Uutiset

Asiakas hoitotarvikejakelun kehittämisen keskiössä

Hoitotarvikejakelu kehittyy suurin harppauksin, kehityksen yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Uudistuksen tarkoitus on vapauttaa asiakkaat hoitotarvikejakelupisteiden rajatuista aukioloajoista.

Palse.fi -portaali on vuonna 2013 markkinoille tuotu palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä Effector-järjestelmään. Palse.fi -portaali on saavuttanut vahvan aseman palveluseteleiden hallinnoinnin alustana. Nyt Palse.fi -portaalin kautta on myös mahdollista tilata hoitotarvikkeita sekä tarkastella tilauksia ja omia hoitotarviketietoja. Sähköinen portaali Palse.fi mahdollistaa asioinnin paikasta tai ajasta riippumatta.

Palse.fi -portaalin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun vahvan tunnistautumisen kautta verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Palveluun kirjautunut voi myös asioida puolesta-asioijana. Asiakastilaus Palse.fi -portaalin kautta on nopeaa ja vaivatonta. Portaalin asiointikokemus on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi huomioiden käytönopastukset ja käyttöliittymän selkeyden.

Palse.fi -portaalissa olevat hoitotarviketiedot ovat suoraan yhteydessä Effector-järjestelmään, jossa hallinnoidaan tilauksen jatkokäsittely sekä varasto- ja logistiikkaprosesseja. Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä tukee hoitotarvikejakeluprosessin eri vaiheita mahdollistaen hoitotarvikejakelun asiakkaiden jakelupäätösten ja jakelutapahtumien rakenteisen kirjaamisen ja hallinnan, hoitotarvikkeiden tilaamisen toimittajilta sekä toimintaan liittyvän varastonhallinnan.

Hoitotarvikkeiden asiakastilaukset voidaan toimittaa terveyskeskuksen noutopisteen lisäksi lokerikkoautomaatteihin. Koodilla avattavien lokerikkoautomaattien avulla voidaan mahdollistaa pidemmät aukioloajat myös tilausten noudon osalta. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus saapuneesta hoitotarvikepaketista tekstiviestitse. Mikäli tilauksen toimituspaikaksi on valittu lokerikkoautomaatti, sisältää tekstiviesti-ilmoitus lokeron avauksen ohjeet sekä mahdollisen säilytyksen määräajan.

Hoitotarvikkeiden sähköistä asiointiportaalia ja lokerikkotoimitusta pilotoidaan syksyllä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kanssa.

Palse.fi -portaalin asiakastilaus

·        Asiakas kirjautuu Palse.fi -portaaliin.

·        Asiakas tekee tilauksen. Tilausta tehdessä asiakas näkee ajantasaisesti hänelle jakelupäätösten perusteella voimassa olevat hoitotarvikkeet ja niiden jäljellä olevat määrät. 

·        Asiakastilaus tallennetaan Effectoriin.

·        Effectorin kautta hallinnoidaan tilauksen keräily varastosta sekä kuljetus. 

·        Asiakas voi halutessaan tarkastella Palse.fi -portaalista tilauksen tilaa.

·        Asiakkaalle lähetetään tekstiviesti, kun tilaus on noudettavissa hänen valitsemastaan toimituspisteestä.

 

Lue lisää hoitotarvikejakelusta www-sivuiltamme ja ota yhteyttä!

http://www.polycon.fi/ratkaisut/hoitotarvikejakelu

 

 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilut päättyvät – mitä kokeiluista opittiin?

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa valinnanvapauden palvelusetelikokeilussa (Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke) on vuosina 2018-2019 selvitetty henkilökohtaisen budjetin käyttöä asiakkaan valinnanvapauden ja asiakaslähtöisen sote-palvelujen tuottamisen mahdollistajana. Kokeiluhankkeiden loppuraportteja laaditaan parhaillaan ja kokeilut päättyvät virallisesti kuun lopussa.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun ovat omissa organisaatioissaan läpivieneet muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Vaasan kaupungin johdolla Pohjanmaan kuntaryhmittymä. Kokeiluissa on hyödynnetty Effector Palvelusetelit -järjestelmää, jonka avulla henkilökohtaisen budjetin osalta yksityisen sektorin palvelutuotannon reaaliaikainen seuranta, asiakaskokemuksen seuranta ja kokeilua koskevan kattavan raportointitiedon kerääminen on ollut mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan henkilökohtaisen budjetin kokeilujen keskeinen tulos on, että henkilökohtainen budjetti on kokeiluissa kertyneen kokemustiedon perusteella toimiva tapa asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen (https://stm.fi/palvelusetelikokeilu). Kokeilutoimijoista osa aikookin jatkaa henkilökohtaisen budjetin käyttöä myös kokeilun päättymisen jälkeen marraskuusta 2019 eteenpäin.

Tietojärjestelmätoimittajan näkökulmasta kokeilut ovat olleet äärimmäisen antoisa kokemus ja tarjonneet erinomaisen tilaisuuden kehittää järjestelmätuotetta tiiviissä yhteistyössä kokeilutoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kanssa.

Haluatko kuulla lisää henkilökohtaisesta budjetista ja sen sähköisestä hallinnoinnista Effector-järjestelmän tuella? Lue lisää www-sivuiltamme https://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit tai ota yhteyttä:

Paula Nieminen, palvelujohtaja, Polycon Oy

puh. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Integraatioratkaisut automatisoivat ostolaskujen käsittelyn Effectorissa

Effector tarjoaa kunnalle tai kuntayhtymälle laaja-alaisesti ratkaisuja ostamisen ja prosessihallinnan sähköistämiseen. Esimerkiksi apuvälinepalveluiden, palvelusetelitoiminnan, hoitotarvikejakelun ja lääkintätekniikan prosessit on hallittavissa sähköisesti Effector-tuoteperheeseen lukeutuvien osajärjestelmien tuella.

Effectorissa hallinnoitavat prosessit, muun muassa apuvälinetoiminnan osalta, nivoutuvat tyypillisesti kunnan tai kuntayhtymän taloushallintoon. Erityisesti toimintaan liittyvä ostolaskujen käsittely on usein tehtäväalue, johon liittyy runsaasti manuaalista työtä laskujen asiatarkastuksen, tiliöinnin ja hyväksynnän muodossa.

Ostolaskujen käsittelyprosessia helpottamaan Effectoriin on toteutettu integraatiorajapinnat tyypillisimpiin laskunkiertojärjestelmiin, kuten Basware IP, Basware P2P, Rondo ja Workflow. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on jo pitkään hyödyntänyt Effectorin ja Basware IP:n välille toteutettua integraatioratkaisua ostolaskujen käsittelyprosessin automatisointiin apuväline- ja palvelusetelitoiminnassaan.

Lisätietoja Effectorin integraatiorajapinnoista ja taloushallinnon prosessien automatisoinnista antaa:

Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy

puh 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

Palveluseteli tarjoaa monia mahdollisuuksia

Effector Palvelusetelit - järjestelmän avulla on mahdollista hallita joustavasti ja monipuolisesti eri tyyppisiä palveluseteleitä. Yleisesti useassa paikassa käytössä olevien terapiapalveluiden ja esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen palveluseteleiden lisäksi Effector Palvelusetelit taipuu myös hieman harvinaisempien palveluseteleiden hallinnointiin. Hyvä esimerkki hieman tuntemattomammasta palvelusetelipalvelusta on palveluseteli Green Care -työtoimintaan.

Green Care -toiminta määritellään yleisesti ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistavaksi vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja ammatilliseksi toiminnaksi. Toiminnan kolmena peruselementtiä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Green Care -käsitteeseen liittyvät palvelut soveltuvat hyvin erilaisille asiakasryhmille; luonto- ja eläinavusteisuutta voidaan käyttää terapian sekä fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen tukena. Luontoavusteinen Green Care -työtoiminta voi olla esimerkiksi eläimien ruokkimista, hoitamista, hoivaamista, pihatöitä, puutarhatöitä, metsätöitä, töitä työkoneilla ja nauttimista luonnosta ja eläimistä. Työt suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) aloitti myöntämään palveluseteleitä Green Care -työtoimintaan kehitysvammaisille Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla vuoden 2018 elokuussa. Kokemukset ovat olleet positiivisia, joten nyt, noin vuotta myöhemmin, Soite on päättänyt laajentaa Green Care -työtoiminnan palveluseteleitä koskemaan myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita.

Kehitysvammaisille Green Care -työtoiminnan on tarkoitus tarjota elämyksiä ja vaihtelua asiakkaan työtoimintaan ja se on vaihtoehto asiakkaan toimintakeskuspäivälle tai vastaavalle palvelulle. Sosiaalihuollon puolella Soite puolestaan tarjoaa palvelusetelin käyttömahdollisuutta täysi-ikäisille asiakkaille osana sosiaalista kuntoutusta. Green Care -työtoiminnasta haetaan tukea sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen, kuten arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Soiten asiakkaalle myönnetään Effectorissa palveluseteli, jolla hän voi osallistua Green Care -työtoimintaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisesti 1-5 päivänä viikossa 3-6 tuntia päivässä. Vammaispalveluiden asiakkaille palvelusetelin arvo on 81,50€ / päivä ja sosiaalisen kuntoutuksen puolella palvelusetelin arvo on 60€ / päivä. Järjestelmästä lähtee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen lisäksi palvelusetelipäätös, ohjeet palvelusetelin käyttämiseen sekä luettelo Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Tällä hetkellä Green Care -työtoiminnan palveluntuottajiksi on hakeutunut palse.fi -portaalin kautta neljä palveluntuottajaa, joiden tarjoamista palveluista asiakkaalla on mahdollisuus valita itselleen mielekkäin työmuoto.  Asiakkaalla on mahdollisuus tilata palvelua myös useammalta palvelutuottajalta palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. Palveluntuottajat kirjaavat asiakkaiden toteutuneet työpäivät järjestelmään ja lähettävät asiakkaista säännöllisesti vapaamuotoisen palautteen. Kirjausten perusteella järjestelmä laskee tuottajille summan, jonka verran he ovat oikeutettuja laskuttamaan Soitelta. Palveluntuottaja voi laskuttaa myös käyttämättä jääneen Green Care -työtoimintapäivän, mikäli sitä ei ole peruutettu riittävän ajoissa.

Soite saa tiedon toteutuneista työpäivistä, kun tuottaja on kirjannut nämä järjestelmään. Sähköisen palveluseteliprosessin myötä kaikki prosessin aikana syntynyt tieto löytyy yhdestä paikasta ja on raportoitavissa eteenpäin.

Haluatko kuulla miten teidän toimintaanne olisi mahdollista tukea Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisulla? Lue lisää sivuiltamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit ja ota yhteyttä!

 

Hoitotarvikejakelu kehittyy suurin harppauksin

Kuntien ja kuntayhtymien hoitotarvikejakelutoiminnan sähköiseen hallinnointiin 2000-luvulla lanseerattu Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä kehittyy tänä vuonna suurin harppauksin. Käynnissä olevan pilottihankkeen tavoitteena on laajentaa järjestelmää vastaamaan yhä paremmin kunnan ja hoitotarvikejakelun asiakkaan tarpeisiin.

Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä tukee hoitotarvikejakeluprosessin eri vaiheita mahdollistaen kunnalle hoitotarvikejakelun asiakkaiden jakelupäätösten ja jakelutapahtumien rakenteisen kirjaamisen ja hallinnan, hoitotarvikkeiden tilaamisen toimittajilta sekä toimintaan liittyvän varastonhallinnan. Lisäksi järjestelmä automatisoi suoratoimitettavien hoitotarvikkeiden tilauksiin liittyvien ostolaskujen käsittelyn. 

Pilottihankkeen puitteissa tapahtuvan kehittämistyön tavoitteina ovat asiakkaan vapauttaminen hoitotarvikejakelupisteiden rajatuista aukioloajoista sekä varastonhallinnan ja logistiikan prosessien tukeminen. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kanssa.

 

Hoitotarvikejakelun asiakkaille tullaan pilottihankkeen puitteissa syksyllä mahdollistamaan kansallisen www.palse.fi -asiointiportaalin kautta omien hoitotarviketietojen selailu ja hoitotarvikkeiden tilaaminen hoitotarvikkeet myöntäneeltä kunnalta. Kunnan ratkottavaksi jää, tarjoaako se asiakkailleen jakelupisteestä tapahtuvan noudon ohella muita toimitustapoja. Effectorin tuella asiakkaiden tilausten keräily varastosta ja kuljetus esimerkiksi koodilla avattaviin lokeroautomaatteihin onnistuu vaivatta. Kuljetusprosessin etenemistä tukee osaltaan myös älypuhelimella tai tabletilla käytettävä Android-pohjainen Effector Mobile -sovellus.

 

Haluatko kuulla lisää Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmästä? Ota yhteyttä, niin arvioidaan yhdessä, millaisia hyötyjä Effector hoitotarvikejakelutoimintaanne pystyisi tuomaan! 

 

Lisätietoja: 

Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja Polycon Oy

puh 040 519 3934,  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

Varaosatietojen tuonti Excelin avulla

Satakunnan sairaanhoitopiiriin nouseva uusi apuvälinekeskus on polkaissut liikkeelle myös melkoisen määrän Effector-kehitystä, ja isompien kokonaisuuksien mukana valmistuu myös uusia, pienempiä toiminnallisuuksia. Eräs monista kehityskohteista on ollut Excel-taulukoiden käyttö varaosakorttien muokkaamisessa. 

Versiossa 4.0.132 julkaistiin moduuli Varaosatietojen tuonti, joka nimensä mukaisesti vastaa juuri tähän tarpeeseen. Toiminnallisuus rakentuu määrämuotoisten Excel-taulukoiden ympärille, ja mahdollistaa niiden lataamisen joko yksitellen tai useamman kerrallaan. Ajatus on, että laitetoimittaja voi täyttää taulukot ja käyttäjät huolehtivat niiden lataamisesta. Taulukoilla voi luoda joko uusia varaosakortteja tai niitä voi käyttää olemassa olevien tietojen päivittämiseen. Taulukoita voi hyödyntää esimerkiksi kilpailutusten yhteydessä, toimittajan tarkistaessa hintojaan, tai vain helpottamaan uusien varaosakorttien luomista.

Taulukot nojaavat Effectorissa määriteltyyn varaosanumeroon, ja moduulin käyttöönotto vaatii varaosakorttien olemassaolon. Varaosatietoja ladattaessa huolehditaan tallennettavan tiedon eheydestä tarkistamalla taulukko, ja antamalla käyttäjälle mahdollisuus korjauksiin. Tulkintaohjeet – esimerkiksi pakkauksen yksikkö, jolle ei löydy Effectorista vastinetta – tallennetaan vastaisuuden varalle.

Lisätietoja:

Jussi Sulopuisto palvelupäällikkö, Polycon Oy

puh. 050 352 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Hyväntekeväisyyshaaste Polyconmovement 2019

Polyconilla järjestimme hyväntekeväisyyshaasteen, jossa tiimimme keräsivät kilometrejä pyöräilystä, juoksusta, kävelystä ja portaista. Rahaa kertyi pyöräilystä 25 km/ 1 €, kävelystä & juoksusta 3 km/ 1 € ja hissittä oleminen yhden viikon Polyconin toimistolla kerrytti 1 €/viikko. Kaksi kuukautta kestäneen tempauksen aikana saimme kerättyä huiman määrän kilometrejä. Pyöräilystä kertyi 2692 km ja jalkaisin liikkumisesta 2370 km. Portaita noustiin Innopolin neljänteen kerrokseen tuhansia. Kerätyistä kilometreistä lahjoitimme 1000 € Hope ry:lle, kohteena lasten harrastustoiminta. 

Polyconmovement

Effector mahdollistaa henkilökohtaisen budjetin sähköisen hallinnan

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa palvelusetelikokeilu-hankkeessa on vuosina 2017-2019 keskitytty selvittämään valmisteilla olleen valinnanvapauslainsäädännön vaikutuksia asiakkaaseen, palvelun järjestäjään ja palvelumarkkinoihin. Kokeiluja koskevaa tietoa on kerätty mm. eri hankkeiden verkkosivuille (kts. mm. https://stm.fi/palvelusetelikokeilu).

Palvelusetelikokeilu-hankkeessa henkilökohtaisen budjetin käyttöä yhtenä asiakkaan valinnanvapauden toteutusmuotona ovat testanneet muiden ohessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Pohjanmaan kunnat. Kokeiluissa on hyödynnetty Effector Palvelusetelit -järjestelmää, jota on Polyconin kanssa tiiviissä yhteistyössä kokeilun aikana myös edelleen kehitetty entistä paremmin vastaamaan henkilökohtaisen budjetin erityispiirteisiin.

Henkilökohtaisen budjetin perusideologiaan kuuluu asiakkaan roolin korostaminen palvelutarpeen määrittelyssä ja palveluiden valinnassa. Eksoten ja Pohjanmaan hankkeissa henkilökohtaisen budjetin arvon määrittelyä on lähestytty eri näkökulmista ja myös henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palveluiden valikoima on kokeiluissa rajattu eri tavoin. Tietojärjestelmäratkaisu on antanut tähän erinomaisen tuen.

Kokeiluissa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käytöstä kerätyt kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia ja antaneet tukea tuotekehitystyölle. Asiakkaalle on muun muassa toteutettu järjestelmään työkalut, joilla hän tai hänen puolesta-asioijansa pystyy tehokkaasti vertailemaan hyväksyttyjä palveluntuottajia, suunnittelemaan budjettinsa käyttöä ja antamaan palautetta saamastaan palvelusta.

Lisätietoja Effector Palvelusetelit -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista antavat:
Paula Nieminen palvelujohtaja, Polycon Oy
puh. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Annika Veid, palvelupäällikkö, Polycon Oy

puh. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector-pääkäyttäjäpäivät rantautuivat Tampereelle 15.-16.5.2019

Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 15-16.5.2019 yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kanssa Tammerkosken kupeessa Tampereella. Paikalla oli yli 80 Effector -käyttäjää. Ensimmäisenä päivänä kaikki osallistujat kokoontuivat aamupäiväksi luentosaliin ja saimme kuulla kuulumisia Polyconin nykyhetkestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Käsittelimme myös reklamaation ja kieltojen hallintaa sekä Effectorin roolia KanTa -integraatiossa.

Iltapäivällä osallistujat jakautuivat pienempiin workshop -ryhmiin. Ryhmissä keskusteltiin, opittiin ja jaettiin kokemuksia kohdennetuista aiheista koskien Effectorin käyttöä. Workshop-menetelmä oli ensimmäistä kertaa mukana käyttäjäpäivillä, ja se sai runsaasti positiivista palautetta.

Ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen nautittiin illallinen tunnelmallisessa Finlaysonin palatsissa. Iltaohjelamaksi PSHP oli järjestänyt mahtavan livemusiikkitietovisan, jossa saimme kilpailla leikkimielisesti ja nauttia Manse-musiikista.

Toisena seminaaripäivänä järjestettiin rinnakkaissessiot apuvälinepalveluiden ja laitehuollon sekä palveluseteleiden ja ostopalveluiden käyttäjille. Molemmat osiot sisälsivät runsaasti puheenvuoroja käyttäjäkokemuksista sekä Polyconin koosteet Effectorin uusista ominaisuuksista. Käyttäjäpäivillä puheenvuorot rytmitettiin tuttuun tapaan vuoroin Polyconin ja vuoroin asiakkaiden puheenvuorojen kanssa. Näin saadaan tuotua sisältöön asiakaslähtöistä näkökulmaa sekä Polyconin ajatuksia Effectorin toiminnallisuuksista.

Kiitämme onnistuneista päivistä kaikkia osallistujia, puhujia sekä PSHP:n väkeä! Päivien esitykset ovat nähtävissä Effector Keskuksessa. Seuraavat käyttäjäpäivät järjestetään Seinäjoella 22.-23.4.2020, joten merkitkäähän päivä jo ylös kalentereihinne!

 

 

Kiertävän perhehoidon maksusitoumus käyttöön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on yhdessä Polyconin kanssa valmistellut maksusitoumusta, jota hyödynnetään kuntayhtymälle työskentelevien hoitajien palkanmaksun perustana olevien kirjausten tekoon. Perhehoitajien sijaisuuksien osa- ja lyhytaikaisessa hoidossa tuotettujen tuntien kirjaaminen voidaan tästä eteenpäin suorittaa Palse.fi -portaalissa. Toiminnallisuus otetaan käyttöön ensi kertaa toukokuun aikana.

Maksusitoumus myönnetään Effectorissa ja perhehoitaja näkee portaalista myönnetyt määrät sekä voimassaoloajat. Perhehoitaja kirjaa palvelutapahtumien keston sekä matkakorvaukseen oikeuttavat kilometrit portaaliin. Myöntävä organisaatio voi reaaliajassa tarkistaa kirjatut tapahtumat ja käyttämättömien palveluiden määrät.

Palkanmaksukauden lopulla myöntävä organisaatio muodostaa palkanmaksuaineiston, joka välitetaan palkkahallinnossa käytössä olevaan ohjelmistoon luettavaksi. Asiakasmaksulaskutus suoritetaan InTime-liittymän kautta kappaleperusteisissa päätöstuotteissa, jolloin asiakasmaksujen kerääminen on täysin automatisoitu.

Kokonaisuutena toiminnallisuus mahdollistaa tuntien kirjaamisen välittömästi palvelutapahtuman jälkeen. Myöntävä organisaatio voi seurata reaaliajassa tapahtumien kertymistä ja laskutusta. Piiri tai kuntayhtymä voi muodostaa palkkahallinnon ohjelmistoon aineiston Effectorista haluamallaan syklillä ja siirtää kirjatut tunnit automatisoidusti maksuun.

Kiertävän perhehoidon maksusitoumuksesta kuullaan puheenvuoro Effector- pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 16.5. Toiminnon hyödyistä voit kysyä lisää:

Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.