Uutiset

Pohjois-Pohjanmaan alueelle alueellinen KuntoApu-järjestelmä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on tilannut alueellisen laajennuspaketin KuntoApu-apuvälinejärjestelmään.

KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuoden 2003 alusta. Sittemmin käyttö laajennettiin Oulaskankaan sairaalaan vuonna 2006.

Pitkään valmistelussa ollut hanke alueellisen apuvälinekeskuksen perustamiseksi, on nyt päässyt vaiheeseen, että alueellisen apuvälinekeskuksen perustamispäätös on tehty ja kymmenen Oulun lähiympäristön terveyskeskusta on päättänyt liittyä siihen mukaan. Apuvälinekeskus palvelee joustavasti ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikkia apuvälinepalveluita tarvitsevia asiakkaita.

Edellytys alueellisen apuvälinetoiminnan käynnistämiseksi on ollut PPSHP:n KuntoApu –apuvälinejärjestelmän laajentaminen alueelliseen käyttöön.

PPSHP:n alueellinen apuvälinekeskus aloittaa toimintansa 1.1.2011.

KuntoApu

Uusi apuvälineluokitus käyttöön

Kaikki KuntoApu-järjestelmää käyttävät sairaanhoitopiirit käyttävät tällä hetkellä vuoden 1998 apuvälineluokitusta, johon kukin sairaanhoitopiiri on tehnyt tarvitsemansa lisäykset.

Apuvälineluokitustyöryhmän valmistelema uusi apuvälineluokitus kansallisine sovelluksineen on hyväksytty käyttöönotettavaksi koodistopalvelun johtoryhmässä 1.2.2010.

KuntoApu-järjestelmään on valmistunut toimintoja uuden luokituksen käyttöönottamiseksi ja olemassa olevien apuvälineiden ja apuvälinetapahtumien konversoimiseksi uuden apuvälineluokituksen mukaisesti.

Uusi apuvälineluokitus otetaan kansallisesti käyttöön siten, että VSSHP ja SATSHP pilotoivat luokituksen käyttöönottoa. VSSHP:n ja SATSHP:n KuntoApu-järjestelmään uusi luokitus otetaan käyttöön viikolla 17/2010. Muut KuntoApua käyttävät sairaanhoitopiirit siirtyvät uuden luokituksen käyttöön asteittan vuoden 2010 aikana tai viimeistään vuoden 2011 alussa. Jatkossa valtakunnallisesti tulee olemaan käytössä yhteneväinen apuvälineluokitus.

Tulevaisuudessa on tarkoitus ajaa luokituksen tulevat päivitykset automatisoidusti KuntoApuun.

KuntoApu

Keski-Suomeen alueellinen KuntoApu-järjestelmä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tilannut kattavan alueellisen laajennuspaketin KuntoApu-järjestelmäänsä.

KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön Keski-Suomen keskussairaalassa alkuvuonna 2008. Järjestelmän hankintaa kilpailutettaessa yhtenä vähimmäisvaatimuksena oli, että valittava järjestelmä tulee olla laajennettavissa alueelliseen käyttöön.

KSSHP:n AVEK-projektin tavoitteena on perustaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alueellinen apuvälinekeskus, joka palvelee joustavasti ja yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti apuvälinepalveluita tarvitsevia asiakkaita. Apuvälinepalveluita organisoivat alueen terveyskeskukset ja erikoissairaanhoidon useat erikoisalat.

KuntoApu –järjestelmän laajentuminen alueelliseksi, kaikkien Keski-Suomen terveyskeskusten käyttöön on edellytys alueelliselle apuvälinetoiminnalle.

Alueellinen apuvälinekeskus tulee aloittamaan toimintansa 1.1.2011.

KuntoApu

Polycon lehdistössä

Forum för ekonomi och teknik -lehdessä on vuonna 2010 yrittäjyyttä käsittelevä artikkelisarja. Tammikuun lehdessä on Sammon puheenjohtaja Björn Wahlroosin haastattelu aiheena Suomen kilpailukyky.

Helmikuun lehdessä on Polyconin perustajaosakas Kaj Arnön, Polyconin nykyinen pääosakas ja toimitusjohtaja Leif Esselströmin sekä Ralf Wahlstenin yrittäjyyden haasteita käsittelevä yhteishaastattelu.

Haastattelu on luettavissa ruotsiksi Forum för ekonomi och teknik -lehdestä.

Forum för ekonomi och teknik

KuntoApu - Basware IP -liittymä käyttöön Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Syksyn 2009 aikana rakennettu KuntoAvun ja Basware IP -järjestelmän välinen liittymä otettiin käyttöön Eksote-piirissä vuoden alussa.

Liittymä siirtää KuntoApu-järjestelmässä hallinnoitavat maksusitoumus-, tilaus- ja toimitustiedot automaattisesti IP - laskujen sähköiseen hallintajärjestelmään, jolloin tiedot ovat hyödynnettävissä laskujen tarkistuksessa ja käsittelyssä. Laskut kohdistetaan maksusitoumuksiin ja tilauksiin, minkä jälkeen laskun tiedot siirtyvät sähköisesti KuntoApuun. Näin ollen laskutietoja ei tarvitse tallentaa erikseen KuntoApuun.

Liittymä tulee sekä tehostamaan laskujen maksuperusteiden tarkistamista että poistamaan laskutietojen tuplatallennustyön.

Liittymän käyttöönoton yhteydessä kaikki 1.1.2009 lähtien tallennetut maksusitoumukset ja tilaukset siirrettiin kerta-ajona IP-järjestelmään, minkä ansiosta saapuvat apuvälinelaskut ovat heti kohdistettavissa tilaukseensa.

KuntoApu

KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmisto käyttöön myös Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tilannut KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmiston. Ohjelmisto mahdollistaa tarjouspyyntökierroksen, sisältäen tarjousten vertailun sekä pisteytyksen, käsittelyn ohjatulla ja hallitulla tavalla.

Tarjouspyyntöosio otetaan käyttöön välittömästi ja sen avulla on tarkoitus hoitaa mm. ERVA-alueen yhteiskilpailutukset, joiden valmistelutyöt alkavat kahden viikon päästä.

Toimitukseen sisältyy lisäksi toimintoja, joiden avulla voidaan jakaa kilpailutuksessa syntynyt kausisopimusaineisto ERVA-alueen sairaanhoitopiirien välillä.

KYS-ERVA-alueelle kuuluu Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

KuntoApu