Uutiset

KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmisto otetaan käyttöön myös Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tilannut KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmiston. Ohjelmisto mahdollistaa koko kilpailutusprosessin hallinnan yhdellä järjestelmällä, sisältäen tarjouspyynnön laadinnan, tarjousten käsittelyn, vertailun ja automaattisen pisteytyksen, hankintapäätös- ja hankintasopimusasiakirjojen luomisen sekä sopimustietojen tuottamisen tilaamista varten.

Tarjouspyyntöosio on käytössä myös seitsemässä muussa sairaanhoitopiirissä hankintojen kilpailutuksissa. Ohjelmiston avulla kilpailutusprosessin turhat rutiinit automatisoituvat, tarjouspyyntöjen laadintaan ja tarjousten käsittelyyn kuluva aika vähenee ja huolimattomuusvirheiden mahdollisuus minimoituu.

Tarjouspyyntöosion käyttöönottotyöt aloitetaan kesälomien jälkeen.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.