Uutiset

Sairaanhoidon maksusitoumusten ja laskujen hallinta KuntoApuun myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on valinnut KuntoApu-tietojärjestelmän sairaanhoidon maksusitoumusten hallintajärjestelmäksi ja sairaanhoidon laskujen käsittelyjärjestelmäksi.

Tietojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluu lisäksi ostopalvelutoimintaan liittyvät raportointitoiminnot sekä työkalu ostopalvelukustannusten siirtämiseksi edelleen kuntalaskutukseen.

Sairaanhoiton ostopalvelujen hallintaohjelmisto otetaan käyttöön loppuvuoden 2011 aikana, jolloin uusien sairaanhoidon maksusitoumuksien käsittely siirtyy KuntoApu-järjestelmään. Vuoden 2012 alusta kaikki sairaanhoidon laskut käsitellään KuntoApu-järjestelmässä.

KuntoApu-järjestelmän sairaanhoidon ostopalvelutoiminnot -moduuli on PSSHP:n käyttöönoton jälkeen käytössä kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ja on tällä alueella alan de facto -standardi.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.