Sähköinen palveluseteli taipuu moneen

Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty sähköisiä palveluseteleitä vuodesta 2013 alkaen. Ensimmäiset sähköisen palvelusetelijärjestelmän palvelusetelit otettiin käyttöön Eksotessa vuonna 2013, kun Eksote aloitti omaishoidon sijaistoiminnan palveluseteleiden myöntämisen. Viimeisen neljän vuoden aikana sähköisten palveluseteleiden hallinta Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palse.fi -portaalin kautta on laajentunut merkittävästi.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palse.fi -portaalin kautta hallinnoitavien palveluseteleiden kirjo on laaja. Yksi huomattavimmista eroista eri palvelusetelipalvelujen välillä on se, myönnetäänkö palvelu kertaluontoisena vai säännöllisesti. Esimerkiksi toimenpiteet ja vastaanottokäynnit, lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakerrat sekä apuvälineet, kuten peruukit, ovat kertaluontoisesti myönnettäviä palveluseteleitä. Säännöllisiä palvelusetelipalveluja puolestaan ovat esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivän, säännöllisen kotihoidon sekä palveluasumisen palvelusetelit. Näissä palveluissa sähköinen palvelusetelijärjestelmä huolehtii siitä, että asiakkaalle myöntyy automaattisesti lisää käytettävissä olevaa aikaa tai arvoa.

Toisen eron palvelusetelipalvelujen välille muodostaa palvelusetelin luonne eli se, myönnetäänkö palveluseteli kappaleina, aikana vai euromääräisenä. Kappaleina myönnetään esimerkiksi lääkäri- ja terapiakäynnit sekä apuvälineet. Ajan eli tuntien myöntämistä puolestaan hyödynnetään henkilökohtaisen avun palvelusetelissä; asiakas saa käyttää myönnetyn tuntimäärän milloin tahansa, vaikka tuottajan hinta vaihtelee eri viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen välillä. Euroina myönnetään esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivän palveluseteli, jolloin asiakas voi itse tarpeidensa mukaan hankkia palvelusetelillä tunti-, käynti- vai vuorokausihintaisia palveluja.

Palvelusetelin luonne vaikuttaa siihen, onko palveluseteli kaikille asiakkaille tasasuuruinen vai voidaanko myönnetty arvo määritellä asiakaskohtaisesti. Kertaluonteiset palvelusetelit ovat aina kaikille asiakkaille tasasuuruisia. Myönnettäessä aikaa tai euroja, voidaan myönnetty määrä määritellä asiakaskohtaisesti. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi henkilökohtaisen avun ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleissä, sillä asiakkaiden henkilökohtaiset tarpeet vaihtelevat suuresti.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän joustavuus mahdollistaa palvelusetelin käyttämisen myös totutusta poikkeavissa palveluissa. Eksote aloitti syyskuussa kuntouttavan työtoiminnan palveluseteleiden myöntämisen. Kuntouttava työtoiminta ei ole palvelusetelipalveluna kaikista yleisimpiä, mutta prosessin kulun kannalta palvelu sopii hyvin toteutettavaksi palvelusetelinä. Tärkeimpänä ominaisuutena kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelissä on se, että asiakkaalle ei saa tulla palvelusta maksettavaa omavastuuosuutta. Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelipalvelulle asetettiin tuottajan tarjoamalle hinnalle hintakatto, mikä tarkoittaa, että tuottajan palvelun maksimihinta on palvelusetelin arvon suuruinen.

Palveluseteli taipuu moneen erityyppiseen palveluun. Sähköisen palvelusetelin prosessimäärittelyiden joustavuuden avulla palveluseteliä on mahdollista hyödyntää monissa erityyppisissä palveluissa. Palvelusetelin mahdollisuuksia kannattaakin pohtia ennakkoluulottomasti eri palveluiden osalta.