Uutiset

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä poisti papereiden lähettämisen sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan väliltä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden myöntämisen 16.1.2015. Palveluseteleitä on tähän mennessä myönnetty yli 4 000 kappaletta.

HUS:n yhteisölehti Husari uutisoi kaihisetelin sähköistämisestä puolen vuoden käyttökokemusten perusteella. Artikkelin mukaan erityisesti tiedon siirtyminen HUS:n ja leikkaavan yksityissairaalan välillä on parantunut palvelusetelin sähköistämisen myötä. Aiemmin lähetteen ja taustatietojen toimittaminen palveluntuottajalle oli potilaan vastuulla ja harmillisen usein paperinippu unohtui kotiin vaikeuttaen palveluseteliprosessia. (Husari 4/2015)

Sähköisen järjestelmän myötä lähetetiedot välittyvät palveluntuottajalle palveluseteliportaalin https://hus.palse.fi kautta heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin käyttöönsä. Asiakkaan tarvitsee ainoastaan ilmoittaa valitsemalleen palveluntuottajalle palvelusetelin numero ja palveluntuottajan varmennekoodi aikaa varatessaan. Palveluntuottajat puolestaan kirjaavat toteutuneen kaihileikkauksen tiedot HUS:n määrittelemään rakenteiseen hoitopalautelomakkeeseen, joka välittyy sähköisesti sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään.

Suunnitelmia paperittomaan sairaalaan pyrkimisestä on kuulunut useasta sairaanhoitopiiristä. Effector Palvelusetelit -järjestelmä tukee paperitonta toimintaa mahdollistaen lähetteiden ja hoitopalautteiden sähköisen siirron sekä niiden arkistoimisen asiakkaan tietoihin.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ylä-Savon SOTEssa on otettu käyttöön maksusitoumusten ja laskujen integraatio

Ylä-Savon SOTE on tehostanut ostolaskujen käsittelyprosessiaan ottamalla käyttöönsä Effectorin ja Rondo-järjestelmän välisen liittymän. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on ollut samainen Rondo-liittymä käytössä jo vuodesta 2008, mutta nyt Ylä-Savon SOTE on ensimmäisenä perusterveydenhuollon yksikkönä automatisoinut laskujen käsittelynsä. Alueellisen Effector-ympäristön sairaanhoitopiirin tapahtumat siis integroituvat heidän Rondoonsa, samalla kun Ylä-Savon SOTEn toimintaan kuuluvat tapahtumat integroituvat Ylä-Savon SOTEn Rondoon.

Liittymässä apuväline- ja kuntoutusmaksusitoumukset siirtyvät Effectorista Rondoon. Lasku käsitellään Rondossa kohdistamalla siellä laskun rivit Effectorista tulleisiin maksusitoumusriveihin. Lopuksi laskun rivitiedot siirtyvät takaisin Effectoriin, jossa ne löytyvät maksusitoumuksen takaa sekä näkyvät raportoinnissa ja muualla kuten muutkin laskut. "Raportointityökalu toimii ja antaa luotettavaa informaatiota", sanoo projektivastaava Manu Leppikangas Ylä-Savon SOTEsta. Hän toteaakin, että puolen vuoden käyttökokemuksen perusteella on voitu havaita laskujen käsittelyprosessin nopeutuneen ja manuaalisen tietojen syötön vähentyneen.

Lisätietoja:
Manu Leppikangas, kuntoutuspalveluiden esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
p. 0400 144 508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Polycon osallistui Kuntamarkkinoille

Polycon oli perinteisesti mukana Helsingin Kuntatalolla 9.-10.9.2015 järjestetyillä Kuntamarkkinoilla.

Kiitämme kaikkia osastollamme käyneitä sekä tietoiskujen kuulijoita!

Suosittelemme myös tutustumaan Polyconin kehitysjohtaja Niina Uolamon palvelusetelijärjestelmää käsitteleviin kirjoituksiin Sähköisellä palvelusetelijärjestelmällä laatua ja mielekkyyttä palveluseteliprosesseihin sekä Joustavuus sähköisen palvelusetelijärjestelmän keskeisenä vaatimuksena Kuntamarkkinoiden blogisivulla.

Effectorin sähköisellä palvelusetelillä lähetteet ja hoitopalautteet liikkuvat luontevasti osana palveluseteliprosessia

Palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt kunnissa tasaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana; tällä hetkellä kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tarjoaa kuntalaisilleen palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten päivähoidon palvelujen hankintaan (Kuntaliitto tiedottaa 21.8.2015). Sen lisäksi, että palveluseteleiden käyttö laskee kustannuksia ostopalveluihin verrattuna (Case KHSHP), vähentää sähköinen palvelusetelijärjestelmä palveluseteleiden käsittelyyn kuluvaa aikaa (Case Eksote).

Palveluseteliprosessin sujuvuuden kannalta erityisen kriittistä on prosessissa tarvittavien tietojen ajantasainen välittyminen osapuolten välillä. Helsingin Sanomien mukaan potilaat saattavat kokea palvelusetelin käyttöä kankeaksi byrokratian vuoksi, sillä potilas joutuu pahimmillaan itse huolehtimaan esimerkiksi lähetteen saamisesta palveluntuottajalle (www.hs.fi/kotimaa/a1441508152698).

Effector Palvelusetelit -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa palveluseteliprosessin hallintaa automatisoimalla prosessin kannalta merkittävät manuaaliset työvaiheet. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän avulla potilaan lähetetiedot välitetään palvelusetelin myöntävältä organisaatiolta palveluntuottajalle sähköisesti niin, että tiedot ovat käytettävissä heti, kun palveluntuottaja aktivoi palvelusetelin. Lähetetietojen metsästäminen ei näin jää potilaan vastuulle, vaan hoituu automaattisesti luontevana osana prosessia järjestelmän kautta.

Vastaavasti palvelutapahtumat ja palveluntuottajan antama hoitopalaute välittyvät reaaliaikaisesti palvelusetelin myöntäneelle kunnalle tai sairaanhoitopiirille. Hoitopalautteen antamista voidaan ohjata palvelusetelin myöntävän kunnan tarpeiden mukaan rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla. Hoitopalautteen antaminen voidaan asettaa palveluntuottajan laskutuksen edellytykseksi. Näin varmistutaan siitä, että palaute on tarkoituksenmukaista ja ajantasaisesti käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Hoitopalaute voidaan automaattisesti välittää Effectorista edelleen potilastietojärjestelmään, esim. Efficaan tai Uranukseen.

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni Eksotessa

Eksote otti kuluneen kesän aikana käyttöönsä henkilökohtaisen avun ja tehostetun kotiutuksen sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat kesäkuusta asti voineet hakeutua mukaan palveluntuottajaksi näihin palveluihin palveluseteliportaalissa osoitteessa https://palse.eksote.fi.

Henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi on hyväksytty jo yhteensä 20 yksityistä palveluntuottajaa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin henkilökohtaisen avun asiakkaille heinäkuussa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää asiakkaan tilapäiseen tai pidempiaikaiseen palveluntarpeeseen. Palvelusetelin saanut asiakas saa käyttöönsä kuukausittain tai viikoittain palvelutarpeensa mukaan määräytyvän tuntimäärän myönnettävää palvelua. Käytettävissä olevaa tuntisaldoa asiakas pystyy seuraamaan palveluseteliportaalissa ja kuukausittain kotiinsa saaman palvelukuitin kautta. Palvelukuitti toimii myös palveluntuottajan kirjausten varmentajana.

Tehostetun kotiutuksen palveluseteli voidaan puolestaan myöntää hoidontarpeen mukaan yli 18-vuotiaalle sairaalasta tai poliklinikalta kotiutuvalle tai kotiutuneelle asiakkaalle. Palveluseteliin suunnitellaan asiakkaalle hänen tarvitsemansa kuntouttava hoiva ja/tai hoito. Hoitosuunnitelma välitetään järjestelmän kautta asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle sähköisesti. Asiakas valitsee yhdessä palvelusetelin myöntäneen kotiutushoitajan kanssa palveluntuottajan Eksoten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Tähän mennessä toimintaan on hyväksytty mukaan yhteensä yhdeksän palveluntuottajaa viiden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Lisätietoja Eksoten sähköisistä palveluseteleistä on luettavissa palveluseteliportaalissa (https://palse.eksote.fi) ja Eksoten kotisivuilla (www.eksote.fi).

Lisätietoja:
Sanna Lavikka, palvelupäällikkö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, TeHoSa
p. 040 651 3909, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Arja Nokelainen, toimistonhoitaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Vammaispalvelut
p. 040 015 7543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Satakunnan sairaanhoitopiiri laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan

Satakunnan sairaanhoitopiiri on heinäkuussa 2015 laajentanut sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöä lääkinnällisestä kuntoutuksesta henkilökohtaisiin apuvälineisiin. Aiemmin samana vuonna, maaliskuun 2015 lopussa Satakunnan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavat sähköiset lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapioiden palvelusetelit.

Peruukkipalveluita tuottaville yksityisille palveluntuottajille avattiin 16.6.2015 mahdollisuus hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan palveluseteliportaalin https://palse.fi kautta. Uusi toimintamalli on saanut palveluntuottajien taholta positiivisen vastaanoton. Hakemuksen on tähän mennessä jättänyt jo 16 palveluntuottajaa eri puolilta Suomea. Heistä 14 on tähän mennessä hyväksytty sairaanhoitopiirin palveluntuottajiksi kahden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin hyväksymien peruukkeja tarjoavien palveluntuottajien tietoja pääsee tarkastelemaan palveluseteliportaalissa. Sairaanhoitopiiri myöntää tällä hetkellä palveluseteliä keinokuituhiusperuukkien hankintaan. Palveluseteleitä peruukin hankintaan on myönnetty jo yli neljäkymmentä kappaletta.

Ostopalveluista palveluseteleiden käyttöön siirtymisen yhtenä keskeisenä hyötynä voidaan nähdä asiakkaan valinnanvapauden kasvu. Palveluseteliasiakas voi palvelusetelin saatuaan kattavasti vertailla valittavissa olevia, sairaanhoitopiirin hyväksymiä palveluntuottajia ja valita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten sopivan palveluntuottajan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Porin perusturvakeskus laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä yleislääkärin vastaanottokäynteihin

Porin perusturvakeskus otti alkuvuonna käyttöönsä yleislääkärin vastaanottokäynnin sähköisen palvelusetelin. Palvelusetelin turvin asiakas pääsee yksityisen yleislääkärin vastaanotolle silloin, kun Porin perusturvakeskuksen omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Tällaisia tilanteita voi synnyttää esimerkiksi lääkärivajaus omassa toiminnassa tai vaikkapa erityiset palvelutarpeen huippujaksot kuten flunssakaudet ja epidemiat.

Palvelusetelin arvo on 50 euroa. Helmikuun lopun jälkeen yleislääkärin vastaanottokäynnin palveluseteleitä on myönnetty noin 170 kappaletta.

Palvelusetelin saanut asiakas voi valita Porin perusturvakeskuksen hyväksymistä palveluntuottajista itselleen sopivimman. Mukaan toimintaan on tähän mennessä hakeutunut neljä yksityistä palveluntuottajaa; Medipori Oy, Porin Lääkäritalo Oy, Mehiläinen Pori ja Terveystalo Pori.

Uusi toimintamalli on saanut myönteisen vastaanoton. Sähköisessä toimintamallissa asiakas toimittaa valitsemalleen palveluntuottajalle Porin perusturvakeskuksen myöntämän palvelusetelin tiedot ja palveluntuottaja tuottaa palvelun ja raportoi palvelun toteutumisesta palveluseteliportaalissa https://palse.fi. Palvelusetelin puitteissa toteutuneiden vastaanottokäyntien raportoinnin lisäksi palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään omia tietojaan, lähettämään hoitopalautteet ja hoitamaan palveluseteleihin liittyvän laskutuksen palveluseteliportaalin kautta.

Porin perusturvakeskukselle sähköinen palveluseteli tuo joustavuutta lääkäripalveluiden järjestämiseen. Sähköinen järjestelmä takaa palveluseteliprosessin sujuvan hallinnan mahdollistamalla mm. myönnettyjen palveluseteleiden määrän sekä vastaanottokäyntien toteutumisen reaaliaikaisen seurannan.

Lisätietoja:
Hannele Oksanen, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 4513, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vuoden 2015 Effector-pääkäyttäjäpäivät pidettiin Kemissä 20.-21.5.2015

Järjestyksessään 15. Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 20.-21.5.2015 Kemissä. Päiviä isännöi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinekeskus ja kuntoutustutkimusyksikkö yhteistyössä Polycon Oy:n kanssa. Osallistujamäärää oli hieman pienempi kuin edellisinä vuosina, mutta oli ilahduttavaa nähdä uusia nimiä osallistujien joukossa.

Effector pääkäyttäjäpäivät 2015

Päivien puheenvuoroissa käsiteltiin mm. Effectorin ja eri laskunkäsittelyjärjestelmien välisiä integraatioita, laskunkäsittelyn automatisointia, sähköisen allekirjoituksen tuomia hyötyjä, palauttamattomien apuvälineiden perintää, apuvälineiden huoltopalveluja sekä Effector Palvelusetelit -järjestelmäosion käyttökokemuksia ja nykytilannetta. Polycon halusi päivien aikana kuulla käyttäjien mielipiteitä kehitteillä oleviin toiminnallisuuksiin liittyen. Päivien aikana käydyn keskustelun perusteella päätettiin, että asiakaspalautteen keräämismahdollisuus tullaan laajentamaan palveluseteliasiakkaiden piiristä koskemaan myös maksusitoumusasiakkaita. Lisäksi Effector-järjestelmän ulkoasun ja käyttäjäystävällisyyden kehittämistä jatketaan päivien aikana esitettyjen konkreettisten ehdotusten pohjalta.

Keskiviikkoiltaa vietettiin Ruotsin puolella Kukkolaforsenin kauniissa, joskin hieman sateisissa, maisemissa. Maistuvan illallisen lisäksi pääsimme tutustumaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen historiaan eläväisen esityksen kautta.

Effector pääkäyttäjäpäivät 2015 iltaohjelma

Seuraavat käyttäjäpäivät tullaan järjestämään keväällä 2016 Lappeenrannassa. Käyttäjäpäivien ohjelma muuttuu entistä monipuolisemmaksi, sillä kaksipäiväisen tapahtuman toisena päivänä järjestetään rinnakkaissessio palveluseteliasioiden käsittelylle.

Päivän aikana käytetyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali on nähtävissä Effector keskuksessa.

Polycon osallistui Terveydenhuollon ATK-päiville

Polycon oli jälleen mukana Terveydenhuollon ATK-päivillä, jotka järjestettiin tänä vuonna Tampereella 12.-13.5.2015.

Haastoimme toiminnallisella osastollamme messuvieraat hakkaamaan nauloja suureen haapapölkkyyn hieman viallisella vasaralla. Näin messuilijat havaitsivat konkreettisesti, kuinka suuri merkitys toimivilla työkaluilla on työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Ennätystulos miesten sarjassa kuuden tuuman naulalla oli kuusi lyöntiä ja naisten sarjassa viiden tuuman naulalla seitsemän lyöntiä.

Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 kilpailu

Osastollamme vierailleet saivat myös osallistua iPad minin arvontaan. Arvontalomakkeessa kysyttiin muutama kysymys sähköiseen palveluseteliin liittyen ja useaa messuvierasta hämmästyttikin se, miten monipuolisesti sähköistä palveluseteliä voidaan hyödyntää sekä lain mukaan että Effector Palvelusetelit -järjestelmän puolesta. Naulojen hakkaamisen ja arvonnan lisäksi osastollamme käytiin mielenkiintoisia keskusteluja palveluseteliprosessin hallintaan ja sähköiseen palveluseteliin liittyen.

Keskiviikkona Polyconin toimitusjohtaja Leif Esselström piti sosiaalipalvelujen sähköiseen palveluseteliin keskittyvän puheenvuoron "Hallinnolliset työt pois vanhus- ja vammaispalvelujen palveluseteliprosessista". Leif havainnollisti esimerkkien avulla, kuinka sähköinen palvelusetelijärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa palveluseteliprosessia sekä automatisoi sen vaiheita.

Messujen viimeisellä tunnilla suoritetun iPadi minin arvonnan voitti Kati Tuovinen. Onnea uudelle omistajalle!

Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 messuosasto

Lämmin kiitos onnistuneista ATK-päivistä kaikille messuvieraille!

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tehosti ostopalvelujen hallintaa ja automatisoi ostopalvelulaskujen käsittelyä

Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri on kevään 2015 aikana ottanut käyttöönsä Effector-järjestelmän sairaanhoidollisten ostopalvelujen halllintaosion, jonka avulla hallinnoidaan niin yksityisille kuin muihin sairaanhoitopiireihin hoidettavaksi lähetettyjen potilaiden maksusitoumuksia ja toteutuneita kustannuksia. Varsinkin muiden sairaanhoitopiirien lähettämien laskujen käsittely on aiemmin työllistänyt kovasti ESSHP:n laskunkäsittelijöitä.

Sairaanhoidon maksusitoumukset kirjataan vastedes Effectoriin, jotta voidaan kohdistaa toteutuneet kustannukset maksusitoumus- ja potilaskohtaisesti. Näin jokaisen maksusitoumuksen kustannukset ja hoitojaksot tilastoituvat oikein ja ne saadaan raportoitua tarvittavalla tarkkuustasolla. Päivystysluontoisten toimenpiteiden ja hoitojen kustannukset, joista ei ole maksusitoumusta (ns. "minivaltavat"), kirjataan vastaavalla tavalla järjestelmään, jolloin nekin saadaan samoihin raportteihin muiden ostopalvelukustannusten kanssa. Laskutiedoista luodaan myös kuntalaskutukseen siirrettävä aineisto, jonka avulla ostopalvelutoiminnan kustannukset läpilaskutetaan jäsenkunnilta.

Suurten laskuttajien kohdalla otetiin samassa yhteydessä käyttöön laskujen automaattinen käsittely. Ostopalvelulaskujen käsittely oli aikaisemmin kokonaan manuaalista työtä ja satasivuisten laskujen käsittelyssä meni aikaisemmin tuntitolkulla aikaa. Nyt Effectorin automaattisen käsittely myötä ostopalvelulaskujen käsittely on huomattavasti nopeutunut. Huhtikuun alusta lähtien maksusitoumukset on tallennettu Effectoriin, mikä edelleen nopeuttaa laskujen käsittelyä.

Lisätietoja:
Taru Saalasti, laskentapäällikkö, ESSHP
p. 044 351 9662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.