelussa ollut hanke alueellisen apuvälinekeskuksen perustamiseksi, on nyt päässyt vaiheeseen, että alueellisen apuvälinekeskuksen perustamispäätös on tehty ja kymmenen Oulun lähiympäristön terveyskeskusta on päättänyt liittyä siihen mukaan. Apuvälinekeskus palvelee joustavasti ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikkia apuvälinepalveluita tarvitsevia asiakkaita.

Edellytys alueellisen apuvälinetoiminnan käynnistämiseksi on ollut PPSHP:n KuntoApu –apuvälinejärjestelmän laajentaminen alueelliseen käyttöön.

PPSHP:n alueellinen apuvälinekeskus aloittaa toimintansa 1.1.2011.

KuntoApu

Uusi apuvälineluokitus käyttöön

Kaikki KuntoApu-järjestelmää käyttävät sairaanhoitopiirit käyttävät tällä hetkellä vuoden 1998 apuvälineluokitusta, johon kukin sairaanhoitopiiri on tehnyt tarvitsemansa lisäykset.

Apuvälineluokitustyöryhmän valmistelema uusi apuvälineluokitus kansallisine sovelluksineen on hyväksytty käyttöönotettavaksi koodistopalvelun johtoryhmässä 1.2.2010.

KuntoApu-järjestelmään on valmistunut toimintoja uuden luokituksen käyttöönottamiseksi ja olemassa olevien apuvälineiden ja apuvälinetapahtumien konversoimiseksi uuden apuvälineluokituksen mukaisesti.

Uusi apuvälineluokitus otetaan kansallisesti käyttöön siten, että VSSHP ja SATSHP pilotoivat luokituksen käyttöönottoa. VSSHP:n ja SATSHP:n KuntoApu-järjestelmään uusi luokitus otetaan käyttöön viikolla 17/2010. Muut KuntoApua käyttävät sairaanhoitopiirit siirtyvät uuden luokituksen käyttöön asteittan vuoden 2010 aikana tai viimeistään vuoden 2011 alussa. Jatkossa valtakunnallisesti tulee olemaan käytössä yhteneväinen apuvälineluokitus.

Tulevaisuudessa on tarkoitus ajaa luokituksen tulevat päivitykset automatisoidusti KuntoApuun.

KuntoApu

Keski-Suomeen alueellinen KuntoApu-järjestelmä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tilannut kattavan alueellisen laajennuspaketin KuntoApu-järjestelmäänsä.

KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön Keski-Suomen keskussairaalassa alkuvuonna 2008. Järjestelmän hankintaa kilpailutettaessa yhtenä vähimmäisvaatimuksena oli, että valittava järjestelmä tulee olla laajennettavissa alueelliseen käyttöön.

KSSHP:n AVEK-projektin tavoitteena on perustaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alueellinen apuvälinekeskus, joka palvelee joustavasti ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti apuvälinepalveluita tarvitsevia asiakkaita. Apuvälinepalveluita organisoivat alueen terveyskeskukset ja erikoissairaanhoidon useat erikoisalat.

KuntoApu –järjestelmän laajentuminen alueelliseksi, kaikkien Keski-Suomen terveyskeskusten käyttöön on edellytys alueelliselle apuvälinetoiminnalle.

Alueellinen apuvälinekeskus tulee aloittamaan toimintansa 1.1.2011.

KuntoApu