Uutiset

Jyväskylän kaupunki aloitti yrityspalvelusetelipilotin Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella

Jyväskylän kaupunki alkaa myöntää yrityspalveluseteleitä kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille. Palvelusetelillä tuetaan yritysten kasvua, uudistumista sekä digitalisaation edistämistä. Yrityspalvelusetelitoimintaa hallinnoidaan sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla. Pilottijakson on tarkoitus kestää neljä kuukautta. Tämän jälkeen asiakasyrityksiltä ja palveluntuottajilta kerätään kokemuksia yrityspalvelusetelin toiminnasta ja tehdään päätös jatkosta.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu palvelujen ostamiseen yrityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kevään pilotin aikana yrityspalveluseteli myönnetään myynnin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä varten. Näitä ovat yrityksen nykyisen toiminnan uudistamista tukevat toimet sekä yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavat toimenpiteet. Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat arvoltaan 2 500 ja 5 000 euroa.

Palveluntuottajat hakeutuvat yrityspalvelusetelin tuottajiksi palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajan on hakemuksessaan tuotteistettava tarjoamansa palvelut vastaamaan yrityspalvelusetelin suuruutta. Palveluntuottajavalinta helpottuu, kun asiakasyrityksille on selkeästi näkyvissä kunkin palveluntuottajan tarjoamat palvelupaketit. Palveluntuottajien on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset kriteerit, jotta heidät voidaan hyväksyä yrityspalvelusetelin palveluntuottajiksi. Kriteerien täyttämisen tarkistamisessa hyödynnetään Effectorin Tilaajavastuu-integraatiota, jonka avulla palveluntuottajan tiedot haetaan automaattisesti Luotettava Kumppani -ohjelmasta.

Osa Jyväskylän kaupungin pilottijaksolle asetetuista odotuksista on jo täyttynyt: toiveena oli, että suhteellisen pienillä muutostöillä ja nopealla aikataululla olisi mahdollista ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa yrityspalvelusetelipilotin toteuttamisen. Lisäksi Jyväskylän kaupungin mukaan vaikuttaa siltä, että Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -portaali ovat myös riittävän helppokäyttöisiä, sillä ainakin palveluntuottajat ovat aktivoituneet rekisteröitymään ja hakemaan palveluntuottajaksi alusta lähtien aktiivisesti. Myös Effectorin Luotettava Kumppani -integraatiota pidetään kätevänä toiminnallisuutena, joka vähentää kaupungin hallinnollista työtä hakemusten käsittelyvaiheessa.

Muutoin pilotointijaksolta Jyväskylän kaupunki odottaa kasvuhakuisten yritysten löytävän itselleen sopivan palveluntuottajan ja palvelutuotteen. Tutkimusten mukaan yrityskehittämisen pullonkaulana pidetään usein puutteita myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Jyväskylän kaupunki toivookin, että yrityssetelipilotilla on oma vaikutuksensa yrityksen kasvun pullonkaulojen poistamiseksi ja uusien kehittämishankkeiden aktivoimiseksi.

Lisätietoja antavat:
Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Yrityspalvelut -yksikön esimies, Jyväskylän kaupunki
p. 050 365 0012, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.