Uutiset

Laskunkäsittelyä helpottavia uusia järjestelmäintegraatioita

Effectorin ja asiakkaidemme eri laskunkäsittelyjärjestelmien välille on kevään ja kesän aikana toteutettu laskujen käsittelyä helpottavia integraatioita.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on kuluvan vuoden aikana tehostanut ostolaskujen käsittelyprosessiaan ottamalla käyttöönsä Effector- ja Rondo-järjestelmien välisen integraation. Integraatio otettiin käyttöön kesäkuussa. Järjestelmien välisen integraation ansiosta Effectoriin syötetyt tilaukset ja maksusitoumukset siirtyvät nyt tiliöintitietoineen Rondoon, mikä mahdollistaa sen, että Rondossa käsiteltävä lasku voidaan suoraan kohdistaa Effectorin tilaustietoihin. Tällä tavoin voidaan vaivattomasti tarkistaa, että laskun ja tilauksen tiedot täsmäävät toisiinsa, ja hyväksyä tilaukseen täsmäävä lasku automaattisesti.

Rondossa tehdyn kohdistuksen jälkeen valmis laskuaineisto palautuu Effectoriin, minkä seurauksena Effectorissa on aina oikeat ja ajantasaiset tiedot siitä, mitä on laskutettu ja mitä on vielä laskuttamatta. Toteutuneet kustannustiedot ovat hyödynnettävissä niin raportoinnissa, budjetin seurannassa kuin tapahtumakohtaisessa seurannassa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin otti tammikuussa 2014 käyttöönsä Effectorin ja Workflow-laskunkäsittelyjärjestelmän välisen liittymän. Liittymässä lasku vastaanotetaan Workflow-järjestelmään, mistä se liitteineen siirtyy Effectoriin. Lasku käsitellään Effectorissa kohdistamalle se niihin tilauksiin, joita se koskee. Tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa samalla päivittää tilauksen tietoja, mikä saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos on tehty lisätilauksia tai osa tilauksista on saapunut vajaana. Laskun tiedot voidaan aina tarkistaa liitteeltä, joka on näkyvissä samassa näkymässä.

Kohdistuksen jälkeen lasku asiatarkistetaan Effectorissa. Jos laskun tiedot täsmäävät tilaukseen, lasku hyväksytään automaattisesti. Laskun ja tilaustietojen väliset eroavaisuudet hyväksytään erikseen. Kun lasku on kokonaisuudessaan hyväksytty, siirtyvät laskun tiliöintitiedot Workflow-järjestelmään. Workflow-järjestelmästä se siirtyy edelleen automaattisesti maksatukseen ja kirjanpitoon.