Uutiset

Kaikki KuntoApu-käyttäjät ovat siirtyneet uuteen apuvälineluokitukseen

Uusi kansallinen apuvälineluokitus hyväksyttiin koodistopalvelun johtoryhmässä 1.2.2010, minkä jälkeen alkoivat valmistelut uuden apuvälineluokituksen käyttöönottoon KuntoApu-järjestelmässä. Uusi apuvälineluokitus otettiin ensimmäisenä käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteiseen KuntoApu-järjestelmään huhtikuussa 2010.

Tämän jälkeen sairaanhoitopiireissä ollaan tasaiseen tahtiin siirretty uuden apuvälineluokituksen käyttöön. Tänään uusi luokitus otettiin käyttöön myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, minkä jälkeen kaikki seitsemäntoista KuntoApu- järjestelmää käyttävää sairaanhoitopiiriä käyttävät yhdenmukaista ja ajantasaista uutta apuvälineluokitusta.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.