Uutiset

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy asteittain VRK-toimikorttien käyttöön KuntoApuun kirjatumisessa ja päätösten allekirjoittamisessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy asteittain Väestörekisterikeskuksen myöntämien toimikorttien käyttöön KuntoApu- järjestelmään kirjautumisessa ja maksusitoumusten, muiden päätösten ja tilausten sähköisessä allekirjoituksessa.

Korttipohjaiset kirjautumistoiminnot ovat olleet käytössä VSSHP:ssa ja alueen terveyskeskuksissa siitä asti kun KuntoApu-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2006. Varmennettu sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön keväällä 2008 tehostamaan päätösten hyväksymisprosessia, tilaamista ja laskujen hyväksymisperusteen tarkistamista.

Vaiheittainen siirtyminen itse myönnettyjen PKI-korttien käytöstä VRK- toimikorttien käyttöön alkaa loppuvuodesta 2011.

KuntoApu on terveydenhuollon apuvälinepalvelun ja maksusitoumushallinnan johtava tietojärjestelmä, joka on käytössä 17/20 Suomen sairaanhoitopiireistä.