Uutiset

KuntoApu - Basware IP -liittymä otetaan käyttöön Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä on tilannut KuntoApu- ja Basware IP - järjestelmien välisen liittymän tehostamaan apuvälinepalvelun, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä sairaanhoidollisten laskujen käsittelyä.

Kaksisuuntaisen liittymän avulla laskujen hyväksymisperusteen tarkistus tapahtuu selkeästi yhdessä järjestelmässä sekä laskurivien kohdistus maksusitoumuksiin ja tilauksiin automatisoituu. Samojen tietojen kirjaaminen kahteen eri järjestelmään loppuu liittymän myötä kokonaan.

Liittymä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön syksyllä 2011.

Vastaava liittymä on aikaisemmin otettu käyttöön Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä viime vuoden alussa.

Marianne Hakkarainen siirtyi Polyconin palvelukseen

Marianne Hakkarainen on aloittanut Polyconin palveluksessa.

Mariannella on erittäin laaja kokemus sekä apuvälinetoimialasta että julkisesta hankinnosta. Marianne on toiminut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin KuntoApu-pääkäyttäjänä viisi vuotta, minkä lisäksi hän on kilpailuttanut VSSHP-alueen apuvälinehankintoja neljä vuotta hyödyntäen Polyconin ohjelmistotuotteita.

Mariannen tehtävänimike on palvelupäällikkö, ja hän tuleekin työskentelemään Polyconin KuntoApu- ja Effector-ohjelmistotuotteiden asiakaspalvelutehtävissä vastaten toimituksista ja pääkäyttäjätuesta.

Marianne on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja datanomi.

Vuoden 2011 KuntoApu-käyttäjäpäivät pidettiin Porissa

Vuoden 2011 KuntoApu-käyttäjäpäivät järjestettiin 23.-24.3.2011 Porissa. Tämän vuoden päiviin osallistui yli 50 KuntoApu-pääkäyttäjää yhteensä 16:sta sairaanhoitopiiristä.

Käyttäjäpäivien työlistalla oli useita ajankohtaisia aiheita kuten uuden apuvälineluokituksen käyttöönottoon liittyvät asiat sekä luokituksen kehittämistarpeet, KuntoApu-järjestelmän integraatiovaihtoehdot sairaanhoitopiirien muihin keskeisiin järjestelmiin ja apuvälinetietojen raportointi.

KuntoApu-tietojärjestelmä on ollut käytössä Satakunnan sairaanhoitopiirissä vuoden 2007 alusta lähtien.

Seuraavat käyttäjäpäivät päätettiin järjestää Joensuussa keväällä 2012. Ajankohta tarkentuu syksyllä.

VR Track Oy valitsi KuntoApu-järjestelmän pienkoneiden laitehallintajärjestelmäksi

Polycon toimittaa VR Trackin pienkonekorjaamoiden käyttöön rautatie- spesifisten koneiden laitehallintaan ja kunnossapidon hallintaan soveltuvan KuntoApu-tietojärjestelmän.

VR Trackin pienkonekorjaamot toimittavat ratojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavia pientyökoneita VR-Track Oy:n vastaaville liiketoimintalinjoille Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

Ennen neljä maantieteellistä aluetta vastasi kukin oman alueensa pienkoneista. VR Track Pienkonekorjaamo on tämän vuoden alussa perustettu yksikkö muuttuneen organisaation tarpeisiin. Toimintaa on seitsemällä eri paikkakunnalla. Toiminnan ohjausta ja laitekannan hallintaa varten haettiin käyttöön tietojärjestelmää, jonka avulla voidaan mm. reaaliaikaisesti seurata, mikä laite on milloin missäkin ja varmistaa että laitteet huolletaan säännöllisesti.

VR Track Oy:n Pienkonekorjaamon tuotantopäällikkö Tuomo Kestilän mielestä "KuntoApu osoittautui luontevaksi valinnaksi, koska järjestelmässä oli valmiina suurin osa tarvittavasta toiminnallisuudesta. Tämä mahdollistaa järjestelmän nopean käyttöönoton".

KuntoApu-järjestelmä, joka tässä toimituksessa nimetään VR Track pienkone -järjestelmäksi, tulee käyttöön elokuussa 2011.

KuntoApu hoitotarvikejakelu käyttöön Jyväskylän yhteistoiminta-alueella

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on ottanut käyttöön KuntoApua hoitotarviketoiminnan kirjaamisessa, seurannassa ja raportoinnissa.

Jyväskylän terveyskeskuksen hoitotarvikejakelutapahtumat on aiemmin kirjattu ainoastaan sairauskertomukseen tekstimuodossa. Seuranta ja raportointitietojen saaminen on ollut manuaalisen työn varassa. Tilanne uhkasi muuttua vuodenvaihteen jälkeen mahdottomaksi, kun Jyväskylän yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa ja hoitotarvikejakelun kustannukset pitää pystyä raportoimaan kuntakohtaisesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalvelukeskus aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. KuntoApu tuli samalla käyttöön myös Jyte- alueen terveysasemiin. Luonnollinen ratkaisu oli ottaa KuntoApun hoitotarvikejakeluosio käyttöön seurantaan ja raportointiin.

KuntoApu-järjestelmän hoitotarvikejakeluohjelma sisältää:
  • Hoitotarvikejakelupäätösten kirjaamistoiminnot
  • Hoitotarvikejakelutapahtumien kirjaamis- ja selailutoiminnot
  • Hoitotarviketietojen raportointi halutuilla rajoituksilla ja ryhmittelyllä
  • Hoitotarvikejakeluun liittyvät tarvike-, asiakasryhmä- ja jakelupisterekisterit

Tarvittaessa myös kotihoidon hoitajat pääsevät selaamaan hoitotarvikejakelun tietoja.

Hoitotarvikenimikkeistö hintoineen päivittyy säännöllisesti varastojärjestelmästä, joka varmistaa kuntakohtaiset ja oikeahintaiset raportit.

Asiakkaat ovat valinneet KuntoApu-hoitotarvikejakeluohjelmiston tukemaan toiminnan suunnittelua, ja seurantaa sekä tuomaan merkittäviä taloudellisia etuja.

Joko sinulla on hoitotarvikejakelun edut käytössäsi? Tutustu KuntoApuun.

KuntoApu käyttöön Vaasan sosiaali- ja terveystoimessa

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi on päättänyt ottaa KuntoApu-järjestelmän käyttöönsä.

KuntoApu-tietojärjestelmä kattaa monipuoliset toiminnot apuvälinevarastojen hallintaan, apuvälineiden lainaamiseen ja palauttamiseen, viivakooditeknologian hyödyntämiseen apuvälineiden merkitsemisessä ja hallinnassa, apuvälinehuolto- ja korjausprosessin hallintaan, apuväline- ja kuntoutusmaksusitoumusten sekä tilausten hallintaan, toimitusten ja laskujen kirjaamiseen sekä määrärahojen seurantaan.

Järjestelmällä voi tuottaa toimintaraportteja monesta eri näkökulmasta – lähtökohtaisesti kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat hyödynnettävissä raporteissa joko poiminnan ehtoina tai ryhmittelytekijöinä.

Vaasan soten apuvälinerekisteri ja lainaustoiminnot ovat olleet Pegasos-järjestelmässä, josta tiedot siirretään käyttöönottoa varten KuntoApuun. Maksusitoumukset eivät olleet erillisessä sähköisessä rekisterissä, joten maksusitoumushallintaan ja maksusitoumuksiin liittyvien laskujen hallintaan järjestelmä tuo erityisesti helpotusta.

KuntoApu-järjestelmän käyttöönotto tapahtuu kevään 2011 aikana.

KuntoApu

KuntoApu käyttöön Kuopion kaupungissa

Kuopion kaupunki ottaa KuntoApun käyttöön. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella on Istekki Oy:n hallinnoima alueellinen KuntoApu-tietojärjestelmä, jota käyttää jo ennestään KYS:n lisäksi seitsemän terveyskeskusta tai terveyskeskusyhtymää. PSSHP-alueen alueellisessa KuntoApu-järjestelmässä kukin toimija on itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Kuopion kaupunki liittyy nyt mukaan järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöönotto tapahtuu asteittain tammi-maaliskuussa 2011. Käyttöönoton yhteydessä Kuopion kaupungin apuväline- ja lainaustiedot siirretään Pegasos-järjestelmästä KuntoApuun.

KuntoApu

Kaksi uutta alueellista apuvälinekeskusta aloitti toimintansa

Kun KSSHP:n ja PPSHP:n alueelliset apuvälinekeskukset aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa, on Suomessa yhteensä 13 alueellista apuvälinekeskusta. Kumpaakin käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2010 aikana sopimalla yhteiset pelisäännöt, tekemällä konfiguroinnit KuntoApuun, siirtämällä tiedot käytöstä poistuvista järjestelmistä sekä kouluttamalla käyttäjiä.

Kaikkien 13 Suomen alueellisten apuvälinekeskusten järjestelmänä on KuntoApu.

KuntoApu