Uutiset

Sähköinen palveluseteli laajasti käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Peruspalveluliikelaitos Jytan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut avasi helmikuun alkupuolella yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa alueen yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden hakeutua mukaan organisaatioiden palvelusetelitoimintaan. Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen maalis-huhtikuussa.

Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan myöntämistä vanhuspalveluiden palveluseteleistä ensimmäisenä sähköiseen järjestelmään siirtyy tilapäisen kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden palvelusetelit. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta ottavat tässä vaiheessa käyttöönsä fysio-, toiminta-, lymfa- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Sähköinen palveluseteli otetaan lopputalven aikana käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa myös jalkahoidon järjestämisessä.

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Peruspalveluliikelaitos Jytan palveluseteleiden hallinta toteutetaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä. Palveluntuottajien ja asiakkaiden käytössä sähköisessä palveluseteliprosessissa on selainpohjainen palse.fi -portaali. Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönoton myötä koko palveluseteliprosessi tuottajien hakeutumisvaiheesta aina palvelusetelipalveluiden laskutukseen asti tullaan jatkossa hallinnoimaan sähköisesti.

Porin Perusturvakeskuksessa myönteisiä kokemuksia lääkäripalveluiden sähköisistä palveluseteleistä

Porin Perusturvakeskus päätti vuosi sitten lähteä purkamaan lääkärijonoja palvelusetelin käyttöönoton avulla (https://www.pori.fi/uutiset/2015/01/perusturvapurkaalaakarijonojapalvelusetelilla.html). Yleislääkärin vastaanottoajan sähköisen palvelusetelin käyttöönotto ja hallinnointi toteutettiin Perusturvakeskuksen käytössä olevalla Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Yleislääkärin vastaanottoajan palvelusetelin turvin porilaiset, ulvilalaiset ja merikarvialaiset pääsevät tarvitsemaansa lääkärihoitoon yksityiselle silloin, kun Perusturvan omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Palvelusetelin arvo on 50 euroa ja palveluntuottajiksi on hyväksytty neljä yksityistä palveluntuottajaa: Medipori, Mehiläinen, Porin Lääkäritalo ja Terveystalo.

Yleislääkärin sähköinen palveluseteli on oletusarvoisesti voimassa neljä päivää, mikä ohjaa asiakasta hakeutumaan yksityiselle lääkäriasemalle nopeasti. Palveluntuottajat käyttävät palvelusetelitoiminnassa https://palse.fi -portaalia, jonne he raportoivat toteutuneet lääkärikäynnit ja niihin liittyvät hoitopalautteet. Raportoidut tiedot siirtyvät sähköisesti ja reaaliaikaisesti Perusturvakeskuksen käyttöön, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön osapuolten välillä.

Tiivis yhteistyö alueella toimivien lääkäritalojen ja sähköisistä palveluseteleistä saadut myönteiset kokemukset vauhdittivat sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin Perusturvakeskuksessa edelleen loppuvuonna 2015. Tammikuusta lähtien sähköinen palveluseteli on Perusturvakeskuksessa voitu myöntää myös diagnostisiin tutkimuksiin (kolonoskopia, gastroskopia, ENMG-tutkimus ja pään magneettikuvaus) ja erikoislääkärin (diabeteslääkärin/endokrinologin, reumatologian erikoislääkärin, neurologian erikoislääkärin ja neuropsykologin) vastaanottokäynteihin.

Sähköisen palvelusetelin käyttö on laajentunut viime vuosina voimakkaasti myös muilla Porin Perusturvakeskuksen palvelualueilla. Sähköinen palveluseteli on Porin Perusturvakeskuksessa tällä hetkellä lääkäripalveluiden lisäksi käytössä myös vanhuspalveluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa.

Lisätietoja:
Heidi Neittamo, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 8929, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen käyttöönsä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laajentanut Effector-järjestelmäperheen käyttöä ottamalla Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönsä. Ensimmäisinä seteleinä käyttöön otettiin peruukkipalvelun sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapian sähköiset palvelusetelit. KSSHP vastaa palvelusetelipalvelun hallinnoinnista, mutta seteleitä myöntää myös Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Käyttöönottoprojektiin sisältyi rakenteisen hoitopalautelomakkeen määrittely jokaiselle terapialle niiden erityispiirteet sekä fysioterapia- ja toimintaterapianimikkeistö huomioiden. Palveluntuottajahaku avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, kaikkien seteleiden osalta 17.12.2015. Ensimmäinen peruukkipalveluseteli myönnettiin 12.1.2016 ja terapiaseteleitä puolestaan alettiin myöntää 1.2.2016 lähtien.

KSSHP otti samalla käyttöönsä palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen, joka nopeuttaa ja virtaviivaistaa palveluseteleiden myöntämisprosessia organisaation sisällä. Varmennettu sähköinen allekirjoitus tapahtuu toimikortilla ja PIN2-koodilla, eikä perinteistä allekirjoitusta enää tarvita. Allekirjoittaja näkee päätökset sisältöineen Effectorin allekirjoitettavien päätösten hakunäkymässä ja voi halutessaan allekirjoittaa monta päätöstä samanaikaisesti. Allekirjoittaja saa myös määräajoin muistutusviestin sähköpostiinsa allekirjoittamista odottavista päätöksistä. Allekirjoituksen jälkeen päätökset tulevat alkuperäiselle tekijälle erilliselle listalle käsiteltäväksi.

KSSHP:n, JYTE:n ja Medi-IT:n edustajista koostuva projektityöryhmä kertoo:
"Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon liittynyt toimikorttinumeroiden ja käyttäjäoikeuksien päivittäminen työllistivät käyttöönoton aikana yllättävän paljon. Kaiken kaikkiaan palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto oli kuitenkin onnistunut, sillä projektityöntekijöille pystyttiin varaamaan riittävästi aikaa määrittelytyöhön, tiedottamiseen ja käyttäjäkoulutuksien järjestämiseen. Myös yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa on sujunut hyvin! Uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyi paljon yhteistyötä organisaatiotasolla, mm. hallintosäännön muutos sekä yhteistyö talousosaston kanssa terapiaseteleiden arvon määrittämisessä. Lisäksi muilta jo palveluseteliä käyttäviltä sairaanhoitopiireiltä on saatu kokemuksia ja hyviä neuvoja!"

Lisätietoja:
Mervi Temonen, toimistosihteeri, KSSHP
p. 014 269 2683, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, JYTE
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aku Korhonen, järjestelmäasiantuntija, Medi-IT Oy
p. 014 269 5007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajenee vahvasti

Vuoden 2015 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän otti käyttöönsä 11 uutta organisaatiota; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Kokkolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Peruspalveluliikelaitos Jyta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Porin perusturvakeskus laajensivat järjestelmän käyttöä ottamalla uusia palveluseteleitä käyttöönsä.

Palveluseteleitä myönnetään erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluihin.

Vuoden 2015 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 70.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on yli 14 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo melkein 700 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on yli 3 miljoonaa

Palveluntuottajan antama rakenteinen hoitopalaute siirtyy sähköisesti ESSHP:n potilastietojärjestelmään

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamat sähköiset palvelusetelit käyttöönsä fysioterapiapalveluissa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin syyskuun alussa. Tähän mennessä palveluseteleitä on myönnetty 221 kappaletta kattaen lähes 5000 terapiakäyntiä.

Käyttöönottoprojektin aikana järjestelmään määriteltiin sairaanhoitopiirin toiveiden mukainen rakenteinen hoitopalautelomake. Rakenteisen hoitopalautelomakkeen käytöllä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelin puitteissa toteutuneita terapiajaksoja koskevat tarvittavat tiedot.

ESSHP hyödynsi hoitopalautelomakkeen sisällön määrittämisessä fysioterapian rakenteisen kirjaamisen nimikkeistöä. Fysioterapian hoitopalautelomakkeella kerätään nyt esitietojen lisäksi tiedot asiakkaan toimintakyvystä terapiajakson alkaessa, fysioterapiasuunnitelma, tiedot terapian toteutuksesta sekä loppuarvio suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi palveluntuottajaa pyydetään arvioimaan asiakkaan jatkokuntoutustarve. Terapiajakson viimeiset käynnit ovat laskutettavissa vasta hoitopalautteen lähettämisen jälkeen, millä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa palautteen jokaisesta myönnetystä terapiajaksosta.

Palveluntuottajan lähettämä hoitopalaute siirtyy automaattisesti ja lähes reaaliaikaisesti Effectorista potilaan tietoihin sairaanhoitopiirin Effica-potilastietojärjestelmään. Ensimmäiset palse.fi -portaalin kautta annetut hoitopalautteet saapuivat Efficaan marraskuun alussa. Se, että terapiajakson hoitopalaute on luettavissa suoraan potilastietojärjestelmästä, helpottaa huomattavasti sairaanhoitopiirin lääkärien työtä.

Myönteisten kokemusten perusteella ESSHP suunnittelee nyt sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista.

Lisätietoja:
Leena Kämppi, apuvälineyksikönhoitaja, ESSHP
p. 044 351 6613, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effectorista integraatio Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -palveluun

Tänään julkaistussa Effector-versiossa on uutena toiminnallisuutena mukana tilaajavastuu.fi -integraatio.

Integraatio mahdollistaa, siltä osin kun palveluntuottaja on mukana Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -ohjelmassa, että Effectorin mm. palveluntuottajarekisterissä, sopimusrekisterissä, palvelusetelipalveluntuottajan hakemuksen käsittelyssä, maksusitoumuksissa ja tilauksissa näytetään palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden hoitamisen indikoiva pieni kuvake (OK-merkki, varoitus-kolmio, STOP-merkki). Kuvaketta klikkaamalla saa auki ko. palveluntuottajan tilaajavastuuraportin.

Tilaajavastuu.fi -integraatio hyödyttää erityisesti niitä organisaatioita, jotka edellyttävät, että palveluntuottajat ovat mukana Tilaajavastuun Luotettava kumppani -ohjelmassa. Tältä osin integraatio automatisoi tilaajavastuulain edellyttämien todistusten tarkistaminen.

Tilaajavastuu.fi -integraatio tulee kaikkien Effector-käyttäjien käyttöön ilman kustannuksia. Integraation käyttöönoton edellytyksistä on lähetetty viesti Effector-vastuuhenkilöille.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten sähköiset palvelusetelit käyttöön Porin perusturvakeskuksessa

Porin Perusturvakeskus on 26.11.2015 avannut palveluntuottajille mahdollisuuden hakeutua mukaan Perusturvakeskuksen erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelipalveluiden tuottajiksi. Palveluntuottajat pääsevät täyttämään palvelusetelitoimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen palse.fi-portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

Erikoislääkärin vastaanottoajan ja diagnostisten tutkimusten palveluseteleiden käyttöönottoa on valmisteltu Porin Perusturvakeskuksessa kuluneen syksyn ajan. Palveluseteleiden myöntäminen on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2015. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Porin Perusturvakeskuksen käytössä olevalla Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmällä.

Käyttöönotettavat uudet sähköiset palvelusetelit ovat jatkoa Porin Perusturvakeskuksessa alkuvuonna käyttöönotetulle yleislääkärin vastaanottoajan palvelusetelille. Porin Perusturvakeskuksen alueella yleislääkärin vastaanottoaikoja on hyväksytty tarjoamaan yhteensä neljä yksityistä palveluntuottajaa. Yleislääkärin vastaanottoajan sähköisen palvelusetelin on Porissa kuluneen vuoden aikana saanut jo yli 200 asiakasta.

VR Groupin ajoneuvot Effectoriin

VR Groupin ajoneuvot siirtyivät lähes kokonaan sen itsensä hallinnoitavaksi vuoden 2015 alusta. Samassa yhteydessä suurin osa VR Trackin Effector-järjestelmän avulla jo aiemmin hallinnoimista 800 ajoneuvoista siirtyi VR Groupin hallinnoitavaksi. Tämän vuoden syyskuun alussa myös VR Group otti käyttöönsä Effectorin, jolla se hallinnoi kaikki lähes 1000 ajoneuvoaan.

Ajoneuvojen ja niihin liittyvät tilaukset kirjataan järjestelmään. Ajoneuvoille määritellään saapumisvaiheessa tietyt hankintatapakohtaiset, säännölliset kustannukset, joita ovat vakuutusmaksut, leasing- tai rahoitusmaksut, ajoneuvoverot sekä renkaan vaihto ja -säilytysmaksut. Nyt käyttöön otettu liittymä Basware IP -laskutusjärjestelmään automatisoi ajoneuvoihin liittyvää laskujen käsittelyä huomattavasti entiseen verrattuna ja vähentää merkittävästi manuaalista työtä, poistaa virheitä ja aiheetonta laskutusta sekä mahdollistaa seurannan ja raportoinnin. Merkittävien laskuttajien laskuille on käytössä laskun tulkkaus, jolloin laskun liitteeltä tulkataan valmiina rivitiedot. Mikäli laskun summa vastaa sovitun virhemarginaalin puitteissa tilausten arviohintojen summaa, lasku voidaan hyväksyä ilman manuaalisia työvaiheita automaattisesti. Mikäli laskun summa ylittää arvioidun summan, järjestelmä hälyttää siitä.

Samassa yhteydessä otettiin käyttöön myös sähköinen tilausten hyväksyntä ja automaattinen sähköpostitilaus, jossa sähköinen hyväksyntä lähettää tilauksen automaattisesti sähköpostilla tuottajalle. Käyttäjäoikeuksissa otettiin käyttöön välitason pääkäyttäjäoikeudet, jolloin ylläpitäjäkäyttäjä voi luoda ja ylläpitää käyttäjien käyttäjäoikeuksia oman organisaationsa osalta.

VR Groupin ajoneuvovastaava Mika Aittokoski kertoo:
"Uuden toiminnallisuuden käyttöönotto on sujunut odotetunmukaisesti. Käyttöönotto on ollut joustavaa ja ratkaisut ongelmiin ovat löytyneet nopeasti. Uusilla toiminnallisuuksilla saamme kaluston kuluseurantaan sekä raportointiin haluttua lisähyötyä ja tarkkuutta. Tilaus- ja laskunkäsittelyprosessit tehostuvat merkittävästi toimintojen keskittyessä samaan sovellukseen."

Lisätietoja:
Mika Aittokoski, ajoneuvovastaava, VR Group
p. 040 864 5490, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palveluseteliportaali on nyt palse.fi

Palveluntuottajien ja palveluseteliasiakkaiden asiointikanava palse.fi -portaali on uudistunut sekä nimeltään että yleisilmeeltään.

palse.fi

"Palveluseteliportaali"-nimestä luovuttiin, sillä portaaliin käyttöä ollaan asteittain laajentamassa palvelusetelipalvelujen hallinnasta myös muiden palvelujen ja toimintojen hallintaan. Muutosten tärkeänä tavoitteena oli lisäksi portaalin käytettävyyden parantaminen ja navigoinnin selkiyttäminen. Portaali on nyt jaettu asiakkaiden ja palveluntuottajien osioihin, joihin pääsee siirtymään sivun yläosan navigointipalkista.

Asiakkaiden toimintoja ovat tällä hetkellä oman palvelusetelin tietojen tarkastelu sekä palveluntuottajien tietojen tarkastelu ja vertailu. Asiakkaiden palvelusetelipalvelut-sivulla asiakas näkee palvelukohtaisesti hyväksytyt palveluntuottajat. Palveluiden hakuun on luotu älykäs hakutoiminto, joka mahdollistaa hakemisen sekä myöntävän organisaation että palvelun nimen mukaan. Hiljattain portaaliin lisättiin myös karttatoiminto, joka näyttää palveluntuottajien toimipisteiden sijainnit kartalla.

Palveluntuottajien portaalisivuille on tarkennettu ohjeistusta helpottamaan portaalin käyttöä. Lisäksi portaalin käyttöohje on nyt helposti löydettävissä portaalin yläosan kysymyskuvakkeen takaa. Kirjautumaton käyttäjä saa auki rekisteröitymisohjeen ja sisään kirjautunut käyttäjä puolestaan pääsee tarkastelemaan kattavampaa ohjetta, jossa syvennytään portaalin eri toimintoihin. Palveluntuottajia ajatellen sivuston käytettävyyttä eri päätelaitteilla on parannettu niin, että portaali soveltuu entistä paremmin käytettäväksi myös kännykällä ja tabletilla.

Palse.fi -portaalin uuteen ilmeeseen pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta:

Polycon osallistui TalentIT-rekrytointimessuille

Polycon oli mukana Otaniemessä 4.11.2015 järjestetyillä TalentIT-rekrytointimessuilla. Antoisan messupäivän päätteeksi ständillä vierailleiden kesken arvottiin iPad Mini. Arvonnan suoritti Ville Turkia ja iPadin uusi onnekas omistaja on messuilla vieraillut Joni Väyrynen.

Kiitämme kaikkia osastollamme käyneitä!

TalentiIT rekrytointimessut 2016 kilpailu

TalentiIT rekrytointimessut 2016 arvonta