Uutiset

Alueellisella palvelusetelisääntökirjalla merkittäviä prosessihyötyjä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Kuopion yliopistollinen sairaala otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidun sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttöönsä tammikuussa 2015. Sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa edeltävänä syksynä KYS:ssa työstettiin palvelusetelin sääntökirja ja luotiin tekniset valmiudet palvelusetelin myöntämistä varten. Valmistelutöiden jälkeen, alkuvuonna 2015 yksityisille palveluntuottajille avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, mahdollisuus hakeutua mukaan peruukkipalvelun tuottajiksi. Tähän mennessä mukaan toimintaan on hyväksytty yhteensä 16 yksityistä palveluntuottajaa.

Keväällä 2015 sähköisen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni, kun Kuopion kaupunki liittyi ensimmäisenä organisaationa KYS:ssa alkuvuonna 2015 julkaistuun peruukkipalvelusetelin sääntökirjaan. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin Kuopion kaupungissa maaliskuussa.

Alkusyksyllä sähköinen peruukkipalvelusetelin käyttö laajeni edelleen Varkauden kaupungin aloittaessa palveluseteleiden myöntämisen. Sähköisen palvelusetelin käyttöönotot sujuivat Kuopiossa ja Varkaudessa mutkattomasti ja palveluseteleiden myöntäminen päästiin aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun kaupungit olivat tehneet päätökset palvelusetelin käyttöönotosta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä olevaan sääntökirjaan liittyminen on keventänyt merkittävästi sähköisen palvelusetelin käyttöönottoprosessia alueen muissa organisaatioissa; sääntökirjan laadinnassa ja palveluntuottajahaun järjestämisessä on vältytty kokonaan alueen organisaatioiden päällekkäiseltä työltä ja tätä kautta säästetty merkittävästi aikaa. KYS hoitaa jatkossakin keskitetysti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin peruukkipalvelun sääntökirjan ylläpidon, palveluntuottajien hakemusten ja niihin tehtävien muutosten käsittelyn sekä muut yleiset palveluseteliprosessin hallintaan liittyvät työt.

Alueen organisaatioiden yhteinen sääntökirja tuo hyötyjä myös palveluntuottajille. Palveluntuottajat toimittavat palveluseteliä hallinnoivalle organisaatiolle palvelusetelitoimintaa varten laaditun hakemuksen ja pystyvät hakemuksen hyväksymisen jälkeen tarjoamaan palveluita kaikkien sääntökirjassa mukana olevien organisaatioiden palveluseteliasiakkaille.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Mobile tukemaan kotiin tuotettavia apuvälinepalveluita

Polyconille on esitetty toiveita Effectorin mobiiliversiosta, sillä mahdollisuus tiettyjen tietojen selaamiseen ja toimintojen suorittamiseen työpisteen ulkopuolella, lähinnä potilaiden kotona, sujuvoittaisi huomattavasti apuvälinepalveluita.

Polycon on sopinut yhteisprojektin käynnistämisestä Aalto-yliopiston kanssa. Aalto yliopiston opiskelijoista koostuva ohjelmistotuotannon projektityöryhmä lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan Effector Mobile -sovellusta Polyconin määrittelyjen pohjalta. Effector Mobile tulee mahdollistamaan Effectorin etäkäytön älypuhelimella tai tabletilla ja tuo näin toivottua joustavuutta ohjelmiston päivittäiseen käyttöön.

Mahdollisuus käyttää Effectoria asiakkaan kotona tuo merkittävästi lisäarvoa Effector-käyttäjille. Mobiilisovelluksen avulla Effector-käyttäjä pääsee tarkastelemaan asiakkaan tietoja, muun muassa listaamaan asiakkaan käytössä olevat apuvälineet sekä selaamaan päätöshistoriaa ja apuvälineiden huoltohistoriaa. Samoin apuvälineen laina-ajan jatkaminen, palautus tai kadonneeksi merkitseminen sekä mahdollisten työ- tai kuljetusmääräyksen tekeminen onnistuu heti tarpeen noustessa esiin asiakaspalvelutilanteessa.

Kuljetusmääräysten selaaminen, valitseminen ja kuittaaminen sekä työmääräysten selaaminen mobiilisovelluksella helpottaa myös logistiikan ja huoltohenkilöstön työtä. Lisäksi inventaariota tehdessä varaston apuvälineet saadaan listattua ja kuitattua sekä poikkeustapaukset käsiteltyä kätevästi mobiilisovelluksen avulla.

Projektityöryhmän kehittämä Effector Mobile -sovelluksen prototyyppi tullaan esittelemään kevään 2016 Effector-pääkäyttäjäpäivillä Lappeenrannassa.

Effector tukee toimintamallin muutosta PKSSK:ssa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä parannettiin maaliskuussa 2015 asiakaslähtöistä apuvälinepalvelua siten, että ne keskussairaalan vuodeosastoilta kotiutuvat potilaat, joiden turvallinen kotiutuminen edellyttää apuvälineen saamista lainaan, saavat tarvittavat apuvälineet lainaan suoraan keskussairaalasta, eikä niitä tarvitse enää hakea omasta terveyskeskuksesta. Potilaan apuvälineprosessin seuranta siirtyy pääsääntöisesti kotikunnan terveyskeskuksen terapeuteille. Tieto seurannan tarpeesta lähetetään terveyskeskukseen sairauskertomuksen viestillä. Apuvälineen lainaava terapeutti ohjeistaa, tuleeko asiakkaan palauttaa apuväline omaan terveyskeskukseensa vai kontrollikäynnillä sairaalaan.

Apuvälineen lainaukselle Effectoriin kirjataan nyt sekä keskussairaalan lainaksi antava paikka että palautuspaikka. Nämä tiedot kirjautuvat myös lainauksesta tulostettavalle lainaussopimukselle, jotta asiakas tietää ottaa oikeaan paikkaan yhteyttä, jos hänellä on apuvälineeseen tai sen käyttöön liittyvää kysyttävää, esimerkiksi apuvälineiden laina-ajan jatkamiseen tai huoltoon liittyen. Kussakin terveyskeskuksessa voidaan myös seurata Effectorista ajantasaisesti, kenelle ja mitä apuvälineitä keskussairaalasta on tällä uudella käytännöllä lainattu siten, että apuvälineiden palautuspaikka on kyseinen terveyskeskus.

Apuvälineiden lainauksen kirjausta kevennettiin samalla siten, että sekä määräaikaiset että toistaiseksi lainaan annettavien apuvälineiden lainaukset kirjataan nyt lainaustoiminnon kautta Effectoriin. Ennen toistaiseksi lainaan annettavien apuvälineiden lainaukset kirjattiin apuvälinepäätökselle, mutta nyt apuvälinepäätöstä käytetään ainoastaan palveluntuottajalta kokeilukäytössä olevien apuvälineiden lainauksen kirjaukseen ja mahdolliseen hankintaan. Lisäksi alueella luovuttiin edellä mainittujen lainaussopimusten allekirjoituskäytännöstä.

Apuvälinekeskuksen palvelupäällikkö Merja Kosonen kommentoi muutosta seuraavasti:
"Uudella toimintamallilla toimimisesta on tullut vain positiivista palautetta eri tahoilta. Toimintamallin toteuttaminen vaati myös muutoksia Effectorin sisältöön ja toimintatapaan. Me kerroimme Polyconille tarpeemme, he kertoivat ohjelman mahdollisuudet ja saumattomassa yhteistyössä suunnittelimme lopulliset ratkaisut."

Lisätietoja:
Merja Kosonen, palvelupäällikkö, Apuvälinekeskus, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelut ky.
p. 013 171 2911, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HUS:n kaihileikkausasiakkaat erittäin tyytyväisiä sähköiseen palveluseteliin ja sillä saamaansa hoitoon

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin käyttöönsä tammikuussa. Syyskuun loppuun mennessä sähköisiä palveluseteleitä oli lähetetty jo noin 4.200 kappaletta. Aiheesta uutisoi alkusyksyllä HUS:n yhteisölehti Husari 4/2015 otsikolla "Kaihileikkaukseen ilman paperinivaskaa - Sähköinen kaihipalvelusetelijärjestelmä turvaa potilaan tietojen kulun HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä".

"Potilaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä sähköiseen palvelusetelijärjestelmään, sekä saamaansa palveluun että tiedonsaantiin HUS:sta", toteaa silmätautien klinikan osastonhoitaja Anne Kauppinen (Husari 4/2015). Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta kerätty asiakaspalaute vahvistaa väitteen; palveluntuottajien saaman asiakaspalautteen keskiarvo on 4,8 (asteikko 0-5). Asiakkaiden tyytyväisyys eri palveluntuottajiin välittyy nyt erityisen selkeästi myös HUS:n uusille palveluseteliasiakkaille, kun kaihileikkauksessa jo olleiden palveluseteliasiakkaiden asiakastyytyväisyyden keskiarvot ovat palveluntuottajakohtaisesti nähtävillä HUS:n palveluntuottajaluetteloissa.

Kuten HUS:n esimerkki osoittaa, yksityisten palveluntuottajien tarjoaman palvelun subjektiivisesti koetun laadun tarkkailu muun muassa asiakastyytyväisyyttä seuraamalla onnistuu kätevästi Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Samalla järjestelmä mahdollistaa kerätyn asiakaspalautteen tarjoamisen uusille asiakkaille yhtenä palveluntuottajan valintaa ohjaavana kriteerinä. Tämä puolestaan parhaimmillaan johtaa palvelun laatutekijöiden parempaan huomioimiseen yksityisten tuottajien omassa palvelutuotannossa.

Asiakaspalautteen kerääminen on sähköistä palveluseteliä myöntävän organisaation näkökulmasta vaivaton prosessi; järjestelmä lähettää automaattisesti palvelusetelillä palvelua saaneille asiakkaille kunnan tai kuntayhtymän laatimat asiakaspalautekyselylomakkeet tai kehotteet palautteen antamiseen sähköisesti. HUS:n kaihileikkauksen palveluseteliasiakkaat saavat Effector Palvelusetelit -järjestelmän lähettämän asiakaspalautelomakkeen postitse kotiinsa leikkauksen jälkeen. Asiakas tai hänen lähiomaisensa voi täyttää vastauslomakkeen sähköisesti palveluseteliportaalissa tai vaihtoehtoisesti palauttaa täytetyn paperilomakkeen vastauskuoreessa.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kokkolan terveyskeskus aloitti Effectorin käytön

Kokkolan terveyskeskus, joka palvelee Kokkolan ja Kruunupyyn kuntien asukkaita, aloitti Effectorin käytön apuvälinepalveluiden hallinnassa 7.9.2015. Tämän jälkeen kaikki Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (KPSHP) terveyskeskukset ja keskussairaala käyttävät järjestelmää. Käyttöönottoa valmistelevat työt tehtiin hyvässä yhteistyössä kesän aikana. Aiemmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline- ja kuntoutustiedot tuotiin Effectoriin Efficasta.

Yhteisessä järjestelmässä otettiin uutena toiminnallisuutena yksilöimättömien apuvälineiden käsittely massana, jolloin esimerkiksi jokaista kyynärsauvaa ei tarvitse yksilöidä järjestelmässä.

Effector palvelee terveyskeskuksen asiakkaita molemmilla Suomen virallisilla kielillä, koska suurin osa Kruunupyyn asukkaista on ruotsinkielisiä. Kun asiakkaan äidinkieleksi on merkitty ruotsi, päätösten ja lainaussopimuksen lomakkeet tulostuvat hänelle automaattisesti hänen omalla äidinkielellään.

Kokkolan terveyskeskuksen apuvälinelainaamo sijaitsee keskussairaalan apuvälineyksikön yhteydessä, joten on luontevaa, että nyt myös käytettävä tietojärjestelmä on sama.

Jouni Kauppinen, Kokkolan terveyskeskuksen osastonhoitaja, kertoo:
"Käyttöönotto meni mielestämme joustavasti ja kysymyksiimme olemme saaneet vastaukset nopeasti. Effector vaikuttaa varsinkin päivittäisen apuvälinelainauksen ja -palautuksen osalta toimivan erittäin hyvin ja on selvä parannus edelliseen ohjelmaan."

Lisätietoja:
Jouni Kauppinen, osastonhoitaja, Kokkolan terveyskeskus
p. 044 730 7635, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Hillevi Kopsala, terveyskeskusavustaja, Kokkolan terveyskeskus
p. 040 806 5599, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä poisti papereiden lähettämisen sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan väliltä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden myöntämisen 16.1.2015. Palveluseteleitä on tähän mennessä myönnetty yli 4 000 kappaletta.

HUS:n yhteisölehti Husari uutisoi kaihisetelin sähköistämisestä puolen vuoden käyttökokemusten perusteella. Artikkelin mukaan erityisesti tiedon siirtyminen HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä on parantunut palvelusetelin sähköistämisen myötä. Aiemmin lähetteen ja taustatietojen toimittaminen palveluntuottajalle oli potilaan vastuulla ja harmillisen usein paperinippu unohtui kotiin vaikeuttaen palveluseteliprosessia. (Husari 4/2015)

Sähköisen järjestelmän myötä lähetetiedot välittyvät palveluntuottajalle palveluseteliportaalin https://hus.palse.fi kautta heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin käyttöönsä. Asiakkaan tarvitsee ainoastaan ilmoittaa valitsemalleen palveluntuottajalle palvelusetelin numero ja palveluntuottajan varmennekoodi aikaa varatessaan. Palveluntuottajat puolestaan kirjaavat toteutuneen kaihileikkauksen tiedot HUS:n määrittelemään rakenteiseen hoitopalautelomakkeeseen, joka välittyy sähköisesti sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään.

Suunnitelmia paperittomaan sairaalaan pyrkimisestä on kuulunut useasta sairaanhoitopiiristä. Effector Palvelusetelit -järjestelmä tukee paperitonta toimintaa mahdollistaen lähetteiden ja hoitopalautteiden sähköisen siirron sekä niiden arkistoimisen asiakkaan tietoihin.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ylä-Savon SOTEssa on otettu käyttöön maksusitoumusten ja laskujen integraatio

Ylä-Savon SOTE on tehostanut ostolaskujen käsittelyprosessiaan ottamalla käyttöönsä Effectorin ja Rondo-järjestelmän välisen liittymän. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on ollut samainen Rondo-liittymä käytössä jo vuodesta 2008, mutta nyt Ylä-Savon SOTE on ensimmäisenä perusterveydenhuollon yksikkönä automatisoinut laskujen käsittelynsä. Alueellisen Effector-ympäristön sairaanhoitopiirin tapahtumat siis integroituvat heidän Rondoonsa, samalla kun Ylä-Savon SOTEn toimintaan kuuluvat tapahtumat integroituvat Ylä-Savon SOTEn Rondoon.

Liittymässä apuväline- ja kuntoutusmaksusitoumukset siirtyvät Effectorista Rondoon. Lasku käsitellään Rondossa kohdistamalla siellä laskun rivit Effectorista tulleisiin maksusitoumusriveihin. Lopuksi laskun rivitiedot siirtyvät takaisin Effectoriin, jossa ne löytyvät maksusitoumuksen takaa sekä näkyvät raportoinnissa ja muualla kuten muutkin laskut. "Raportointityökalu toimii ja antaa luotettavaa informaatiota", sanoo projektivastaava Manu Leppikangas Ylä-Savon SOTEsta. Hän toteaakin, että puolen vuoden käyttökokemuksen perusteella on voitu havaita laskujen käsittelyprosessin nopeutuneen ja manuaalisen tietojen syötön vähentyneen.

Lisätietoja:
Manu Leppikangas, kuntoutuspalveluiden esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
p. 0400 144 508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Polycon osallistui Kuntamarkkinoille

Polycon oli perinteisesti mukana Helsingin Kuntatalolla 9.-10.9.2015 järjestetyillä Kuntamarkkinoilla.

Kiitämme kaikkia osastollamme käyneitä sekä tietoiskujen kuulijoita!

Suosittelemme myös tutustumaan Polyconin kehitysjohtaja Niina Uolamon palvelusetelijärjestelmää käsitteleviin kirjoituksiin Sähköisellä palvelusetelijärjestelmällä laatua ja mielekkyyttä palveluseteliprosesseihin sekä Joustavuus sähköisen palvelusetelijärjestelmän keskeisenä vaatimuksena Kuntamarkkinoiden blogisivulla.

Effectorin sähköisellä palvelusetelillä lähetteet ja hoitopalautteet liikkuvat luontevasti osana palveluseteliprosessia

Palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt kunnissa tasaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana; tällä hetkellä kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tarjoaa kuntalaisilleen palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten päivähoidon palvelujen hankintaan (Kuntaliitto tiedottaa 21.8.2015). Sen lisäksi, että palveluseteleiden käyttö laskee kustannuksia ostopalveluihin verrattuna (Case KHSHP), vähentää sähköinen palvelusetelijärjestelmä palveluseteleiden käsittelyyn kuluvaa aikaa (Case Eksote).

Palveluseteliprosessin sujuvuuden kannalta erityisen kriittistä on prosessissa tarvittavien tietojen ajantasainen välittyminen osapuolten välillä. Helsingin Sanomien mukaan potilaat saattavat kokea palvelusetelin käyttöä kankeaksi byrokratian vuoksi, sillä potilas joutuu pahimmillaan itse huolehtimaan esimerkiksi lähetteen saamisesta palveluntuottajalle (www.hs.fi/kotimaa/a1441508152698).

Effector Palvelusetelit -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa palveluseteliprosessin hallintaa automatisoimalla prosessin kannalta merkittävät manuaaliset työvaiheet. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän avulla potilaan lähetetiedot välitetään palvelusetelin myöntävältä organisaatiolta palveluntuottajalle sähköisesti niin, että tiedot ovat käytettävissä heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin. Lähetetietojen metsästäminen ei näin jää potilaan vastuulle, vaan hoituu automaattisesti luontevana osana prosessia järjestelmän kautta.

Vastaavasti palvelutapahtumat ja palveluntuottajan antama hoitopalaute välittyvät reaaliaikaisesti palvelusetelin myöntäneelle kunnalle tai sairaanhoitopiirille. Hoitopalautteen antamista voidaan ohjata palvelusetelin myöntävän kunnan tarpeiden mukaan rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla. Hoitopalautteen antaminen voidaan asettaa palveluntuottajan laskutuksen edellytykseksi. Näin varmistutaan siitä, että palaute on tarkoituksenmukaista ja ajantasaisesti käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Hoitopalaute voidaan automaattisesti välittää Effectorista edelleen potilastietojärjestelmään, esim. Efficaan tai Uranukseen.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni Eksotessa

Eksote otti kuluneen kesän aikana käyttöönsä henkilökohtaisen avun ja tehostetun kotiutuksen sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat kesäkuusta asti voineet hakeutua mukaan palveluntuottajaksi näihin palveluihin palveluseteliportaalissa osoitteessa https://palse.eksote.fi.

Henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi on hyväksytty jo yhteensä 20 yksityistä palveluntuottajaa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin henkilökohtaisen avun asiakkaille heinäkuussa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää asiakkaan tilapäiseen tai pidempiaikaiseen palveluntarpeeseen. Palvelusetelin saanut asiakas saa käyttöönsä kuukausittain tai viikoittain palvelutarpeensa mukaan määräytyvän tuntimäärän myönnettävää palvelua. Käytettävissä olevaa tuntisaldoa asiakas pystyy seuraamaan palveluseteliportaalissa ja kuukausittain kotiinsa saaman palvelukuitin kautta. Palvelukuitti toimii myös palveluntuottajan kirjausten varmentajana.

Tehostetun kotiutuksen palveluseteli voidaan puolestaan myöntää hoidontarpeen mukaan yli 18-vuotiaalle sairaalasta tai poliklinikalta kotiutuvalle tai kotiutuneelle asiakkaalle. Palveluseteliin suunnitellaan asiakkaalle hänen tarvitsemansa kuntouttava hoiva ja/tai hoito. Hoitosuunnitelma välitetään järjestelmän kautta asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle sähköisesti. Asiakas valitsee yhdessä palvelusetelin myöntäneen kotiutushoitajan kanssa palveluntuottajan Eksoten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Tähän mennessä toimintaan on hyväksytty mukaan yhteensä yhdeksän palveluntuottajaa viiden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Lisätietoja Eksoten sähköisistä palveluseteleistä on luettavissa palveluseteliportaalissa (https://palse.eksote.fi) ja Eksoten kotisivuilla (www.eksote.fi).

Lisätietoja:
Sanna Lavikka, palvelupäällikkö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, TeHoSa
p. 040 651 3909, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Arja Nokelainen, toimistonhoitaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Vammaispalvelut
p. 040 015 7543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.