Uutiset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri valitsi KuntoApu-järjestelmän

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 30.5.2011 kokouksessaan päättänyt (§ 102) hankkia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetietojärjestelmäpalvelun Polycon Oy:ltä.

HUS käynnisti 17.1.2011 julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintamenettelyn lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetietojärjestelmäpalvelun hankinnasta. Hankintamenettelynä oli EU- kynnysarvot ylittävä nopeutettu rajoitettu hankintamenettely. Erittäin kattavan järjestelmäpalvelun pystyi tarjoamaan vain Polycon Oy, joka oli ainoa tarjouksen jätttäjä.

Polycon Oy:n tarjoama Kuntoapu-tietojärjestelmä on hankintapäätöksen mukaan alan markkinoiden ainoa valmis tuote. Järjestelmä vastaa niitä odotuksia, jotka HUS-alueen apuvälinetietojärjestelmälle on asetettu. Tietojärjestelmäpalvelu sisältää mm. seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet:

  • Apuväline- ja lainausrekisteri sisältäen toiminnot apuväline- ja palvelutoiminnan hankintaan, huoltoon, kierrätykseen ja varastointiin.
  • Maksusitoumuskäytäntöjen hallinta.
  • Liittymät keskeisiin sidosjärjestelmiin.
  • Apuvälinetoiminnan seuranta ja raportointi.

Hankittava järjestelmäpalvelu korvaa käytöstä poistettavan kuntoutus- ja ostopalvelujärjestelmä AHA:n.

Sopimusneuvottelut käynnistetään hankintapäätöksen valitusajan umpeuduttua. Tehtävä sopimus on nelivuotinen, minkä lisäksi sitä voidaan jatkaa kaksi vuoden mittaisella optiojaksolla. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alussa.

Lähde: HUS Hallitus, Pöytäkirja 30.05.2011, Pykälä 102