Uutiset

Active Directory -integraation hyödyt ja käyttöönotto Effectorissa

Active Directory (AD) -integraatio helpottaa Effector-pääkäyttäjien työtä käyttäjätunnusten hallinnoinnissa ja päivittämisessä. Integraatio mahdollistaa helpon kirjautumisen Effectoriin sekä käyttäjätietojen synkronoinnin suoraan asiakasorganisaation Active Directorysta eli käyttäjähakemistosta.

AD-integraatio toimii siten, että luotaessa käyttäjätunnuksia Effectoriin tuodaan käyttäjän AD:sta saatavissa olevat ja asiakkaan valitsemat perustiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja liitetään ne Effectorin käyttäjätunnukseen. Polyconin ja asiakkaan tietohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävän käyttöönottoprojektin aikana käydään tarkemmin läpi, millä laajuudella ja tiedoilla integraatio halutaan määritellä toimimaan. Kun käyttäjän Effector-tunnus on linkitetty AD:hen, Effector päivittää automaattisesti käyttäjän tietoja AD:sta sitä mukaa, kun tiedot muuttuvat. Kun käyttäjätunnus suljetaan AD:ssa, sulkeutuu myös Effector-käyttäjätunnus automaattisesti. Integraation myötä tiedot ovat siis Effectorin puolella automaattisesti ajan tasalla eikä niitä tarvitse erikseen käydä käsin muuttamassa.

AD-integraatiota hyödynnetään myös käyttäjän tunnistamisessa hänen kirjautuessaan Effectoriin. Integraatio mahdollistaa kertakirjautumisen Effectoriin ilman perinteistä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, jolloin käyttäjän ei tarvitse muistaa erillisiä Effector-tunnuksiaan. Riittää, että käyttäjän tunnuksiin on Effectorissa liitetty käyttäjän AD-tunnukset ja että käyttäjä on näillä AD-tunnuksillaan kirjautunut työasemalleen, niin hän pääsee Effectoriin suoraan sisään vain klikkaamalla työpöydän pikakuvaketta.

Active Directory -integraation käyttöönotto on usein suhteellisen kevyt projekti, ja integraation tuomien etujen vuoksi se onkin suosittu Effector-liittymä. Erityisesti käyttäjätunnusten automaattinen hallinnointi on nähty arkea ja käsityötä helpottavana ominaisuutena. AD-integraatio on tulossa käyttöön seuraavaksi KHSHP:lla ja SATSHP:lla.

Lisätietoja: 
Timo Ruotsalainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 365 6213 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Laitehuolto tukee lääkintälaitteiden määräaikaishuoltoprosessissa

Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen suorittaminen on säännöllinen prosessi, joka noudattaa laiteryhmä- tai laitekohtaisia syklejä. Tätä prosessia voidaan merkittävästi helpottaa automatisoimalla toimintoja Effector Laitehuolto -järjestelmän avulla.

Effectoriin on mahdollista luoda määräaikaishuoltoa varten huolto-ohjelma, johon määritellään mitä tasoa (esim. koko luokitus vai vain tietty tuotemalli) se koskee, millä syklillä huolto tulee suorittaa sekä haluttaessa mitä tehtäviä huoltoon sisältyy. Lisäksi Effectoriin voidaan tallentaa huoltosopimuksia, mikä mahdollistaa myös määräaikaishuoltojen suorittamisen huoltosopimusten puitteissa.

Effector laskee laitteille huolto-ohjelman perusteella automaattisesti seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan, ja käyttäjän valintojen mukaan muistuttaa lähestyvistä huoltoajankohdista sekä huolto-ohjelman mukaisten määräaikojen ylittymisestä. Effectorissa käyttäjä voi hakea laitteita, joiden määräaikaishuolto on tulossa tai myöhässä ja luoda laitteille kerralla ns. massatoimintona määräaikaishuollon työmääräykset sekä tarvittaessa tilata kuljetuksen huoltoon. Työmääräykset siirtyvät huoltoyksikön listalle, josta ne otetaan työn alle.

Määräaikaishuollon työmääräyksessä käyttäjälle näytetään huolto-ohjelmaan kuuluvat tehtävät, jotka voidaan merkitä yksi kerrallaan suoritetuiksi. Käytetyt työtunnit ja osat kirjataan niin ikään työmääräykseen. Määräaikaishuoltoihin mahdollisesti liittyvä laskutus on myös automatisoitavissa Effectorin tuella. Työmääräyksen valmistumisen myötä Effector siirtää automaattisesti laitteen huolto-ohjelman mukaista huoltokelloa eteenpäin ja laskee laitteelle seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan.

Lisätietoja: 
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Palse.fi laajenee vastaamaan kuntien ja kuntayhtymien palveluntuottajaseurannan ja rekisterinpidon tarpeisiin

Jyväskylän kaupunki on kesäkuussa ottanut ensimmäisenä käyttöönsä kansallisen palse.fi -asiointiportaalin (https://palse.fi) kunnan alueella omarahoitteisia sote-, tuki- ja hyvinvointipalveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien ilmoittautumiseen ja seurantaan. Tukipalveluiden tuottajarekisteriin on tähän mennessä järjestelmän kautta hyväksytty n. 40 yksityistä palveluntuottajaa.

Yksityiset palveluntuottajat rekisteröityvät palse.fi -portaaliin ja ilmoittavat tietonsa kunnan määrittelemää lomaketta hyödyntäen. Ilmoitus ja sille liitetyt sähköiset liiteasiakirjat siirtyvät järjestelmässä kunnan käsiteltäviksi. Ilmoitettujen tietojen pohjalta sähköiseen järjestelmään syntyy rekisteri yksityisistä palveluntuottajista. Yksityiset tuottajat ylläpitävät itse tietojaan järjestelmässä. Rekisteri voidaan halutussa laajuudessa julkaista palse.fi -portaalissa myös kunnan palveluohjaajien ja kuntalaisten käyttöön.

Sähköinen järjestelmäratkaisu tulee syksyllä laajenemaan entisestään Jyväskylän kaupungin pilotoidessa järjestelmään toteutettavia asiakaspalautteen ja reklamaatioiden keräämiseen liittyvää toiminnallisuutta. Laatu- ja seurantatiedon kerääminen sekä sen raportointi tulee toteutettavien laajennusten ansiosta merkittävästi sujuvoittamaan kuntien ja kuntayhtymien työtä.

Lisätietoja: 
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Essote hallinnoi myös ulkopuolisten maksajien apuvälineiden laskutuksen Effectorissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on ryhtynyt hallinnoimaan Effectorissa ulkopuolisten maksajien apuvälineiden lainauksia, luovutuksia, työtilastoituja tunteja ja huoltoja. Tätä varten Effectoriin toteutettiin ajo, joka tuottaa laskutettavan aineiston vietäväksi Effector-Intime -myyntilaskutusliittymään. Ulkopuolisia maksajia ovat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt ym. tahot, jotka on nimetty eri maksajiksi.

Tulevaisuudessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden asiakasmäärien oletetaan kasvavan muun muassa valinnanvapauden myötä. Laskutuksen piiriin haluttiin saattaa myös Suomessa asuvien ulkomaalaisten apuvälineet. Volyymien kasvaessa ulkopuolisten apuvälinepalveluiden sähköinen hallinnointi nähdään tärkeänä. Effector mahdollistaa järjestelmällisen prosessinhallinnan aina apuvälineen tilaamisesta sen lainaamiseen ja laskuttamiseen asti.

Laskutusprosesseihin kannattaa panostaa, ja sen talouspäällikkö Taru Saalastikin on huomannut: ”Laskutus toimii oikein hyvin, ja se maksoi itsensä takaisin jo ensimmäisellä laskutuskierroksella.”

Lisätietoja: 
Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 770 7859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector 4.0 – Effectorin uusi ulkoasu

Keväällä 2017 julkaistiin Effector 4.0:n, joka on Effectorin uusi ja entistä ehompi käyttöliittymä. Effector 4.0:n myötä Effectorissa on uusi etusivu, jonka jokainen käyttäjä voi muokata omanlaisekseen ja omiin tarpeisiinsa vastaavaksi. Etusivulle voi tallentaa itselle tärkeitä hakuja ja suosikkitoimintojaan. Lisäksi etusivulla näkyvät Effectorin sisäiset viestit ja järjestelmä listaa etusivulle näkyviin käyttäjän eniten käyttämät toiminnot. Kaikki nämä mahdollistavat sen, että käyttäjä saa heti Effectoriin kirjauduttuaan kattavan yleiskatsauksen hänelle olennaisista asioista sekä pääsee helposti siirtymään haluamiinsa hakunäkymiin ja tapahtumiin.

Etusivulle voi tallentaa tarpeellisia ja usein käyttämiään hakuja, ja niihin voi halutessaan asettaa huomiovärin, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän valitseman rajan. Etusivulle tallennetusta hausta voi myös asettaa lähtemään sähköpostimuistutuksen, kun hakutulokset ylittävät käyttäjän määrittelemän rajan. Hakuja voi tallentaa oman etusivun lisäksi näkyviin myös muiden käyttäjien tai käyttäjäryhmien etusivuille.

Uuden etusivun lisäksi Effector 4.0 mahdollistaa paremmat hakuominaisuudet. Effectorissa on uudet koko sivun hakunäkymät, joissa hakukentät ovat ensin omalla sivullaan ja hakuehtojen asetuksen jälkeen hakutulokset tulevat puolestaan omalle, uudelle sivulleen näkyviin. Lisäksi hakukentät ovat kokeneet muodonmuutoksia, kun niihin on muun muassa lisätty monivalintahakuja ja Effectorin raportoinnista tuttuja valintavaihtoehtoja.

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Prodacapo-liittymä avuksi johdon talousseurantaan

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ottamassa käyttöön uutta potilaskohtaista kustannuslaskennan raportointijärjestelmää yhteistyössä Effectorin ja FCG Prodacapon kanssa. Liittymä tulee käyttöön jo tämän syksyn aikana ja antaa hyvän työkalun johdon talousseurantaa varten. Liittymä mahdollistaa kaikki suoraan potilaaseen kiinnitettyjen kustannusten siirtämisen Effectorista Prodacapoon. Aineiston poiminta tapahtuu automaattisin eräajoin ja antaa mahdollisuuden entistä tarkempaan raportointiin. Aineiston poimintaa pystytään rajaamaan toimipistekohtaisesti ja siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi potilaalle hankittavien apuvälineiden veroton hankintahinta, hoitotarvikkeiden jakelun kustannus sekä kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalveluiden kustannukset (ilman asiakasosuutta).

Polycon määrittelee liittymän toimimaan juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Liittymää voidaan tarvittaessa soveltaa ja ottaa käyttöön myös muissa asiakasympäristöissä. Prodacapo-liittymä on vain yksi useista yhteistyöprojekteista, joita Polycon toteuttaa. Muita vastaavia liittymiä on esimerkiksi Serena, joka mahdollistaa potilaan lainaustietojen siirtämisen Serenaan.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Reklamaationhallinta -laajennus otettu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on ottanut käyttöönsä uuden Effector-laajennuksen, Reklamaationhallinnan. PPSHP käyttää Effector-järjestelmää apuvälinepalveluiden, lääkintälaitehuollon sekä julkisen kilpailutuksen sähköisessä hallinnoinnissa, joten tästä näkökulmasta on saumatonta ja luontevaa hallinnoida myös reklamaatioita samassa järjestelmässä.

Reklamaationhallinta mahdollistaa kaiken reklamaatioon liittyvän kirjeenvaihdon tallentamisen samaan paikkaan Effectorissa, jotta tiedot ovat jälkikäteen helposti löydettävissä. Tarpeelliset tiedot reklamaatioista ovat nähtävissä myös muualla Effectorissa – esimerkiksi apuvälinekortilla voidaan näyttää huomautus keskeneräisestä reklamaatiosta. Reklamaatiotiedoista on myös mahdollista ajaa raportteja, ja haluttaessa reklamaatiot voidaan lähettää automaattisesti tiedoksi esimerkiksi hankintatoimistoon.

Reklamaation voi kohdistaa useisiin eri kohteisiin apuvälineestä kuntoutukseen. Lisäksi voidaan kirjata kokonaan avoin reklamaatio. Effector tarjoaa valmiin mallin tuottajalle lähetettävään lomakkeeseen, mutta tarvittaessa reklamaation voi jättää vain sisäisesti tiedoksi. Reklamaationhallinnan jatkokehityssuunnitelmissa on kytkeä toiminto Palse.fi-portaaliin, joka on palveluntuottajien ja asiakkaiden selainpohjainen asiointikanava.

Lisätietoja antavat:
Toni Tuuri, fysioterapeutti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 0400 719 396, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jussi Sulopuisto, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 352 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Jyväskylä kehittää valinnanvapauden tietojärjestelmäratkaisuja: sähköinen järjestelmä käyttöön hoitopaikan valintojen hallinnoinnissa

Jyväskylän kaupunki otti 15.1.2018 käyttöönsä osaksi Effectorin ja julkisen palse.fi -portaalin muodostamaa järjestelmäkokonaisuutta toteutetut laajennukset hoitopaikan valintojen tekoon ja hallintaan. Tammikuun puolivälin jälkeen lähes 250 alueen asukasta on ilmoittanut hoitopaikan valinnastaan sähköisesti palse.fi -portaalin kautta.

Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista (https://stm.fi/hoitopaikan-valinta). Hoitopaikan valintojen kerääminen ja hallinta tuottaa haasteita useissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä, kun tiedon keräämisen ja ylläpitoon liittyvä prosessi on pirstaleinen.

Jyväskylän hyödyntämässä järjestelmäratkaisussa kansalainen asioi palse.fi -portaalissa. Asiakas löytää portaalista sisään kirjautumisen jälkeen omat tietonsa, hänelle myönnetyt päätökset (palvelusetelit ja maksusitoumukset) ja pystyy halutessaan ilmoittamaan hoitopaikan valintansa. Valintatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti Jyväskylän kaupungin käytössä olevaan Effector-järjestelmään, jossa tietoja hallinnoidaan. Effectorista tieto siirtyy integraation avulla edelleen Effica-potilastietojärjestelmään.

Effectorin puolella hoitopaikan valinnat voidaan huomioida osana kunnan tai sairaanhoitopiirin toimintaprosesseja. Kattavimmillaan tieto otetaan huomioon myös sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksessa.

Heräsikö kiinnostuksesi? Lisätietoja hyviksi koetuista käytännöistä ja asiakkaan valinnanvapauden sähköisistä tietojärjestelmäratkaisuista antavat:

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeilu -hanke
p. 014 266 0543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjanmaalla valmistaudutaan henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoon

Pohjanmaalla ollaan edetty henkilökohtaisen budjetin osalta käyttöönottovaiheeseen. Hyvässä vauhdissa olevaan hankkeeseen osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon toimet Närpiöstä, Pietarsaaresta ja Vaasasta.

Henkilökohtainen budjetti määritellään asiakkaan palvelutarpeen perusteella, eikä sillä hankittavia palveluja ole ennalta tarkkaan määritelty. Kohderyhmänä hankkeissa toimivat muun muassa jatkuvaa ja laaja-alaista hoitoa sekä tukea tarvitsevat henkilöt, kuten ikääntyneet palvelujen monikäyttäjät ja omaishoidontuen asiakkaat. Julkisten sote-organisaatioiden, yksityisten palveluntuottajien ja järjestelmätoimittajien yhteisenä pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaan mahdollisuuksia valita itse palvelunsa sekä helpottaa heidän arkeaan.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa henkilökohtaisia budjetteja myöntävälle taholle sujuvan ja yksityiskohtaisen henkilökohtaisten budjettien määritelmien ja päätösten tuottamisen. Palse.fi -portaalimme on asiakkaiden ja yksityistenpalvelun tuottajien käyttämä helppokäyttöinen selainpohjainen tiedotus-, raportointi- ja laskutuskanava. Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisu on pitkän linjan palvelusetelitoiminnan kehitystyön vuoksi hyvin soveltuva käyttöönotettavaksi henkilökohtaisen budjetin sähköisen hallinnan työvälineeksi.

Haluatko kuulla lisää Pohjanmaan kokeiluhankkeesta tai sitä tukevasta Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisusta?
Lisätietoja aiheesta antavat:
Pirjo Wadén, projektipäällikkö, henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla / STM
p. 040 481 3243, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Polycon on varautunut tulevaan EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Palse.fi -palvelun tietosuojaseloste on päivitetty tämän EU-tietosuojan kokonaisuudistuksen mukaiseksi. Lue lisää:

Tietosuojaseloste
Vahti-ohje