Uutiset

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä järjestettiin 28.4.2015

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä pidettiin 28.4.2015 Helsingissä, Scandic Simonkentässä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut; paikalle saapui 35 osallistujaa ja keskustelu oli päivän aikana aktiivista.

Käyttäjäpäivässä kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Effector Palvelusetelit -järjestelmän nykyisiltä käyttäjiltä. Päivän aikana esitettyjen konkreettisten esimerkkien avulla tuli hyvin esiin se, että palvelusetelijärjestelmää hyödynnetään jo tällä hetkellä hyvin monen tyyppisissä palveluissa sekä se, että järjestelmä taipuu joustavasti vastaamaan kunkin palvelun erityispiirteitä. Järjestelmän eri toiminnallisuuksia voidaan joustavasti hyödyntää palvelukohtaisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla saadaan kerättyä kaikki sairaanhoitopiirille tarpeellinen tieto ja siirrettyä se sähköisesti suoraan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään. Vastaavasti sosiaalipalvelujen säännöllisten palveluseteleiden osalta työmäärää vähentää palveluseteleiden automaattinen luonti järjestelmään ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Näiden aiheiden lisäksi puheenvuoroissa käsiteltiin myös muun muassa hintahaarukkapohjaisen palveluntuottajaluettelon käyttöä peruukkipalvelusetelissä, sosiaalipalveluiden palveluseteliasiakkaille kuukausittain lähetettävää saldotiliotetta ja palvelukuittia sekä sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin perusturvakeskuksessa. Käyttäjäpäivään saatiin mukaan myös palveluntuottajan näkökulma, kun Suomen Terveystalon edustaja saapui kertomaan heidän kokemuksiaan sähköisen palvelusetelin käytöstä.

Polycon sai kiitosta siitä, että järjestelmää on kehitetty nopealla aikataululla vastaamaan asiakkaiden käyttöönottoprojekteissa esille tulleita tarpeita ja toiveita. Päivän aikana kuultiin myös osallistujien esittämiä konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan tulevassa tuotekehityksessä. Uudet toiminnallisuudet tulevat helpottamaan sekä palveluseteleitä myöntävien organisaatioiden että palveluntuottajien työtä entisestään. Haluamme kiittää osallistujia arvokkaista kommenteista!

Jatkossa Effector Palvelusetelit -käyttäjäpäivä sulautuu osaksi vuosittain toukokuussa järjestettäviä Effector-pääkäyttäjäpäiviä. Kaksipäiväisen tapahtuman toisena päivänä järjestetään rinnakkaissessio palveluseteliasioiden käsittelylle.

Päivän aikana käytetyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali on nähtävissä Effector keskuksessa.

SATSHP otti käyttöönsä sähköiset palvelusetelit fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapiapalveluissa

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä otti maaliskuussa käyttöönsä fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat 4.2.2015 alkaen voineet toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen täyttämällä hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan.

SATSHP:ssa on käytetty palveluseteliä terapiapalveluiden järjestämisessä jo aiemmin. Asiakkaalle sähköiseen palveluseteliin siirtyminen ei käytännössä juurikaan näy; asiakas saa sairaanhoitopiiriltä edelleen paperisen palvelusetelipäätöslomakkeen ja tiedot sairaanhoitopiirin hyväksymistä palveluntuottajista. Sähköisessä toimintamallissa asiakkaalla on mahdollisuus palvelusetelin tietojen tarkasteluun, toteutuneiden ja käytettävissä olevien palveluiden seuraamiseen sekä hyväksyttyjen palveluntuottajien tietojen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja vertailuun internetistä löytyvässä palveluseteliportaalissa https://palse.fi.

Palveluntuottajan näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo mukanaan merkittävämpiä, lähinnä toimintaprosesseihin liittyviä muutoksia. Sähköisessä toimintamallissa palveluntuottaja hallinnoi omia tietojaan, palveluseteliasiakkaitaan, toteutuneiden palvelutapahtumien raportointia, hoitopalautteiden lähettämistä sekä laskutusta palveluseteliportaalin kautta. Sähköiseen järjestelmään siirtymistä ovat kevään aikana tukeneet mm. palveluntuottajille järjestetyt infotilaisuudet.

Sairaanhoitopiirin näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo palveluseteliprosessiin merkittävää sujuvuutta ja parantaa yleisesti palvelusetelitoiminnan laatua. Satakunnan sairaanhoitopiiri suunnittelee vielä kuluvan kevään aikana laajentavansa sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu otettiin käyttöön Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, joka toimii Haapavedellä, Siikalatvassa ja Pyhännällä, on ottanut Effectorin Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käyttöönsä. Helmessä ei ollut ennestään Effectoria käytössä missään toiminnoissa.

Käyttöönoton aikataulu oli varsin nopea. Kun Effector-järjestelmän toimitussopimus oli allekirjoitettu viime vuoden lopussa, tehtiin järjestelmän asennukset ja käyttöönoton muut tekniset valmistelut muutamassa viikossa. Tämän vuoden tammikuun lopussa pidettiin käyttäjäkoulutukset ja siirrettiin hoitotarvikejakelun historiatiedot Effectoriin, minkä jälkeen järjestelmän tuotantokäyttö alkoi helmikuun alusta. Hoitotarvikejakelutapahtumat on sen jälkeen kirjattu Effectoriin.

Helmi otti käyttöönsä järjestelmän laajimmilla toiminnallisuuksilla, jossa voidaan mm. hyödyntää tuotteiden EAN-viivakoodeja sekä hoitotarvikepäätöksissä ja -jakeluissa että varastonhallinnassa.

Mervi Lesonen Haapaveden terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta sanoo:
"Käyttäjän näkökulmasta Effectorin hoitotarvikejärjestelmä on helposti omaksuttava ja käyttäjäystävällinen. Tuotteet löytyvät järjestelmästä hyvin ja niiden lisäys ohjelmaan onnistuu helposti. Ohjelma on nopea käyttää asiakaspalvelutilanteissa. Kirjaaminen on siis helppoa. Effectorin käyttöönotto sujui hyvin ja erityisesti kiitosta annan tukeen jota teiltä on aina saanut nopeasti ja asiantuntevasti."

Lisätietoja:
Mervi Lesonen, perushoitaja, Haapaveden terveyskeskus
p. 044 759 1400, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu on ennestään käytössä mm. Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Kuopiossa.

Effector Hoitotarvikejakelu

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vähensi palveluntuottajien hallinnollista työmäärää

Helmikuussa 2015 toteutettiin sähköisen palvelusetelijärjestelmän toimintaa koskeva kysely Eksoten ja Porin perusturvakeskuksen palvelusetelipalveluntuottajille. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia siitä, miten sähköinen palvelusetelijärjestelmä on palveluntuottajien näkökulmasta toiminut, sekä saada vinkkejä järjestelmän jatkokehittämisen tueksi.

Vastauksia saatiin Eksoten omaishoidon sijaistoiminnan palveluntuottajilta 37 kpl ja Porin terapiapalvelujen palveluntuottajilta 14 kpl. Eksotessa paperiset palvelusetelit oli korvattu sähköisellä järjestelmällä syksyllä 2013. Porissa puolestaan paperipohjaisista ostopalveluista oli siirrytty sähköiseen palvelusetelijärjestelmään syksyllä 2014. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä järjestelmää joko päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä sähköiseen järjestelmään. Eksoten palveluntuottajista 76 % antoi sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalle parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan (asteikolla 1-6: 1 = erittäin huonosti, 6 = erittäin hyvin) vastausten keskiarvon ollessa tasan 5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat nykykäytäntöön suhteessa vanhaan paperiseen prosessiin.

Porin perusturvakeskuksen palveluntuottajien keskuudessa kiitosta sai hoitopalautteiden lähettäminen sähköisesti järjestelmän kautta.

Kirjallisissa vastauksissa ja kommenteissa tuotiin positiivisina asioina esille muun muassa:

  • Järjestelmän helppokäyttöisyyttä: Järjestelmä on yksinkertainen ja nopea käyttää. Aikaa säästyy kirjaamisessa; paperien täyttely ja lähettely on jäänyt pois. Asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut näkyvät palveluseteliportaalissa aina reaaliaikaisesti.
  • Automatisoitua laskutusta: Aiemmin piti lähettää nippu laskuja, nyt voi heti kuitata työn ja varmistua siitä, että saa korvauksen. Sähköinen järjestelmä vähentää palvelusetelilaskutukseen kuluvaa aikaa.
  • Mobiilikäyttöä: Järjestelmä on riittävän kevyt, jotta sitä voi käyttää myös mobiilissa.
  • Toimintavarmuutta: Asiakkaan palvelusetelin tiedot ovat palveluntuottajalla tallessa ja tarkasteltavissa palveluseteliportaalissa, eikä palveluntuottaja näin ollen joudu huolehtimaan siitä, pitääkö asiakas tallessa saamansa palvelusetelin.

Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat näkivät kehittämisen varaa lähinnä toimintaprosesseissa. Moni palveluntuottaja toivoi, että toteutuneiden palvelutapahtumien kirjaamiseen annettaisiin enemmän aikaa ja että laskutus olisi sallittua nykyistä tiheämmällä rytmillä.

Sekä Porin perusturvakeskuksen että Eksoten palveluntuottajista kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon tulisi edistää palveluntuottajille suunnattujen sähköisten palveluiden käyttöä.

"Aivan loistava! Kerrankin sellainen järjestelmä, joka auttaa kaikilla osa-alueilla."
Marika Frilander, Tmi Kotiapu

Kysely Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelipalveluntuottajille (PDF-muodossa)

Lisätietoja:
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri automatisoi apuvälineiden palautuskehotukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti kesällä 2014, että asiakkailta aletaan periä korvausta palauttamattomista apuvälineistä.

Asiakkaalle lähetetään lyhytaikaiseen käyttöön annetun apuvälineen laina-ajan umpeutumisen jälkeen palautuskehotuskirje. Mikäli asiakas ei palauta apuvälinettä tai pyydä laina-ajalle jatkoa, apuvälineestä peritään korvaus. Korvauksen suuruus riippuu apuvälineen hankintahinnasta ja iästä.

Tarvittava toiminnallisuus päätettiin toteuttaa Effectoriin siten, että järjestelmä lähettää joka yö automaattiset palautuskehotukset Postin iPost-palvelun kautta niistä apuvälineistä, joiden sovittu palautuspäivämäärä on umpeutunut 21 vuorokautta sitten. Mikäli apuvälinettä ei ole tämän jälkeen kirjattu järjestelmässä palautetuksi tai laina-aikaa ei ole jatkettu 21 vuorokauden kuluessa, järjestelmä lähettää apuvälineestä lainaajalle automaattisesti laskun.

Aiemmin alueen toimijoita oli ohjeistettu lähettämään yhteinen palautuskehotuskirje asiakkaille kerran kuukaudessa. Mikäli asiakas ei ottanut yhteyttä tai palauttanut apuvälinettä, apuväline merkattiin kadonneeksi.

Ennen palautuskehotuksiin ja laskutukseen siirtymistä apuvälineiden luovutustapoja yksinkertaistettiin. Automaatioajojen käyttöönoton alkuvaikeuksien jälkeen toiminto on sujunut hyvin ja palaute on ollut vähäistä. Automaatiotoiminta on vapauttanut lainaajatahot kyselyjen lähettämisestä, mikä on koettu hyvänä. Jatkossa iPost-palvelu tullaan hyödyntämään myös apuvälinepalvelun seurantakirjeiden lähettämisessä.

Lisätietoja:
Riitta Korkiatupa, apuvälinepalvelupäällikkö, EPSHP
p. 044 415 5496, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector-järjestelmän sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön Lapissa

Lapin sairaanhoitopiirissä aloitettiin sähköisen allekirjoituksen käyttö Effectorissa joulukuussa 2014. Pilottiyksiköinä aloittivat Rovaniemen terveyskeskus ja keskussairaalassa lääkinnällinen kuntoutus. Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön kaikkien Effectorissa käsiteltävien päätöslajien sekä suositusten osalta.

Rovaniemen terveyskeskuksessa allekirjoittavia henkilöitä on suhteellisen vähän verrattuna päätösten määrään, mikä paransi muutoksen hallittavuutta. Allekirjoittajien työaikaa vapautui muuhun, kun päätökset sisältöineen olivat järjestelmässä helposti nähtävissä allekkain allekirjoitettavien päätösten hakunäkymässä. Rovaniemen terveyskeskuksen pyynnöstä uutena tietona hakunäkymään tuotiin myös kielteisen päätösten perustelut, jotta päätöstä ei välttämättä tarvitse avata erikseen kyseisen tiedon tarkistamiseksi.

Sähköisen allekirjoituksen on tarkoitus pikkuhiljaa laajentua myös alueen muiden terveyskeskusten ja keskussairaalan yksiköiden käyttöön.

Lääkäri Henna Tuohivaara Rovaniemen terveyskeskuksesta kokee sähköisen allekirjoituksen käyttämisen helppona alkuvaikeuksien jälkeen. Lääkäri pystyy parilla napin painalluksella hyväksymään useita maksusitoumuksia, jotka lähetetyöryhmä on jo etukäteen käsitellyt. Myös toimintaterapeutti Marjo Leinonen kokee, että sähköinen allekirjoitus on nopeuttanut ja helpottanut asioiden käsittelyä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä kaihileikkausten sähköiset palvelusetelit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden käytön 16.1.2015. Ensimmäisen viikon aikana sähköisiä palveluseteleitä myönnettiin maltillisesti, minkä jälkeen vauhti on kiihtynyt. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa seuranneen ensimmäisen kuukauden aikana myönnettiin yhteensä 681 palveluseteliä. Palvelusetelit ovat voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Kaihileikkauksia tarjoavat yksityiset palveluntuottajat ovat voineet hakeutua HUS:n kaihileikkausten palveluntuottajiksi kesäkuusta 2014 lähtien. Mukaan on tähän mennessä hyväksytty kymmenen kaihileikkauksia tarjoavaa organisaatiota/palveluntuottajaa.

Ensimmäinen sähköisen palvelusetelin saanut potilas on leikattu 3.2.2015. Sähköinen hoitopalaute on saapunut HUS:iin samana päivänä. Kuukauden sisällä sähköisen palvelusetelitoiminnan aloittamisesta oli leikattu 68 potilasta.

Ennen sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa HUS:lla oli käytössään kaihileikkausten paperimuotoinen palveluseteli. Uusi sähköinen toimintamalli mahdollistaa muun muassa sen, että palveluntuottaja saa potilaan lähetteen käyttöönsä sähköisessä muodossa ja huolehtii palvelusetelitoimintaan liittyvistä hallinnollisista töistä palveluseteliportaalissa osoitteessa https://hus.palse.fi.

Sähköinen toimintamalli nopeuttaa useita palveluseteliprosessin vaiheita ja potilaan leikkaukseen pääsyä. Se automatisoi prosessin hallinnollisia työvaiheita, muun muassa hoitopalautteiden välittämisen ja laskutuksen osalta.

Projektipäällikkö Tuukka Uusheimo HUS Tietohallinnosta arvioi sähköisen järjestelmän suurimmaksi hyödyksi tiedon paremman ja varmemman liikkuvuuden ja sen paremman laadun. Tiedon parempi liikkuvuus näkyy esimerkiksi siinä, että palveluntuottaja saa käyttöönsä potilasta koskevat tiedot sähköisesti heti potilaan yhteydenoton jälkeen ja pystyy näin ollen tekemään leikkaussuunnitelman nopeammin.

Kaihileikkauksessa potilaan silmään asennetaan hydrofobinen yksitehoinen tekomykiö, jonka avulla potilas näkee yleensä kauas ilman silmälaseja.

Kun käyttöönotetusta sähköisestä palvelusetelistä on saatu kerättyä riittävästi kokemuksia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin on tarkoitus laajentaa sen käyttöä muihin toimenpiteisin ja hoitoihin.

Lisätietoja:
Anne Kauppinen, osastonhoitaja, HUS Silmätautien klinikka
p. 050 428 4144, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tuukka Uusheimo, projektipäällikkö, HUS Tietohallinto
p. 050 410 7499, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt ensimmäiset sähköiset palvelusetelit peruukkien hankintaan

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilaiden valinnanvapaus kasvoi tammikuussa 2015 PSSHP:n otettua peruukkihankinnoissa käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavan sähköisen palvelusetelin.

Peruukin hankintaan myönnettävän maksusitoumuksen sijaan KYS:n potilas voi nyt halutessaan valita arvoltaan samansuuruisen palvelusetelin. Palvelusetelin saanut potilas voi hankkia peruukin miltä tahansa palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuneelta ja PSSHP:n hyväksymältä palveluntuottajalta, myös Pohjois-Savon ulkopuolelta. Setelin keskeinen etu potilaan näkökulmasta on valinnanvapauden kasvu; potilas voi käyttää palvelusetelin sillä palveluntuottajalla, jonka tarjoama peruukkimallisto, asiantuntemus, toimipisteiden sijainti ja muut yksilöivät tekijät parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan.

Palveluntuottajat ovat 7.1.2015 alkaen voineet hakeutua PSSHP:n palvelusetelipalvelun tuottajiksi täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen Palveluseteliportaalissa, osoitteessa https://palse.fi. Palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuvat palveluntuottajat ilmoittavat hakemuslomakkeessaan mm. tiedot yrityksestään ja sen henkilöstöstä sekä saatavilla olevista peruukeista ja niiden hinnoista. Nämä tiedot ovat edelleen palvelusetelin saaneen asiakkaan käytössä hänen valitessaan itselleen sopivinta palveluntuottajaa.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Porin perusturvakeskuksessa

Porin perusturvakeskus on syyskuusta 2014 asti myöntänyt Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmän kautta fysio-, lymfa- ja toimintaterapian sähköisiä palveluseteitä. Alkuvuonna 2015 Porin perusturvakeskus tulee ottamaan käyttöönsä vastaavat puheterapian ja lääkärin vastaanottoajan palvelusetelit.

Puheterapian palveluntuottajat ovat 14.1.2015 asti voineet hakeutua Porin palvelusetelipalvelun tuottajiksi https://palse.fi -Palveluseteliportaalin kautta. Lääkärin vastaanottoaikoja tarjoaville palveluntuottajille vastaava hakumahdollisuus on auennut samassa internetportaalissa 22.1.2015. Palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan, kun saapuneet hakemukset on käsitelty Porin perusturvakeskuksessa.

Uusia nimityksiä Polyconissa

 

Niina UolamoKauppatieteiden maisteri Niina Uolamo on nimitetty Polyconin kehitysjohtajaksi. Niinan vastuualueisiin kuuluvat mm. asiakastoimitukset ja asiakastuki sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Niina on ollut Polyconin palveluksessa maaliskuusta 2014 lähtien talous- ja hallintokoordinaattorina.