Uutiset

Sosiaalipalvelujen sähköinen maksusitoumus käyttöön Essotessa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on kuluneen vuoden aikana ottanut käyttöönsä Effector Ostopalvelut -järjestelmän osaksi toteutetun sosiaalipalvelujen maksusitoumuksen.

Sosiaalipalvelujen maksusitoumus pohjautuu Effectorissa sairaanhoidon ja kuntoutuksen maksusitoumuksiin. Terminologia on muutettu vastaamaan sosiaalihuollon tarpeita, ja maksusitoumukselle on tuotu muista Effectorin tuella hallinnoitavista maksusitoumuksista poiketen Viranhaltijapäätös-kenttä.

Viranhaltija-kenttä on sosiaalihuollon maksusitoumuksen lisäksi tuotavissa tarvittaessa myös muille sosiaalipalvelujen päätöksille Effectorissa. Kenttää voidaan käyttää esimerkiksi asumispalvelujen palveluseteleillä, kun halutaan linkittää Effectoriin kirjattu päätös prosessissa toiseen järjestelmään kirjattuun viranhaltijapäätökseen.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmästä on saatavilla www-sivuiltamme www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.