Uutiset

KuntoApu Hoitotarvikejakelu otetaan käyttöön myös Kuopion kaupungissa

Kuopion kaupunki on tilannut KuntoApu Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytettäväksi hoitotarvikejakelutoiminnan kirjaamisessa, seurannassa ja raportoinnissa.

KuntoApu-järjestelmän hoitotarvikejakeluohjelma sisältää:

  • Hoitotarvikejakelupäätösten kirjaamistoiminnot
  • Hoitotarvikejakelutapahtumien kirjaamis- ja selailutoiminnot
  • Hoitotarviketietojen raportoinnin ja kustannusseurannan valituilla rajoituksilla ja ryhmittelyllä
  • Hoitotarvikejakeluun liittyvät tarvike-, asiakasryhmä- ja jakelupisterekisterit

Tarvittaessa myös kotihoidon hoitajat pääsevät selaamaan hoitotarvikejakelujärjestelmän tietoja.

Kuopion kaupunki otti KuntoApu-järjestelmän käyttöönsä apuvälinepalveluiden hallinnassa tämän vuoden alussa, joten käytön laajentaminen hoitotavikejakelun hallintaan oli luontevaa.

Hoitotarvikejakeluosio on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 alusta.

KuntoApu-järjestelmän hoitotarvikejakeluosio tukee toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.